Copy
Nieuwsbrief Groninger Gasberaad - 15 november 2016 #17
Bekijk deze email in uw browser
In deze nieuwsbrief o.a. schadeprotocol, in beroep tegen gasbesluit,
even voorstellen: Ynse de Vries 

Nieuws uit het beraad 


Begin november is in alle stilte een nieuwe versie van het schadeprotocol openbaar geworden. De eerste opvolger van het protocol daterend van augustus 2014 waar sindsdien zo vreselijk veel om te doen is geweest. Het is terecht dat deze nieuwe versie niet met tromgeroffel en luid gejuich is geïntroduceerd. De glans was er al lang van af en zeker toen de partijen aan de Maatschappelijke Stuurgroep (Gasberaad en Groninger Bodem Beweging) de stekker uit het overleg voor deze nieuwe versie hadden getrokken.

Wij hebben daarmee afstand genomen van het protocol zoals het er nu ligt en dat ook meerdere malen expliciet schriftelijk en mondeling verwoord. We hebben het aangepaste protocol wel even voor u gelezen. En uiteraard leidt dat tot een aantal conclusies, aandachtspunten én vragen.

NCG presenteert conceptversie nieuwe Meerjarenprogramma 

Op verschillende plekken in Groningen presenteerde de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders zaterdag 5 november zijn laatste versie van het Meerjarenprogramma. Bij de eerste sessie, om 9.30 uur in Delfzijl, kregen bewoners ruimte genoeg om hun gevoelens te uiten: “Wij voelen ons gewoon in de steek gelaten.”

Het mag dan vroeg op de zaterdagochtend zijn, toch nemen genoeg Groningers uit Delfzijl en omstreken de moeite om naar NCG Alders en zijn Meerjarenprogramma te luisteren. Met een strakke powerpoint en een tiental medewerkers aan zijn zijde, probeert hij de Groningers in De Bolder van zijn ideeën te overtuigen.

De belangrijkste punten: de komende vijf jaar wordt uitgetrokken om de 22.000 woningen in de kern van het aardbevingsgebied te controleren (Loppersum en daaromheen). Aan de hand daarvan worden versterkingsmaatregelen vastgesteld, die vervolgens op alle type woningen in het hele aardbevingsgebied toegepast kunnen worden.

Lees het volledige artikel op onze website.

In beroep tegen het gasbesluit 

 
Een aantal partijen gaan in beroep tegen het gasbesluit van minister Kamp. Waaronder de Natuur en Milieufederatie in Groningen (lid van het Gasberaad) samen met de Groninger Bodembeweging, de Waddenvereniging en Milieudefensie. Anneke Schäfer, directeur NMG: “De gaswinning zorgt voor aardbevingen en bodemdaling. Dit tast de veiligheid van de bewoners en hun bezittingen aan en vormt een bedreiging voor natuurgebieden en cultureel erfgoed.”

Wat zijn de belangrijkste punten in het beroep. Anneke Schäfer: “Er is nog altijd geen rapport waaruit blijkt dat de gaswinning die de minister nu toestaat veilig is voor mensen, maar ook voor hun huizen en andere bezittingen. De aardbevingen gaan door. Er blijft schade ontstaan, er blijven risico’s. Wij zijn van oordeel dat dit in strijd is met de Rechten van de Mens. Daarbij komt dat ook veel belangrijk historisch erfgoed onherstelbaar wordt beschadigd.”

Lees het volledige interview op onze website.

Even voorstellen:
Ynse de Vries 


Sinds kort is ook Ynse de Vries, voorzitter van de Stichting HuurdersPlatform Groningen (HPAG) deelnemer aan het Gasberaad. De HPAG is een samenwerkingsverband van (momenteel) zes Huurdersorganisaties, die huurders vertegenwoordigen in het aardbevingsgebied.
 

HPAG wil d.m.v. deze samenwerking o.a. werken aan goede en gelijke regels voor alle huurders die te maken krijgen met het versterken en verduurzamen van de woning en een eenduidige communicatie van de partijen naar deze huurders toe.
Hiervoor zijn samen met andere betrokken partijen o.a. drie werkgroepen opgezet om dit vorm te geven. Deze drie werkgroepen zijn: 'Sociaal plan', 'EPV' en 'Bewonerscommunicatie'.

De zes Huurdersorganisaties die samenwerken in de Stichting HPAG zijn:
  • De Huurder (Loppersum)
  • Huurdersplatform Delfzijl (Delfzijl)
  • De Maren (Appingedam)
  • Oet en Thoes (Uithuizen)
  • SBS (Slochteren)
  • HAG Groninger Huis (Zuidbroek)

De andere deelnemers aan het Groninger Gasberaad vindt u op onze website.

Van dorpen en dorpshuizen 

Groninger Dorpen, deelnemer aan het Gasberaad, vraagt haar achterban om input en ervaringen waar het gaat om het raakvlak tussen de versterkingsopgave en leefbaarheid in dorpen. Denk aan de mate van betrokkenheid van dorpen en hoe er bijvoorbeeld wordt gecommuniceerd over versterking, het scholenprogramma en over de ontwikkelingen op het gebied van zorg. Kijk hier voor meer informatie. 

Eerste dorpshuis versterkt
Half december wordt het eerste versterkte dorpshuis, in Leermens, heropend. Dorpsaccommodaties hebben inmiddels een eigen inspectie- en engineeringsprogramma. Met de eerste accommodaties wordt nu de nodige praktijkervaring opgedaan. Er zijn hobbels te overwinnen en nieuwe inzichten worden opgedaan. Groninger Dorpen signaleert o.a. dat de belasting van vrijwilligers hoog is, dat de uitvoering vertraagt en dat dorpshuizen geconfronteerd worden met, onverwachte, praktische en financiële consequenties. Groninger Dorpen maakt zich zorgen en zet zich als belangenbehartiger in voor deze dorpshuizen.

Dag van het Dorpshuis
Wie mee wil denken, mee wil praten, of gewoonweg geïnspireerd wil worden over nieuwe functies en activiteiten in en rond dorps- en buurthuizen, is van harte welkom op de Dag van het Dorpshuis. Groninger Dorpen organiseert deze dag op 25 november a.s. met als rode draad ´van onderdak naar burgerkrachtcentrale´. U bent van harte welkom in het prachtig verbouwde dorpshuis van Lutjegast. Meer informatie over het programma en hoe u zich kunt aanmelden vindt u op de website van Groninger Dorpen.

Informatieavond in Emmen 

Ook in Emmen is vorig jaar een aardbeving door gaswinning (kleine velden) geregistreerd. Als gevolg daarvan zijn er 111 schadeclaims geweest die inmiddels alle 111 zijn afgewezen. De lokale raadsfractie LEF! organiseert op maandagavond 21 november een informatie avond voor deze en andere geïnteresseerde bewoners.

In het programma komt onder anderen het door NAM ingehuurde inspectiebureau Witteveen&Bos aan bod. Zij zal daar een toelichting geven op haar conclusies. Voor met name de bewoners in de zogenaamde buitengebieden die momenteel in het inspectietraject van Witteveen&Bos zitten is dit mogelijk een interessante informatieavond.

21 november,19.30 uur, hotel Ten Cate in Emmen. Binnenkort is het volledige programma van de avond te zien op de website van LEF!

Proces WAG tegen NAM 

Op 22 november a.s. vindt het proces van de stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG) plaats tegen NAM waarbij zij namens 150 inwoners immateriële schade claimen. Bewoners van het aardbevingsgebied vinden dat hun woongenot is aangetast door angst, onzekerheid en stress. Het proces is livestream te volgen bij RTV Noord.

De rechtszaak werd bijna twee jaar geleden namens de groep Groningers aangespannen door De Haan Advocaten. De inwoners van het aardbevingsgebied stellen dat hun woongenot is aangetast of dat ze psychische klachten hebben. Voorbeelden hiervan zijn de angst voor nieuwe aardbevingen en instortingsgevaar, slaapproblemen, stress of zorgen over het herstel van fysieke schade die niet door de NAM erkend wordt.

De stichting behartigt de belangen van huizeneigenaren in het bevingsgebied en heeft zo'n 3500 leden. 

Kom naar het eerste breicafé! 

De komende maanden organiseert Milieudefensie samen met kunstenares Agnes Bakker meerdere breicafe’s in de regio. Doel is in gesprek te zijn en blijven met bewoners over de gaswinning en de gevolgen en ondertussen wordt gebreid om samen het kleinste woonhuisje in Groningen (Rottum) van een warme deken te voorzien. Het eerste breicafé is op 22 november a.s. in Huizinge. 

Deze deken staat symbool voor de warme deken die Milieudefensie inwoners van het aardbevingsgebied graag aanreikt. Breicafé's zijn op scholen, in dorpshuizen, zorginstellingen etc. Elk breicafé heeft een ander thema: het eerste thema is ‘de impact van schadeherstel op je leven'. Iedereen is van harte welkom, speciaal de bewoners die hiermee te maken hebben.

Kunt u niet breien? Dan leert u dat gelijk van Agnes: er wordt gebreid met wol, plastic en met stof. 

Meer informatie over 22 november en hoe u zich kunt aanmelden vindt u op de website van Milieudefensie.

Laat zien wat Groningen beweegt


Editie 2017 van de Groninger scheurkalender is klaar. Op 320 pagina's wordt door Groningers of mensen die zich Groninger voelen, op creatieve wijze uiting gegeven wat hen trots maakt op Groningen of wat hen beweegt, door middel van foto's, gedichten, tekeningen en tekst. 
Vanaf 18 november is de kalender in heel veel boekwinkels in de provincie Groningen te koop. Meer info is te vinden op Facebook.

 
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2016 Groninger Gasberaad, All rights reserved.


Geen nieuwsbrief meer ontvangen?
uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp