Copy
Nieuwsbrief Groninger Gasberaad - 18 januari 2017 #20
Bekijk deze email in uw browser
In deze nieuwsbrief Freek laat Groningen niet zakken,
het vertrouwen in toekomst Groningen gezakt, het bevingsverhaal van...

Nieuws uit het beraad

 

Freek laat Groningen niet zakken! 

Het kan bijna niemand ontgaan zijn: Freek de Jonge is deze hele week in Groningen om zich in te zetten voor de Groningers. Dat doet hij degelijk – hij laat zich goed informeren. Door burgers maar ook door wetenschappers, betrokken instanties, actiegroeperingen en burgemeesters. Maar hij doet het vooral met overtuiging, en veel warmte voor de mensen. En, natuurlijk, óók met humor! We hebben Freek en zijn vrouw Hella de afgelopen dagen bezig gezien en maken een diepe buiging voor de tijd, energie en toewijding die zij investeren in onze zaak.

Maar ook Freek kan het niet alleen. Freek zijn missie kan alleen maar slagen wanneer wij in Groningen massief achter hem gaan staan. Zichtbaar achter hem gaan staan. We kunnen van hem niet verwachten dat hij de ‘rest van Nederland’ wakker gaat schudden, zonder zelf aantoonbaar wakker te zijn. Bagatelliseren of schouders ophalen is er even niet bij nu! In de komende maanden wordt in hoge mate de toekomst van Groningen bepaald. Na de verkiezingen wordt er een nieuw kabinet geformeerd met een regeerakkoord. Het is niet vanzelfsprekend dat de gaswinning in Groningen daar überhaupt een onderwerp in wordt. De Haagse redenering zal snel zijn: “Het gaswinningsniveau is voor vijf jaar vastgesteld, de NAM vergoed de schade en er is een NCG die krijgt wat bevoegdheden en wat handgeld. Klaar toch?”

Maar het is niet klaar. Het begint nog. We wonen en werken niet veilig (!). De problemen rond schadeherstel zijn nog altijd niet fundamenteel opgelost, veel regelingen functioneren nog niet zoals het zou moeten. En de versterkingsopgave kon nog wel eens veel ingrijpender worden dan het schadeherstel. Ook uw onverschillige buurman die nooit schade heeft gehad, krijgt daar mee te maken. Of hij dat nu leuk vindt of niet. Dat kunnen we op z’n beloop laten gaan maar wat voor huizen, wat voor straten, wat voor dorpen houden we dan eigenlijk over? Hoe wonen we en waar werken we straks?

Groningen heeft ambitie en moet de ruimte afdwingen om die ambitie waar te kunnen maken. Freek zal aan het eind van deze week komen met een Manifest of puntenplan om voor te vechten. Voor ons om voor te vechten, hij helpt óns mee. Het is dus aan ons om, als een dergelijk plan er ligt, dat samen verder zien te brengen. Ieder vanuit zijn eigen kennis, kunde en mogelijkheden.  Niet langer cynisme, onverschilligheid, koppen in het zand, weg kijken, schouders op halen, of ogen sluiten.

Vergeet onderlinge verschillen, streep door jaloezie. Was Groningen niet altijd van de solidariteit? Nou dan! Uiteindelijk willen we dat heel Nederland over tien jaar denkt: “Het is dat het zo’n klere eind weg is, maar Groningen, daar zou ik nou wel willen wonen!

Wij zijn aan zet.

Het bevingsverhaal van...

Wie: Isolde (67)
Woont: In Kantens
In: een, zoals ze zelf zegt, van de grond af opnieuw opgebouwd daglonershuisje
Heeft te maken met: meervoudige terugkerende aardbevingsschade, en ernstige gezondheidsklachten door de stress die dit met zich meebrengt
 
In 1978 kwam ze naar Kantens. Amsterdamse van geboorte, daarna een bedrijf in Drenthe, gevolgd door een studie aan de RUG. In de buurt wonen was dan wel handig, als het maar landelijk was. Haar huis vond ze in Kantens. Een daglonershuisje zo oud, dat het nog niet eens een wc had. Dat ze het, met hulp van vrienden, helemaal zelf opnieuw heeft opgebouwd, maakte dat het echt van haar was, het was haar eigen.
 
Hoe anders voelt dat bijna veertig jaar later. Een deel van het huis is nog maar bewoonbaar, niet in de laatste plaats omdat ze vanwege haar fybromyalgie (een stress gerelateerd chronisch pijnsyndroom in het hele lichaam) erg moe is en bijna niet meer kan lopen en tillen. Het Centrum Veilig Wonen (CVW) en nu ook de Commissie Bijzondere Situaties beslissen over haar situatie, haar huis en daarmee eigenlijk haar leven: het pittoreske daglonershuisje in Kantens voelt daardoor allang niet meer als het hare.

Lees het volledige bevingsverhaal op onze website.

Vertrouwen in toekomst Groningen dramatisch gedaald

Vereniging Eigen Huis presenteerde deze week de resultaten van het onderzoek naar het vertrouwen van inwoners in de toekomst van Groningen. Dat ziet er somber uit, ten opzichte van 2015 is dat vertrouwen sterk gedaald. Ook de komst van Nationaal Coördinator Groningen heeft niet tot het herstel van vertrouwen geleid. Cindy van de Velde, algemeen directeur Vereniging Eigen Huis: “Een radicale trendbreuk met de huidige aanpak is geboden. De Groningers merken in de praktijk nog veel te weinig van alle plannen en beloftes. Het moet anders, met meer mededogen en vooral sneller. Gedupeerden moeten eerst worden geholpen, welke instantie wat betaalt is van later zorg.”

Afschaffen causaliteit
Recent is de omgekeerde bewijslast bij aardbevingsschades ook door de Eerste Kamer aangenomen. Dit principe moet de basis zijn voor een nieuwe schaderegeling. Uit het onderzoek blijkt dat de omkering van de bewijslast bij aardbevingsschades door ruim driekwart van de inwoners (zeer)positief wordt ontvangen. Het Gasberaad vindt dat er een einde moet komen aan de verplichting om aan te tonen dat er verband is tussen een schade en de gaswinning, om te beginnen in de 0,2 contour – waar 80% van de woningen al één of meerdere erkende schades heeft. Secretaris Gasberaad Susan Top: "Gemelde schade moet zonder tussenkomst van inspecteurs of rapporten gewoon gerepareerd of vergoed worden. Het afschaffen van de causaliteit geeft veel rust, en veel minder kosten."

Lees het persbericht van de Vereniging Eigen Huis op onze website.

Jaarverslag Commissie Bijzondere Situaties

Deze week verscheen het jaarverslag 2016 van de Commissie Bijzonder Situaties. Mensen die terecht komen ervaren hun woning vaak als een blok aan het been, in combinatie met de stagnering op de huizenmarkt. Daarnaast hebben de mensen aardbevingsschade, vaak in combinatie met financiële problemen en gezondheidsproblemen (zowel psychisch als lichamelijk). 

De Commissie constateert dat ouderen die de AOW leeftijd hebben bereikt en graag willen genieten van hun 'oude dag' het moeilijk hebben omdat dat door de aardbevingen niet kan. De commissie adviseert dan ook een specifieke regeling die deze groep kan helpen. 

De commissie constateert daarnaast dat er veel sociaal maatschappelijk leed is, dat niet direct aardbevingsgerelateerd is. Ookal is het niet haar taak, zij hecht er aan het te noemen in de hoop dat er breder maatschappelijk aandacht voor komt. 

Klik hier voor het jaarverslag. Meer informatie over de Commissie Bijzondere Situatie vindt u op hun website. 

Toekomst zonder NAM?


Zaterdag 7 januari kon u luisteren en meepraten tijdens de conferentie en het debat over de vraag: Is er een toekomst zonder NAM? Secretaris van het Gasberaad, Susan Top, hield daar een vlammend betoog dat veel mensen raakte. Haar verhaal: Radicaliseren, afhaken of roer om kunt u lezen op onze website. 

Freek laat Groningen niet zakken

De aardbevingen zijn het grootste naoorlogse schandaal in Nederland, vindt Freek de Jonge. Het moet afgelopen zijn met Groningen gaf, Nederland nam. In 'Uit het Beraad' las u het al, Freek is onder het motto ‘Nederland, laat Groningen niet zakken’ deze week in Groningen.

Freek wil rumoer te maken, proberen mensen met elkaar te verbinden en kijken hoe we sámen kunnen tekenen voor een plan waar vervolgens de Nationaal Coördinator Groningen en de overheid aan gehouden worden.

Overdag spreekt hij met gedupeerden, actiegroepen, deskundigen, wetenschappers en politiek.

’s Avonds zijn er bijeenkomsten in de kerken in Godlinze, Loppersum, Westernieland en Oldenzijl. Vrijdagavond 20 januari is er een slotmanifestatie in de Oosterpoort in Groningen. Veel artiesten werken daar aan mee. 

De bijeenkomsten in de kerken zijn uitverkocht. Voor de manifestatie in de Oosterpoort zijn nog enkele kaarten beschikbaar. De kaarten kosten €10,00 en zijn online te bestellen. Meer informatie is te vinden op de website Laat Groningen niet zakken.

De stille beving | 29 januari 

Hoe is het als een aardbeving je hele leven gaat beheersen? Regisseur Piet Hein van der Hoek volgde met 24 camera’s gedurende 2 jaar, 24 uur per dag Annemarie Heite en haar gezin. Voor de camera geven zij openhartig antwoord op vragen als: hoe is het om in je huis een aardbeving mee te maken? Wat voor effect heeft het op je gezinsleven, hoe veilig voel je je nog? Wat als je gedwongen wordt je huis te verlaten? Is je huis nog verkoopbaar en hoe gaat het met het afhandelen van de schade? 

‘De Stille Beving’ schetst een beeld van de emoties die de bevingen losmaken en hoe burgers proberen deze ontwrichtende gebeurtenissen inzichtelijk te maken voor de media, de politiek in Den Haag... en NAM.  

De film is te zien op zondag 29 januari van 17:00 - 18:20 uur in Het Groninger Forum (Hereplein 73). Kaarten kosten €9,50 per stuk en zijn online en aan de kassa te krijgen van het Groninger Forum.

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2017 Groninger Gasberaad, All rights reserved.


Geen nieuwsbrief meer ontvangen?
uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp