Copy
Nieuwsbrief Groninger Gasberaad - 11 maart 2016
Bekijk deze email in uw browser
In deze nieuwsbrief onder meer de Privacyverklaring CVW, pilot versterking en verduurzaming Loppersum, de Waardevermeerderingsregeling en GasPraat!
 

Nieuws uit het beraad

Naar goed gebruik schrijven we deze inleiding voor de nieuwsbrief altijd als laatste. Alle artikelen overziend bekroop ons het gevoel: "zijn we niet te negatief?" Het Groninger Gasberaad wil constructief kritisch (of kritisch constructief) de ontwikkelingen in het gaswinningsgebied volgen. Maar de balans is lastig. Soms krijgen we het verwijt veel te 'tam en mak' te zijn, soms krijgen we het verwijt 'zuur' of 'cynisch' te zijn. Zo lang beide verwijten ongeveer even vaak binnenkomen denken wij nog redelijk in balans te zijn!
 
Deze keer slaat de balans van de nieuwsbrief dus wat door naar de kritische kant. We hebben vragen over de Privacyverklaring van het CVW - en zijn ronduit verbolgen over het feit dat het genoemde telefoonnummer voor informatie "niet in gebruik" is. We zijn teleurgesteld over het feit dat de Arbitersregeling straks níet geldt voor iedereen die al lang in procedure zit, maar alleen voor (sommige) complexe gevallen en schademeldingen gedaan ná 1 januari 2016. We worden moedeloos van alle onduidelijkheid rond de waardevermeerderingsregelingen, aanvragers krijgen van SNN verschillende mails met onduidelijke informatie. We begrijpen niet dat het reserveren van onze dorpshuizen voor de informatiebijeenkomsten van de NCG via een wereldwijd opererend bureau met kantoren in Den Haag en Berlijn, moet gebeuren. En, last but not least, we hebben grote twijfels bij de pilot voor de Koopregeling. Te beperkt en te weinig gericht op het eigenlijke doel: het reduceren van onzekerheid.

Het is dan ook niet voor niets dat we met grote belangstelling kennis nemen van het rapport van professor De Kam wat vandaag wordt gepubliceerd. In het verlengde van het onderzoek van OTB heeft De Kam een methodiek uitgewerkt waarbij op postcode nauwkeurig de waardedaling van woningen kan worden vastgesteld. Het gemiddelde waardeverlies per gemeente ligt tussen 12% in Loppersum en 3,7% in De Marne.
In de meeste gevallen waar de NAM waardevermindering vergoedt ligt het bedrag aanzienlijk lager dan het waardeverlies dat met dit onderzoek is berekend (!).
Meer hierover kunt u morgen (zaterdag 12 maart) in het Dagblad van het Noorden lezen. Het volledig rapport is morgen ook op onze website in te zien.
 
De komende periode staat in het teken van de start van de zogenaamde 'Gebiedsgerichte aanpak' te beginnen met woninginspecties. Bewoners van vijf dorpen zijn per brief uitgenodigd voor een informatie bijeenkomst op zaterdag 19 maart. Daarna gaat het echt los. Woninginspecties, versterkingsplannen, koppelingen met de omgeving. Een spannende fase waar we in volgende nieuwsbrieven nog uitgebreid op terug zullen komen!
Omdat u lid bent van de nieuwsbrief van de Dialoogtafel krijgt u de nieuwsbrief van het Groninger Gasberaad. Mocht u daar geen prijs op stellen dan kunt u zich afmelden door te klikken op de link onderaan in deze nieuwsbrief.

GasPraat! Samen wijzer

Wij krijgen regelmatig berichten van bewoners uit het gaswinningsgebied die tegen zaken aanlopen. Om te zorgen dat u uw ervaringen kunt delen en wellicht wijzer kunt worden van elkaar hebben wij het digitale platform GasPraat! opgericht.

Meld u aan en praat mee!

Meld u aan via onze website, deel uw ervaringen en leer van elkaar bij vragen over bijvoorbeeld het "versneld herstel" van het CVW, de waardevermeerderingsregeling en het bouwkundig versterken. 

Privacyverklaring CVW 

Als u met het CVW te maken krijgt is de kans groot dat u aan het begin van het traject geconfronteerd wordt met een zogenaamde “Privacyverklaring Inzake aardbevingsgerelateerde activiteiten”.

Dit is een merkwaardig document. In het document wordt beschreven hoe NAM/CVW met uw (persoons)gegevens om zal gaan. Op zichzelf lijkt daarbij de Wet op de Persoonsregistratie gevolgd te worden. NAM/CVW zijn, net als iedereen, wettelijk gehouden aan een bepaalde bescherming van die gegevens. Maar onduidelijk is waarom ú daar nog voor moet tekenen.

Lees meer

Regelingen 

De Nationaal Coordinator Groningen (NCG) werkt aan een aantal regelingen in het kader van mijnbouwschade. Als gesprekspartner van de NCG in de Maatschappelijke Stuurgroep wil het Gasberaad meedenken en -praten over de inrichting van deze regelingen.

Daarvoor is een "regelingendag" georganiseerd waar zowel vertegenwoordigers van de bestuurlijke als de maatschappelijke stuurgroep aanwezig waren. Er zijn op basis van conceptvoorstellen een aantal regelingen besproken. Het is niet aan ons om alle voorstellen en discussies daarover openbaar te maken maar over een aantal zaken kunnen en willen we wel iets zeggen. Bijvoorbeeld over de "koopregeling".

Arbiterregeling niet voor bestaande gevallen 


Eén van de belangrijkste wapenfeiten bij de introductie van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) was de komst van een onafhankelijke geschillenbeslechting. Er komt een Arbiter! kopte de regionale media. Iets waar ook de Dialoogtafel lang voor gestreden had.

Het streven is intussen om per 1 mei 2016, een jaar na de aanstelling van de NCG, inderdaad een Arbitersregeling open te stellen. Eindelijk hebben alle inwoners die al maanden muurvast in het proces zitten perspectief op onafhankelijke beoordeling van hun zaak zonder dat ze daarvoor de kostbare stap naar de rechter hoeven te zetten. Dachten wij.

Maar dit blijkt niet het geval te zijn…  De regeling wordt alleen opengesteld voor inwoners die op of ná 1 januari 2016 schade hebben gemeld. En voor de door NAM/CVW als 'complexe gevallen' aangeduide gevallen. Hoeveel dat er zijn is onduidelijk. NAM heeft er nog acht, hoeveel het CVW heeft weten we niet. Maar als dat er veel zijn wil dat niet zeggen dat die allemaal meteen de mogelijkheid hebben om naar de arbiter te gaan. Het mogen er niet te veel worden, "dat wordt afgestemd op de capaciteit van de arbiters" aldus een woordvoerder van de NCG.

De waardevermeerderingsregeling 


U weet het vast nog wel. In het debat van afgelopen 26 januari werd de motie ingediend voor het het behoud van de waardevermeerderingsregeling. Wat is nu de stand van zaken? 

Het ministerie van EZ heeft een aantal scenario's voorbereid die vandaag aan het kabinet zijn gepresenteerd ter voorbereiding op het Voorjaarsdebat. De regio (maatschappelijk noch bestuurlijk) kent deze scenario’s nog niet en heeft er dus ook niet over kunnen adviseren. Wij vinden dat een gemiste kans.

Wat de regio wil is helder: voortzetting van de regeling met schadegrens van 1.000 euro maar zonder geografische grens. Onduidelijk is de positie van de NCG. Waar gaat hij voor? In zijn Meerjarenplan (MJP) heeft hij voorgesteld de regeling af te schaffen. De Tweede Kamer heeft dit bij unanieme motie afgewezen. Maar wat is nu de positie van de NCG? Voor ons gissen.

Ondertussen krijgen aanvragers van de waardevermeerdering mailtjes van SNN waarin soms gemeld wordt dat de behandeling van de aanvraag wordt met 4 of 12 weken wordt uitgesteld. 

Lees meer

Woningmarktonderzoek: reactie NCG

Afgelopen 21 januari ontving de Nationaal Coördinator (NCG) uit handen van de voorzitter van begeleidingscommissie, burgemeester Geert-Jan ten Brink de resultaten van het Woningmarkt en Leefbaarheidsonderzoek.

De resultaten lieten een zeer grote indruk achter op het bestuur van de provincie Groningen, de burgemeesters van de gaswinningsgemeenten en de deelnemers aan het Groninger Gasberaad. Zij maakten dit kenbaar in een brief aan de NCG.  

Reactie NCG
De NCG gaf tijdens de bijeenkomst aan binnen twee weken te reageren op het rapport en de aanbevelingen die de onderzoekers daarin deden. We ontvingen zijn reactie afgelopen week. De reactie bevat geen nieuws.

Pilot versterking en verduurzaming Loppersum

De eerste verstevigde en verduurzaamde woningen in Loppersum zijn opgeleverd. Theo Hoek, directeur Libau nodigde de bij deze pilot betrokken partijen uit om het project te bezoeken om het resultaat te evalueren en een aantal aanbevelingen te doen. 

De woningen zijn een pilot ten behoeve van een groot project waarbij 1650 naoorlogse rijwoningen in de gemeente Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum worden verstevigd en verduurzaamd. Daarnaast zijn de woningen energieneutraal gemaakt. Dit energieneutraal maken past in de landelijke opdracht om dit voor meer dan de helft van de bestaande woningen in Nederland in 2050 te doen. Bouwondernemingen, woningcorporaties en andere partijen werken hierin nauw samen onder de noemer: “Stroomversnelling”. Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.

Foto: Vincent Lublink

Bijeenkomsten Kansrijk Groningen

Deze maand vinden er 9 bijeenkomsten plaats voor inwoners over de mogelijkheden van de leefbaarheidsprogramma´s. Inmiddels onder de noemer Kansrijk Groningen, ontstaan en uitgewerkt aan de Dialoogtafel en met grote betrokkenheid van de organisaties in het Groninger Gasberaad.

Het doel is duidelijk: een plus op de leefbaarheid, zoveel mogelijk bewonersinitiatieven ‘mogelijk maken’ en bijdragen aan onderwerpen die voor het gebied van groot belang zijn.

De eerste twee bijeenkomsten, in Uithuizermeeden en Ten Boer, lieten niet alleen maar grote betrokkenheid van bewoners en een variatie aan initiatieven en vragen over de programma’s zien. Er werden zorgen geuit over de grote druk die de vrijwilligers ervaren. Er wordt wel heel veel gevraagd van hen aan inzet. 

Meer informatie de leefbaarheidsprogramma's en over deze bijeenkomsten is te vinden op de website van de Nationaal Coördinator.  

Wilt u meer weten over het Gasberaad of wilt u met ons in gesprek: ook wij zijn deze avonden aanwezig.

Worldmeetings.com


De NCG gaat op zaterdag 19 maart, samen met de betreffende gemeenten, naar de vijf dorpen waar de zogenaamde 'Gebiedsgerichte aanpak' gaat beginnen. De inwoners van die dorpen worden geïnformeerd over het proces. Deze bijeenkomsten vinden plaats in twee gemeentehuizen en drie keer in een dorpshuis. Wie nu denkt dat de gemeenten even met de dorpshuizen bellen om een zaaltje te reserveren heeft het mis. Daarvoor is zwaar geschut ingezet.

Het ministerie van EZ heeft het internationaal bureau Worldmeetings.com ingehuurd om de locaties vast te leggen. Worldmeetings heeft kantoren in Den Haag en Berlijn en heeft van daaruit offerte-aanvragen naar de dorpshuizen gestuurd.
In die aanvraag maken ze duidelijk dat ze werken op basis van "commissie", ze factureren 12% van de totaal factuur aan de dorpshuizen. Na bestudering van de papieren (de dorpshuizen zijn niet bekend met deze manier van werken), concluderen ze dat ze dus kennelijk 12% op de gangbare prijs moeten zetten om er zelf niet bij in te schieten. Daarmee zijn ze buitengewoon schappelijk, een commerciële organisatie zet er zo 20% bovenop. "Maar het gaat om belastingcenten, dus dat doen wij niet. We vinden dit al belachelijke prijzen voor een kop koffie." aldus één van de dorpshuisbeheerders.
Worldmeetings.com laat verder in de offerte aanvraag weten dat "het een accommodatie betreft welke niet is aangesloten bij onze organisatie. Derhalve is Worldmeetings niet aansprakelijk voor de kwaliteit en de service van de accommodatie."
 
Deze gang van zaken verbaast de dorpshuizen in hoge mate. Normaal regelen ze dit door evenementen met een kop koffie in een half uurtje. En als er al een bureau tussen moet zitten waarom dan geen regionaal bureau, bekend met de zalen, de mensen en de mores hier?

Kijktip! Happy Eend

De film Happy Eend is een kijkdoos. Als u in die doos kijkt, ziet u bewoners van Uithuizen hun boodschappen doen, naar de Chinees gaan, een frisse duik nemen in het diep. Alles heel normaal. Maar waarom reageren ze dan zo oververhit, maken ze van die gekke bokkensprongen en doen dingen die je niet van ze verwacht? Erover praten doen ze niet. Maar wat hangt hen boven het hoofd en rommelt er onder hun voeten?

Happy Eend ging in première tijdens het IFFR in Groningen en werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Loket Leefbaarheid. Binnenkort is de film te zien in o.a. Delfzijl en Amsterdam. Houd voor de data hun Facebookpagina in de gaten!

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2016 Groninger Gasberaad, All rights reserved.


Geen nieuwsbrief meer ontvangen?
uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp