Copy
Nieuwsbrief Groninger Gasberaad - 21 maart 2017 #24
Bekijk deze email in uw browser
In deze nieuwsbrief o.a.: versterking, waarderegeling, petitie "Laat Groningen niet zakken", waardevermeerderingsregeling

Nieuws uit het beraad

De verkiezingen zijn geweest, stof is neergedaald. Nieuwe ronde, nieuwe kansen? Dat valt te bezien. De VVD is opnieuw de grootste partij, voor het gaswinningsdossier niet direct goed nieuws. Tot dusver heeft de VVD nogal halsstarrig vastgehouden aan de standpunten: NAM aansprakelijk en verantwoordelijk (en dus hoeft de overheid zelf niet aan de bak, anders dan NAM sommeren het ‘netjes te regelen’), gaswinning voor vijf jaar vast op niveau 24 miljard kuub en de NCG voor het managen van de resterende issues. VVD minister Kamp en minister president Rutte waren het eens: meer kunnen we niet doen. Het is nou wel even klaar met Groningen.

Dat de VVD desondanks ook in onze provincie nog redelijk heeft gescoord is daarom misschien verassend. Natuurlijk, bij de landelijke verkiezingen spelen meer issues een rol dan de gaswinning alléén. Maar misschien was het alternatief ook wel onduidelijk. Stel dat je als inwoner van het aardbevingsgebied het gaswinningsdossier zwaar wilde laten meewegen in je stemgedrag, dan was dat nog helemaal niet eenvoudig. Dat was de keerzijde van het “depolitiseren” van dit onderwerp. Alle partijen in de Tweede Kamer (inclusief de VVD!) hebben eensgezind aangegeven dat de problematiek moet worden opgelost. Ongepast en onnodig om campagne over te voeren. Maar géén van de partijen kon (of hoefde) daardoor met onderscheidende oplossingen of voorstellen komen. Dat maakte een keuze op grond van de gaswinningsproblematiek lastiger. Hoewel de VVD nog steeds niet voor de hand ligt.. Maar CDA, SP of D66 (in veruit de meeste Groningse gemeenten is één van deze drie de grootste partij) is allemaal verdedigbaar vanuit de gaswinningsproblematiek. Het verlies van de PvdA in de provincie heeft ongetwijfeld wél mede te maken met het gaswinningsdossier. De verwachtingen juist richting de PvdA waren hoog gespannen. Die heeft dat, in de coalitie met de VVD, niet waar kunnen maken. Des te groter was de teleurstelling.

Hoe dan ook: de brede Kamermotie voor o.a. een generieke uitkoopregeling  ligt er, het ‘verzoekschrift’ aangeboden door een regionale delegatie onder leiding van de Commissaris van de Koning ligt er, de toezegging van Mark Rutte dat hij hier naartoe komt ligt er, en straks ook de petitie van Freek de Jonge. Dus, wie er ook straks gaat regeren, niemand kan meer om Groningen heen!

Oproep: verplaats borden petitie “Laat Groningen niet zakken” naar een nieuwe zichtbare plek

Vorige week dinsdagavond plaatsten een aantal bezorgde, gedupeerde en betrokken inwoners uit het aardbevingsgebied de borden 'Maak uw stem sterker! Laat Groningen niet zakken' in de buurt van alle stemlocaties in de stad en provincie. Zij riepen iedereen hiermee op de petitie “Laat Groningen niet zakken”, die gestart is door Freek de Jonge, te ondertekenen. De teller van de petitie staat inmiddels op meer dan 155.000!
 
Oproep: verplaats de borden
De borden hebben hun dienst gedaan bij de stembueraus. Nu mogen ze op andere zichtbare plaatsen worden gehangen. In een winkeletalage? In de hal van de school? In een dorpshuis? bij een (fiets)kruispunt? Wie verzint er een originele plek? U bent dan ook van harte uitgenodigd om één of meerdere borden op een zichtbare plek te hangen. Op deze manier blijft de petitie langere tijd onder de aandacht.

Waarom is ondertekenen van belang?
Veel Nederlanders en Groningers zijn solidair met de getroffen inwoners in het gaswinningsgebied. Door het tekenen van de petitie kunnen ze die solidariteit kenbaar maken. Naast een solidariteitsbetuiging is het tekenen ook van belang om maximale druk te organiseren richting de politiek in Den Haag. Wil er de komende jaren werkelijk iets verbeteren voor de inwoners dan helpt het enorm wanneer er oplossingsrichtingen in het nieuw te formuleren regeerakkoord worden opgenomen. Na de verkiezingen zal Freek de Jonge, mede namens alle ondertekenaars, de petitie aanbieden aan de (in)formateur.

Het bevingsverhaal van...


Wie: Piet en Anna
Wonen: In Warffum
In: Een tussenwoning
Hebben te maken met: Meervoudige complexe schade en uiteindelijk versterking

Piet en Anna wonen in een Jarino woning in Warffum. In 2014 werd hun huis van boven tot onder hersteld en versterkt, omdat de aardbevingen enorm veel schade hadden aangericht. Het heeft hun meer dan anderhalf jaar strijd met de NAM gekost om hun huis hersteld te krijgen. ‘Op een gegeven moment ben je dagelijks bezig met de aardbevingsschade. Dat is heel erg stressvol’ zegt Anna.

Als ervaringsdeskundigen vragen we hen naar de versterkingsoperatie die in Groningen op het punt van beginnen staat. Ze voelen heel erg mee met de mensen die nu voor de versterkingsoperatie in hun dorp staan. ‘Het is niet niks wat hen overkomt en nog overkomen gaat.’ Zelf verbleven ze  6 weken op Lauwersoog in een vakantiewoning tijdens de versterkingsoperatie. ‘Prima, maar je hebt geen rust of vakantiegevoel’ zegt Piet.

Ontwrichting van de buurt

In hun straat werden 13 woningen op dezelfde wijze hersteld. Dat proces verliep alles behalve soepel en veroorzaakte veel onrust en onvrede in de buurt en tussen de bewoners. ‘Er waren drie verschillende aannemers actief, die elk andere opvattingen hadden. Ook moesten we allemaal weg uit onze buurt omdat daar geen onderdak was tijdens het herstel.

Het hele bevingsverhaal leest u hier.

De standvastigen blijven over

"Hebt u onlangs uw huis in Noordoost-Groningen verkocht en denkt u dat de verkoopprijs van uw huis aantoonbaar lager was als gevolg van het risico op aardbevingen door gaswinning in het Groningen-gasveld? Met de waarderegeling van NAM kunt u hiervoor compensatie aanvragen."
(Bron: site NAM)

Hoe werkt het nu in de praktijk? We vroegen het John Schokker, makelaar bij John Schokker Makelaardij. Als taxateur begeleidde hij al vele mensen als onafhankelijk deskundige met hun aanvraag in een driedeskundigen procedure. "Het is best lastig, want het proces functioneert op zich goed, alleen voor de gedupeerden is het taxatierapport en het proces niet altijd inzichtelijk. Eigenlijk zou je hulp van je makelaar moeten krijgen om de aanvraag in te dienen en het taxatierapport te duiden."

Toch zijn er relatief weinig mensen die bij verkoop dit traject voor compensatie ingaan. "De standvastigen blijven over", aldus John Schokker. "De mensen zijn moe van dit soort regelingen. Er zijn een kleine 2.000 aanvragen voor deze regeling geweest, terwijl er zeker meer huizen zijn verkocht."

Lees het volledige artikel op onze website

Oproep versterkingsoperatie


2017 is een belangrijk jaar voor de provincie Groningen. Dit is het jaar dat begonnen moet worden aan de grote versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied. Een ongelooflijk moeilijke opgave. Als Gasberaad zijn we dan ook zeer bezorgd over de voorgestelde versterkingsoperatie en de ingrijpende gevolgen voor u als bewoner.

Er zijn al enkele huizenblokken in o.a. Loppersum en Middelstum versterkt. Graag horen we uw ervaringen! Deze kunnen zeer waardevol zijn voor de mensen die dit nog te wachten staat.

Staat uw huis op de nominatie om versterkt te worden? Laat ons dan weten waar u vragen of zorgen over heeft.

U kunt ons mailen op welkom@gasberaad.nl.

Even voorstellen...


Graag stellen wij Marike Langenbeek aan u voor. Zij vertegenwoordigt het FNV in het Gasberaad en volgt Arnoud Hoogsteen op. Zij werkt voor FNV als bestuurder op regionaal niveau. De FNV is betrokken bij het Groninger Gasberaad omdat zij meer binding willen krijgen met andere organisaties. “Deelnemen aan het Gasberaad is vanuit de FNV vooral samenwerken om kennis te delen en een gezamenlijke strategie uit te zetten en daaraan vast te houden.”

De FNV is belangenbehartiger voor werknemers, een vereniging met meer dan 1 miljoen leden. Zij bestaat uit sectoren die direct opereren onder de vlag van de FNV en uit aangesloten vakbonden die organisatorisch zelfstandig zijn. Marike: "De gaswinnings-problematiek levert onze leden problemen op omdat hun huizen beschadigd zijn. Daarnaast houden wij ons bezig met vraagstukken over het leefbaar houden van de regio en de werkgelegenheid."

FNV draagt bij aan de kennis over regionale economie, kennis van het bedrijfsleven en denken zo mee over oplossingen en de realisatie daarvan. Marike: "Daarom zetten wij ons ook in het Gasberaad in om de belangen van onze leden, die wonen, werken en leven in het aardbevingsgebied, te behartigen."

Oproep: deelnemers aan 'Heft in eigen Hand'


Voor een artikel in onze nieuwsbrief over de stand van zaken van het programma 'Heft in eigen Hand' komen wij graag in contact met mensen die daar aan meedoen. 

U kunt ons mailen: welkom@gasberaad.nl of bellen: 06-1506 8162.

SYMPOSIUM: Mazen in het Meetnet

Het Kennisplatform Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw (OMEM) organiseert op zaterdag 1 april a.s. een symposium over hoe de ondiepe ondergrond reageert op bevingen cq peilveranderingen en hoe dit beter kan worden gemeten.

Een aantal sprekers zullen manieren van meten, de ondiepe ondergrond, veiligheid en versterken aan de orde stellen, en de rol van EZ, NAM, het Centrum Veilig Wonen (CVW) en de Nationaal Coördinator (NCG) belichten. Onafhankelijk geoloog Peter van der Gaag vertelt over nieuwe ontwikkelingen m.b.t. het vaststellen van de causaliteit.

U bent van harte welkom op zaterdag 1 april van 10:00 tot 17:00 uur in het Vita Nova (Heerestraat 39) in Middelstum. Het complete programma vindt u hier.

Aanmelden is noodzakelijk (graag voor 27 maart a.s.), dit kan via deze link.

Praat mee met Provincie over duurzaamheid

In 2050 moet alle energie in Groningen duurzaam opgewekt worden is een doelstelling van de Provincie Groningen. Hoe zorgen we ervoor dat in 2050 alle energie in Groningen duurzaam wordt opgewekt? Doen we dit met windenergie of zonnepanelen? In hoeverre moeten de opbrengsten terugvloeien naar de regio? En welke ondersteuning hebben inwoners van de provincie nodig? Allemaal vragen waar de provincie graag uw mening over wil horen.

In gesprek met inwoners
Daarom organiseert de provincie in de maanden maart en april een aantal bijeenkomsten. Zij gaat dan met inwoners in gesprek. Door aanwezig te zijn en inbreng te leveren, heeft u invloed op het toekomstige Groninger landschap en op uw eigen en lokale leefomgeving. Bovendien helpt u de provincie bij het bedenken van regels en uitgangspunten voor nieuw energiebeleid voor na 2020 rondom energie, milieu, natuur en landschapsinrichting. 

Op de site van Gasberaaddeelnemer Groninger Dorpen vindt u meer informatie over de bijeenkomsten en hoe u zich daarvoor kunt aanmelden

Loket waardevermeerderingsregeling weer open

         
Vanaf 3 april kunnen woningeigenaren zich weer aanmelden voor de waardevermeerderingsregeling. Met deze regeling kunt u een aanvraag van maximaal 4.000 Euro doen voor energiebesparende maatregelen aan uw huis. Hiervoor moet u wel voor minimaal 1.000 Euro door het CVW erkende (a en b) aardbevingsschade hebben. Een uitspraak van de Arbiter Bodembeweging of een rechter is ook geldig. De regeling geldt voor schadegevallen vanaf 1 januari 2016. Er is 40 miljoen Euro beschikbaar voor deze regeling.
 
Eerder een aanvraag gedaan?
Heeft u al subsidie ontvangen uit de vorige regeling, dan kunt u niet opnieuw een aanvraag doen. Mocht u eerder een aanvraag ingediend hebben, die is afgewezen omdat u uw schaderapport niet op tijd kon aanleveren, vergeet dan niet om de aanvraag opnieuw in te dienen!  De nieuwe regeling geldt niet bij de aankoop van een woning of bij versterking, zoals bij de oude regeling wel het geval was.
 
Uitvoering
De regeling wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). U kunt uw aanvraag via de website van het SNN indienen.
 

Grote onderlinge verschillen binnen economie aardbevingsgebied 

De Economic Board Groningen (EBG) heeft onderzoek laten doen naar de economische situatie in het aardbevingsgebied. De bevolkingsontwikkeling, huizenprijzen, inkomens van bewoners, werkgelegenheid, werkloosheid en bedrijvigheid in de regio zijn vergeleken met de rest van Groningen, Nederland en andere krimpregio's.

Het beeld van Noord-Groningen als met relatief hoge werkloosheid, een krimpende en vergrijzende bevolking en dalende huizenprijzen wordt in het onderzoek bevestigd. "Tegelijkertijd zijn er sociaal economische verschillen in het gebied ", zegt prof. dr. Steven Brakman, hoogleraar Internationale Economie aan de RUG en een van de onderzoekers. "Rondom Delfzijl gaat het met bijvoorbeeld de werkgelegenheid best goed. Ook met het deel van de regio rond de stad gaat het heel behoorlijk". Met name het tussengebied kampt met een minder goede economische situatie.

Vooral de bevolkingskrimp blijkt effect te hebben op de regionale economie. Het effect van de aardbevingen is niet goed te zien, want de prestaties van bedrijven in de regio komen overeen met vergelijkbare krimpregio's zoals bijvoorbeeld Zuid Limburg en de Achterhoek. De aardbevingen zorgen echter wel voor lagere huizenprijzen.

Wilt u meer lezen over de Monitor Noord-Groningen? U kunt het bestand hier downloaden.

Positieve Energie wek je zelf op! De goede energie terug in Uithuizen. 

Op vrijdag 24 maart organiseert de werkgroep Stark en Fier Eemsmond een derde bijeenkomst onder het motto: "Positieve energie wek je zelf op! De goede energie terug in ons dorp." Zij willen niet langer afwachten wat de Nationaal Coördinator beslist over hun dorpen, maar DOEN!

De derde bijeenkomst van Stark en Fier is gewijd aan het onderwerp: Zelf de regie nemen bij de versterking van mijn woning: wat wil ik en wat is er mogelijk?
 
Voor dit onderwerp zijn Save Groningen en het onafhankelijke steunpunt Stut-en-Steun uitgenodigd. Zij doen uit de doeken wat hun werkzaamheden zijn. Vervolgens vertellen twee bewoners hun persoonlijke verhaal als gedupeerde van mijnbouwschade. Wat kunnen de aanwezigen en de twee organisaties voor hen betekenen?
 
De bijeenkomst vindt plaatsop vrijdag 24 maart in het Vincentiusgebouw, Sint Vincentiusstraat 6 9981 AX in Uithuizen. Aanvang is 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. Consumpties zijn (contant) voor eigen rekening. De avond wordt georganiseerd door Werkgroep Stark en Fier Eemsmond. Voor meer informatie en aanmelding: starkenfier@gmail.com en de Facebookpagina van Stark&Fier.

Kijk voor meer informatie op onze website.

Dorpsvisies en Landschap van Kansrijk Groningen weer open voor aanvragen dorpsprojecten

Vanaf 20 maart tot en met 28 april 2017 kunnen dorpen die in 1 van de 9 aardbevingsgemeenten liggen, weer een aanvraag indienen voor Dorpsvisies en Landschap. Bij de eerste ronde in 2016 is aan  9 dorpsprojecten subsidie toegekend vanuit dit leefbaarheidsprogramma van Kansrijk Groningen, dat wordt gefinancierd door de NAM, de provincie Groningen en cofinanciering door derden. Landschapsbeheer Groningen begeleidt de uitvoering van het programma.
 
Dorpen kunnen een aanvraag indienen voor het versterken van de landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken van hun dorp. Hierbij kan gedacht worden het herstel /aanaarden van steilranden van de wierde voor bescherming archeologisch materiaal en verzakking, herstel van oude paden en routes (ossengang, kerkenpaden), herstel  en aanleg van kenmerkende beplanting, het zichtbaar maken van historische terreinen en het versterken van monumentaal groen (zoals bijzondere solitaire bomen).

Voorwaarden en termijn
De dorpen kunnen hun aanvraag indienen tot 28 april. Aanvragen worden beoordeeld door het programmateam Dorpsvisies en Landschap. Dorpen die geselecteerd worden, krijgen vervolgens nog eens zes weken tijd om de plannen verder uit te werken. Daarna beslist het programmateam welke projecten voor subsidie in aanmerking komen.

Voor meer informatie: Landschapsbeheer Groningen

Beeld: Landschapsbeheer Groningen

Bericht u op social media over de gaswinning in Groningen? Gebruik dan zoveel mogelijk #laatgroningennietzakken
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2017 Groninger Gasberaad, All rights reserved.


Geen nieuwsbrief meer ontvangen?
uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp