Copy
Nieuwsbrief Groninger Gasberaad - 10 juni 2016
Bekijk deze email in uw browser
In deze nieuwsbrief o.a. waardevermeerderingsregeling, pilot opkoopregeling
en de Dorpenronde in Ulrum en Leens

Nieuws uit het Beraad 

 

Waardevermeerderingregeling weer open?

Zoals inmiddels bekend zijn er bij de Voorjaarsnota twee weken geleden  het Rijk middelen vrij gemaakt (284 mln. voor de periode 2016-2024) voor de opgaven in het gaswinningsgebied. Deze week werd meer duidelijk over waar de middelen voor bestemd zijn.

De minister schrijft: "Er is 165 mln. beschikbaar  gekomen voor de combinatie van verduurzaming bij versterking en bij herstel van schade. (...) Mijn inschatting is dat de beschikbaar gestelde middelen voldoende ruimte bieden om invulling te geven aan de wens van uw Kamer om tot een combinatie te komen van verduurzaming en versterking van gebouwen alsmede het bieden van compensatie voor de overlast van schade, in lijn met de motie Bosman c.s. Ik zal uw Kamer over de meer precieze invulling informeren na de bespreking tussen de regio en de NCG."

Onze conclusie is: de deur naar herstel van de waardevermeerderingsregeling staat weer open! Dat is een prachtig resultaat, bereikt door een eensgezinde lobby vanuit de regio en een eensgezinde Tweede Kamer.

We zijn er nog niet, de uitwerking van een vergelijkbare vervolgregeling moet nog wel gebeuren. Maar als iedereen eensgezind blijft zou dat niet heel lang  hoeven duren. In ieder geval is duidelijk dat alle lopende aanvragen bij SNN gewoon afgehandeld kunnen worden en dat de dreiging dat aanvragers buiten de boord vallen door het bereiken van het subsidieplafond is afgewend. Voor veel Groningers een zorg minder!

Voor de liefhebbers hier de hele brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer, betreffende de financiering van het Meerjarenprogramma.

Oproep aan NCG & NAM: Pilot Opkoopregeling ruimharig uitvoeren!  


Vorige week maakte de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) bekend dat zich voor de pilot voor het opkopen van de woning, 176 huiseigenaren zich hebben gemeld.
Daarvan zijn er 61 'niet ontvankelijk beoordeeld' omdat ze niet voldoen aan de criteria: ‘binnen de 0,2 pga contourenkaart’ en/of ‘de woning staat langer dan een  jaar te koop voor reële marktprijs’.
 

Blijven over 115 huiseigenaren die beoordeeld gaan worden op de criteria 'familie-omstandigheden', 'werk elders' of legitieme reden om 'kleiner te willen wonen'. Waarschijnlijk vallen er in deze beoordelingsronde nog een aantal huiseigenaren af, waarmee er ergens tussen de 50 en 100 huiseigenaren overblijven die voor opkoop in aanmerking komen. Maar voor de pilot heeft de NAM 10 mln. beschikbaar gesteld, waarmee, aldus het persbericht van de NCG, "ongeveer 50 woningen gekocht kunnen worden".
 
Maar stel dat het uitkomt op 80 aanmeldingen die voldoen aan de criteria (of 66, of 93). Dan worden 30 huiseigenaren die voldoen aan de criteria afgewezen? En hoe komt de NCG vervolgens tot de selectie van die 30? Moet de commissie een volgorde van "schrijnendheid" (in vakjargon) gaan bepalen? Of moet er (aanvullend) geloot gaan worden? Beiden vindt het Gasberaad in deze situatie onredelijk. Het gaat hier om de toekomst van mensen, van gezinnen.

Lees meer
 

Het Gasberaad komt naar u toe deze zomer!


Dorpsbelangen Ulrum, Dorpsbelangen Leens en het Groninger Gasberaad nodigen alle inwoners van beide dorpen Ulrum, Leens en de nabije omgeving uit voor de dorpenronde in Ulrum. Daarmee is de eerste dorpenronde dit jaar een feit. 

U wordt kort geïnformeerd over het doen en laten van het Gasberaad en vertegenwoordigers van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), NAM, CVW praten u bij. Ook de Veiligheidsregio is aanwezig. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld de stand van zaken van het meerjarenplan van de NCG, de contouren, de verschillende regelingen en schadeafhandeling.

Uiteraard is er uitgebreid de gelegenheid voor het stellen van uw vragen en het delen van uw zorgen en ideeën. Ook is er de mogelijkheid om in gesprek te gaan over uw eigen schadeafhandeling. Medewerkers van Stut-en-Steun, voor onafhankelijke hulp bij mijnbouwschade, zullen ook aanwezig zijn.

Wanneer, waar en aanmelden?

Woensdagavond 22 juni

Inloop: 19:30 uur. Start programma 20:00 uur

Locatie: Goede Herderkerk, Schapenweg 4, ULRUM

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via de website van het Groninger Gasberaad. Daar vindt u ook meer informatie over de dorpenronden. Bij het aanmelden krijgt u de mogelijkheid om alvast uw vragen aan ons te laten weten.
 

Ook zo'n avond in uw dorp?

Mocht u ook behoefte hebben aan een dergelijke avond in uw dorp dan kunt u zich, samen met uw Dorpsbelangen, bij ons aanmelden. Neem vrijblijvend contact met ons op of kijk op onze website voor de mogelijkheden!

Loket Leefbaarheid


In december 2014 is het Loket Leefbaarheid van start gegaan op initiatief van de Dialoogtafel. Hiervoor werd een bedrag van  5 miljoen euro uitgetrokken voor de periode 2014-2018 voor zogenaamde 'lokale burgerinitiatieven in het aardbevingsgebied'. Het Gasberaad vindt het belangrijk dat bewoners echt wat merken van de extra middelen voor leefbaarheid voor het aardbevingsgebied en dat dit aansluit bij hun initiatieven en energie. Het Loket Leefbaarheid doet dat! Een tussenstand. 

Van meet af aan hebben de bewoners het loket goed kunnen vinden. Er zijn al ruim 800 aanvragen ingediend, het betreft aanvragen van Zoutkamp tot Termunten tot Slochteren. Er is dan ook al 2 miljoen euro uitgegeven voor een breed scala aan projecten. Door de aanvragen krijg je een goed beeld hoe de inwoners op een zeer constructieve wijze met hun eigen leefomgeving om gaan en daar op lokaal niveau een verbetering  in aan willen brengen. Of het nu gaat om een  speeltuin, evenement, opknappen van de begraafplaats etc, mensen gaan gezamenlijk voor een leefbaar Groningen. Het is geweldig om te zien hoe door de inwoners van het gebied de energie  wordt  omgezet in aansprekende projecten, projecten waarbij jong tot oud is vertegenwoordigd.

Samenwerking en draagvlak zijn de belangrijke pijlers van het loket Leefbaarheid. Hierop worden de aanvragen dan ook mede op beoordeeld. Die beoordeling vindt maandelijks plaats (m.u.v. juli); hierdoor kunnen aanvragen dan ook snel worden afgehandeld.

Het loket is nu mooi op weg en heeft het afgelopen jaar door alle aanvragen een grote bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid in Groningen. Het effect van deze bijdragen zal nog jarenlang te merken zijn in het aardbevingsgebied.

Heeft u een project dat u wellicht in kunt dienen bij het loket? Lees meer informatie op de website.

Meepraten over Vergunningen, Toezicht en Handhavingsbeleid 

De aardbevingssituatie vraagt het nodige van Vergunningen, toezicht en handvingsbeleid (VTH). De Groningse overheden en de bij schade-versterking betrokken instanties werken nauw samen om dit uit te werken en in werking te stellen. Van ad hoc, naar een meer structurele aanpak.

Veiligheid, gelijkheid, tempo, kosten, zorgvuldigheid, communicatie, impact op leefbaarheid en ruimtelijke consequenties; allerlei aspecten die voor u als bewoner (eigenaar) van belang zijn als u in de situatie komt dat u met VTH in aanraking komt, komen hier samen. Wij gaan ons meer in dit onderwerp verdiepen. Want: gaat VTH doen wat nodig is en in het tempo dat bij u aansluit, hoe organiseren de verantwoordelijke instanties dit nu eigenlijk precies, blijven controle en toezicht op VTH goed geregeld, zijn de instanties toegerust op meer aanvragen terwijl zij zich tegelijkertijd moeten voorbereiden op de veranderende Omgevingsdienstwetgeving? Dit zijn enkele van onze aandachtspunten.

We nodigen u van harte uit uw ervaringen, zorgen en suggesties met ons te delen!

Het verhaal van Sijbrand Nijhoff in Brandpunt


Wellicht heeft u afgelopen dinsdag 7 juli de uitzending van Brandpunt gezien over boer Sijbrand Nijhoff (75) die na de aardbeving in Huizinge in 2012 in een moeilijke situatie is beland.

U kunt zijn verhaal terugkijken via uitzending gemist. 

Herkent u zich in het verhaal van Nijhoff, heeft u eenzelfde soort ervaring en wilt u graag uw verhaal kwijt? Neem dan contact met ons op!

Mini-colleges waardevermindering door George de Kam

Er moet meer en vooral ander onderzoek worden gedaan naar de waardevermindering van huizen in het aardbevingsgebied. Dat vindt hoogleraar volkshuisvesting George de Kam van de Rijksuniversiteit Groningen.

De Kam berekende eerder al dat het totale waardeverlies in de provincie meer dan 950 miljoen euro bedraagt. Hij kwam tot dit bedrag door statistisch onderzoek op basis van het aantal schademeldingen in een gebied.

Van inwoners van het aardbevingsgebied kreeg hij vragen over de uitkomsten van zijn onderzoek. Hoe komt hij bijvoorbeeld bij de hoogte van bijna een miljard aan waardeverlies? En waarom hebben vergelijkbare onderzoeken eigenlijk steeds andere uitkomsten? Deze en twee andere hoofdvragen behandelt de hoogleraar in vier filmpjes op de website van RTV-Noord.

De filmpjes: 
1: 'Hoogleraar vindt onderzoek maar huizenprijzen niet goed genoeg'
2: Staat onderzoek naar waardevermindering nog in de kinderschoenen?
3: Ieder onderzoek een ander resultaat; hoe kan dat?
4: Hoe verbeter je onderzoek naar waardevermindering

Transfuture Festival 2016: uniek festival rond nieuwe energie en verandering

Kom horen, zien en proeven wat er allemaal mogelijk is met nieuwe energie!
Het Energy Transition Centre (EnTranCe), nodigt u van harte uit om deel te nemen aan het TransFuture Festival 2016 op donderdag 23 en vrijdag 24 juni 2016 bij EnTranCe op de Zernike Campus in Groningen. Het TransFuture Festival richt zich tot een ieder die belangstelling heeft voor goede muziek, lekker eten en gezelligheid, maar ook geïnteresseerd is in de nieuwste ontwikkelingen en innovaties op het gebied van duurzame energie.

Klik hier voor meer informatie.

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2016 Groninger Gasberaad, All rights reserved.


Geen nieuwsbrief meer ontvangen?
uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp