Copy
Nieuwsbrief Groninger Gasberaad - 17 februari 2017 #22
Bekijk deze email in uw browser
In deze nieuwsbrief: petitie, boodschap aan Rutte, rechtsbijstand blijf probleem, wetenswaardigheden en #laatgroningennietzakken

Nieuws uit het beraad


`Gehakketak` was het woord van de week. Voor het eerst genoemd in het Noordelijk Lijstrekkersdebat op 8 februari. Het moest over zijn met het gehakketak, er is eensgezindheid nodig voor het oplossen van de problematiek in Groningen. Dat vonden alle lijsttrekkers en dus promoveerde de Commissaris van de Koning ´gehakketak´ tot een officieel verzoekschrift aan de kamer. `Verkiezingsbeloftes nemen wij heel serieus´ was zijn argumentatie. En dus vragen wij nu niet meer dan `doen wat je zegt`.
 
Het laatste Mijnbouwdebat van de huidige Tweede Kamer vond precies een week na het lijsttrekkersdebat plaats. Groningers grepen de gelegenheid aan om een geheugensteun aan te bieden op een groot bord. Onder leiding van de CdK gingen vertegenwoordigers uit Groningen naar Den Haag. Alle Gasberaadorganisaties steunden het verzoek en het Gasberaad was ook ruim vertegenwoordigd in Den Haag.
Alle acties en publiciteit leidden tot een motie die door vrijwel alle Tweede Kamerfracties werd ondersteund. Dat is vrij uniek in de politiek, zeker in verkiezingstijd!
 
Maar wat stond er nu in deze motie?
 • De gaswinning moet verder teruggebracht worden;
 • De NAM moet uit het proces van schadeafhandeling worden gehaald;
 • Er moet een uitkoopregeling komen voor iedereen die het gebied wil verlaten;
 • Alles moet in het werk worden gesteld om het vertrouwen van de Groningers terug te winnen.
De media waren heel positief over deze unanieme motie. Maar wat brengt het de Groningers nu echt?
 
Volgens ons heeft het tot nu toe nog niets concreets opgeleverd, behalve misschien de erkenning van de problematiek. De analyses die in de Tweede Kamer worden gemaakt sluiten intussen steeds beter aan bij wat er in Groningen wordt beleefd.
Maar concrete toezeggingen of oplossingen werden niet in de motie vertaald, kennelijk is daar toch nog veel onenigheid over. “Gehakketak”. En dus kwam er een motie met een grote, politieke waarde – geen enkele partij kan na de verkiezingen de gaswinningsproblematiek in Groningen nog negeren. Er zal in het regeerakkoord hoe dan ook een nadere invulling van een oplossingsrichting moeten komen. De uiteindelijke waarde voor Groningen van deze motie zal nog moeten blijken.

Lees meer op onze website.
Graag horen wij wat u er van vindt: welkom@gasberaad.nl

Heeft u de petitie al ondertekend? #laatgroningennietzakken

Meer dan 75.000 mensen ondertekenden al de petitie van Freek de Jonge: "laatgroningennietzakken". De petitie bieden we na de verkiezingen aan aan de formateur.
Het blijft dus belangrijk dat deze door zoveel mogelijk mensen wordt ondertekend. Dat kan op laatgroningennietzakken.nl!
Vergeet niet de petitie te delen met iedereen in uw omgeving!

Het bevingsverhaal van...


Wie: Mirjam (40) en William (47)
Wonen: In Sauwerd met zoon (5)
In: vrijstaande woning uit 1905
Heeft te maken met: niet erkende aardbevingsschade
 
Wat waren ze opgelucht toen na de beving in Huizinge in 2012 geen schade hadden. Helemaal toen bleek dat 60% van de woningen in hun dorp schade hadden. Deze opluchting duurde niet lang. Na de beving in december 2013 liepen ze om hun huis heen en zagen ze de grote scheuren die waren ontstaan.
 
Ze belden meteen NAM en maakten melding van hun schade. “Arcadis kwam en zag dat het aardbevingsschade was. De schade werd in de zomer van 2015 hersteld door een door ons gekozen erkende professionele aannemer, die het herstelde volgens de richtlijnen van NAM”. Het herstel duurde vier weken. “Elke ochtend om 7:00 uur stonden de werklui weer op de stoep. Dat was best ingrijpend. Ik had niet om die situatie gevraagd.”
 
Tot afgelopen zomer. “Toen zag ik dat exact dezelfde scheuren er weer in zaten. Ik zag het ineens. Wij voelen de grond wel eens trillen, daar kijken we inmiddels niet meer vanop. Vlak achter Sauwerd ligt immers een NAM locatie.”
 
Lees het volledige bevingsverhaal van Mirjam en William op onze website.

Platform Kerk en Aardbeving heeft een boodschap voor minister president Rutte


Minister president Rutte wil graag premier van alle Nederlanders zijn. Dat zou betekenen dat hij ook premier van de Groningers wil zijn. Helaas hebben de Groningers daar de afgelopen jaren weinig van gemerkt. Mensen vinden het triest dat onze premier de afgelopen jaren nauwelijks naar het Noorden is gekomen. In 2013, toen het allemaal begon, heeft de premier overleg gevoerd met de Commissaris van de Koning en bestuurders. Maar wanneer hebben bewoners van Groningen hem kunnen spreken?

Onlangs merkte Rutte op: “Er gaat echt heel veel geld heen. Volgens mij doen we dat netjes". Zeker, er wordt veel geld geïnvesteerd, maar het wordt niet netjes gedaan. Als het wel netjes zou gebeuren, dan zou het niet zo veel geld kosten. Het proces van schade taxeren geeft blijk van een overheid die haar burgers niet vertrouwt. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de politiek hier wantrouwen oogst.

Rutte lijkt te denken dat alle problemen met geld zijn op te lossen. Het probleem is alleen dat het geld niet op de juiste manier wordt ingezet. Het gaat zitten in taxatie en overheadkosten en niet in stenen, cement en funderingen. Sterker nog, geld werkt niet zelden als een splijtzwam. Het voelt niet goed wanneer de een schade ruimhartiger vergoed krijgt dan de ander. Dorpsgemeenschappen raken verdeeld over de vraag hoe ze leefbaarheidsgeld willen besteden.

Het platform Kerk en Aardbeving constateert dat de gevolgen van de gaswinning veel verstrekkender zijn dan alleen scheuren in muren en dijken. In het platform ontmoeten vertegenwoordigers van de Katholieke, Doopsgezinde, Vrijgemaakt Gereformeerde, Protestantse kerk, Baptisten en Evangelische gemeenten elkaar. In het proces van schadeherstel en versterking is nog onvoldoende aandacht voor het persoonlijk welzijn en de sociale gevolgen van deze ramp in slow motion. Als kerken willen we stem geven aan de mensen die door dit hele verhaal in het nauw komen.

Lees het volledige artikel op onze website.

Rechtsbijstand blijft probleem voor het aardbevingsgebied

 
Als je problemen hebt met het verhalen van je aardbevingsschade, zou je een beroep moeten kunnen doen op je rechtsbijstandverzekering. Helaas blijft het voor Groningers moeilijk om zo'n verzekering af te sluiten. De basis van alle verzekeringen is eigenlijk dat schade ontstaan door 'onvoorziene' omstandigheden wordt gedekt. Hier zit voor de Groningers ook gelijk de 'crux'. Aardbevingen zijn op dit moment niet meer onvoorzien in Groningen, dus vallen buiten de rechtsbijstandverzekering.
 
Het verschilt echter wel per verzekeraar hoe hiermee omgegaan wordt. DAS houdt de datum van de aardbeving in Huizinge aan als grens (16 augustus 2012), Univé de datum dat minister Kamp de Kamer voor het eerst inlichtte over de aardbevingen (25 januari 2013). Was je al bij deze maatschappijen verzekert voor deze datum? Dan helpen ze je bij je aardbevingsschade. Bij alle verzekeringen die daarna zijn afgesloten, valt juridische hulp bij aardbevingsschade buiten de polis. Het kan nog erger. Bij Anker is er geen dekking voor nieuwe klanten in het postcodegebied 9300-9900.
 
De Nationaal Coördinator Groningen gaf onlangs aan dat Groningers zich gewoon voor juridische bijstand kunnen verzekeren. Er zijn inderdaad vijf verzekeraars die geen bijzondere voorwaarden stellen: ARAG, Interpolis, Centraal Beheer, FBTO en Avero. Dat is goed nieuws als je bij een van deze maatschappijen verzekerd bent of (nog) geen schade aan je huis hebt. Anders blijft het principe gelden dat alleen onvoorziene omstandigheden door de verzekering worden gedekt. Kortom, heb je al schade, dan is het ook hier niet mogelijk je te verzekeren voor juridische bijstand bij aardbevingsschade.

Lees in het volledige artikel op onze website meer over de mogelijkheden wanneer u niet bent verzekerd en de vragen die wij hebben gesteld aan de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Wij horen graag uw ervaringen. Deel ze met ons via welkom@gasberaad.nl.

Uw bevingsverhaal

Massaal op de been bij de fakkeltocht, ieder vanuit zijn eigen motivatie en ervaringen. Bewonersbijeenkomsten zoals die begin van de week in Uithuizen met soms ingehouden emotie en tranen, hartverscheurende verhalen en toch daarnaast ook de energie om er wat van te maken. Erover praten, merken dat je niet de enige bent, het helpt soms. Een beetje.
 
Het is één van de redenen waarom we begonnen zijn met de serie “Het bevingsverhaal van.. “. Het zijn niet de cijfers, de projecten, de teksten of de power points die duidelijk kunnen maken wat de impact is van de gaswinning in Groningen, het zijn de persoonlijke verhalen. Uw verhalen.
 
U kunt ook leren van elkaar. Hoe doen anderen dat? Hoe gaan anderen om met herhalingsschade? Hoe gaan anderen om met de spanning die dat binnen een relatie of gezin oplevert. Welke afwegingen maken anderen? Wat vindt iemand belangrijk? Wanneer haak je af? Of juist niet?
 
En straks de versterkingsopgave. Ook dat zal bij één ieder meer of minder impact hebben. Bent u er blij mee? Wat zijn uw zorgen? Een aantal bewoners heeft de versterking achter de rug. Wat zijn uw ervaringen? Wat zou u anders doen als u het over moest doen? Wat deed tijdelijke huisvesting met u? Met uw omgeving?
 
Elkaars verhalen delen betekent elkaar helpen. Een ander kan zich misschien herkennen in u.
De verhalen die wij publiceren zijn altijd anoniem.

In onze nieuwsbrief leest u Het bevingsverhaal van ..... Wilt u hier uw verhaal met anderen delen, om te laten zien:

 • wat de gaswinning met u of uw naasten doet
 • voor welke vragen en dilemma’s u en/of uw je buurt/dorp/straat staat
 • wat u nodig heeft om vooruit te kunnen
 • welke dingen volgens u anders kunnen
 • wat u vooruit geholpen heeft
 • hoe u uw grenzen duidelijk maakt
 • welke 'raar-maar-waar'-dingen hier gewoon écht gebeuren
 • enz.

Mail of bel ons!
In ieder geval plaatsen wij in elke nieuwsbrief een verhaal, geanonimiseerd als je dat wilt. 

Gaswinning in de verkiezingsprogramma's 

De verkiezingen komen eraan! Afgelopen week waren de lijsttrekkers al in Groningen voor het Noordelijk Lijsttrekkersdebat. Daar heeft u al kunnen horen wat ze over Groningen en de gaswinning te zeggen hebben. Maar wat schrijven de politieke partijen over de gaswinning in Groningen in hun verkiezingsprogramma? We hebben het voor u op een rijtje gezet.

Ga daarvoor naar onze website!

Wetenswaardigheden over gas en energie

Hoeveel energie gebruiken we en hoeveel elektriciteit? Wat is de rol van duurzame energie? Hoeveel zon en wind hebben we nodig om alle energie duurzaam op te wekken? Hoeveel aardgas zit er nog in het Groningen-veld, waar gebruiken we het voor en hoeveel levert het de overheid en de NAM op? Hoe veilig is de gaswinning en hoeveel aardbevingen zijn er geweest? Op deze en andere energievragen geeft Herman Damveld in het kort antwoord.
 

Energiegebruik Groningen

 1. De VVD/PvdA- regering gaf de NAM op 23 september 2016 een vergunning om tot 2021 jaarlijks 24 tot 31 miljard kubieke meter (m3) Gronings gas te winnen. De Groninger huishoudens, bedrijven en instellingen gebruiken per jaar voor de verwarming 1,7 miljard m3 Gronings gas, dat is 6 à 7% van wat de NAM mag oppompen.
 2. Het Groningse elektriciteitsgebruik is 11 miljard kilowattuur. Om dit te maken heeft de Eemscentrale 2 miljard m3 gas nodig. Gascentrales draaien op zogeheten hoogcalorisch gas uit kleine velden, Rusland en Noorwegen.
 3. In totaal is 3,7 miljard m3 gas nodig voor verwarming en de opwekking van elektriciteit voor huishouden, bedrijven en instellingen
 4. In de provincie Groningen zorgt duurzame energie voor 7% van het totale energiegebruik, onderverdeeld in biomassa (4,1%), wind (2,7%), zon (0,1%) en bodem (0,1%).
Lees het volledige artikel op onze website.

Welk dorp wint de vernieuwingsprijs 2017?


Gasberaadlid Groninger Dorpen zoekt inwoners die met trots hun Groningse dorp voor het voetlicht brengen. Zij kunnen kans maken op de Dorpsvernieuwingsprijs 2017! Deze prijs wordt elke twee jaar uitgereikt door de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen.

De jury let op zaken als duurzaamheid / lange termijn resultaten, integrale benadering, visie en innovatie en actieve deelname aan netwerken. De winnaar ontvangt een bedrag van € 2000,- voor projecten in het eigen dorp; twee borden voor aan toegangswegen van het dorp en wordt ingeschreven voor de Europese Dorpsvernieuwingsprijs.

Aanmelden kan tot en met 6 maart a.s. Meer informatie over de spelregels van deze wedstrijd en aanmelden vindt u op de site van Groninger Dorpen. 

Symposium: Mazen in het Meetnet

Het Kennisplatform Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw (OMEM) organiseert op zaterdag 1 april a.s. een symposium over hoe de ondiepe ondergrond reageert op bevingen cq peilveranderingen en hoe dit beter kan worden gemeten.

Een aantal sprekers zullen manieren van meten, de ondiepe ondergrond, veiligheid en versterken aan de orde stellen, en de rol van EZ, NAM, het Centrum Veilig Wonen (CVW) en de Nationaal Coördinator (NCG) belichten. Onafhankelijk geoloog Peter van der Gaag vertelt over nieuwe ontwikkelingen m.b.t. het vaststellen van de causaliteit.

U bent van harte welkom op zaterdag 1 april van 10:00 tot 17:00 uur in het Vita Nova (Heerestraat 39) in Middelstum.

De effecten van aardbevingen op de landbouw

Kantoor Vreugdenhil in Uithuizermeeden organiseert een informatieve avond voor boeren en andere geïnteresseerden. Onafhankelijk geoloog Peter de Gaag komt deze avond vertellen over de effecten van de aardbevingen op de landbouw en daarmee op de gewassen.

U bent van harte welkom op woensdag 22 maart van 19:30 - 21:30 aan de Hoofdstraat 182 in Uithuizermeeden. De toegang is gratis. 

‘Lapjes-aan-elkaar-maak-café’s’ in Eelde/Paterswolde


Steun Groningers in het aardbevingsgebied! Veel mensen gingen u al voor: Freek de Jonge, gedupeerden, Milieuactivisten, Gronings Gas Verzet, dorpsbewoners, Kerk en Aardbeving, duurzame doeners, zorginstellingen, scholen en solidaire Nederlanders. Inmiddels heeft Milieudefensie een indrukwekkende 200M2 mogen ontvangen.

Nu moet alles aan elkaar gemaakt tot één grote deken, en daar kunnen zij wel wat handjes bij gebruiken. U bent van harte welkom op één van de gezellige ‘lapjes-aan-elkaar-maak-cafe’s’. U hoeft niet te kunnen breien!

Tijdens de hele voorjaarsvakantie kunt u in Paterswolde elke dag aan de slag. Komt u ook een uurtje of een dagdeel helpen? Neem uw (klein)kinderen gerust mee.

Waar: sporthal de Marsch, Hooiweg 196, Paterswolde

Klik hier voor meer informatie over de dagen en de tijden.

3 maart 2017: presentatie warme deken voor 'Thais Joaptje' en een lezing in de kerk door Jan Rotmans

Vrijdag 3 maart krijgt het kleinste huisje van Groningen een warme deken waar vele Groningen en solidaire Nederlanders aan meegewerkt hebben. De ‘presentatie’ is om 15.30 en voor iedereen toegankelijk. 

Vanaf 16.00 is er een lezing in de Kloosterkerk door Jan Rotmans - Hoogleraar transitiekunde en een autoriteit op het gebied van duurzaamheid. Aanmelden hiervoor is verplicht vanwege de beperkte ruimte in de kerk, dat kan via: breimee@milieudefensie.nl o.v.v.: 3 maart lezing, aantal personen, naam en contactgegevens.

Florian Wolff zorgt voor de muzikale omlijsting en nadien is er soep voor de aanwezigen verzorgd door landgoed Ekenstein. 

Datum:   vrijdag 3 maart 2017
Tijd:        vanaf 15.15 ontvangst met warme chocolademelk. 
Lokatie:  't Hoeske van Thais Joaptje, Rottum

Hou de website van www.breienmetagnes.nl in de gaten voor actuele informatie!

Let op: parkeren buiten het dorp i.v.m. de nauwe straatjes in Rottum. Mensen die slecht ter been zijn dienen hier rekening mee te houden. 

Bericht u op social media over de gaswinning in Groningen? Gebruik dan zoveel mogelijk #laatgroningennietzakken

Gaswinning in het nieuws


Ook de afgelopen week verscheen de gaswining weer regelmatig in het nieuws. Wij hebben ze voor u op een rij gezet. 

Rutte bij Jinek - woensdag 8 februari
Lijsttrekkersdebat - woensdag 8 februari
De Stille Beving - zondag 12 februari
Kruispunt -  zondag 12 februari
Zondag met Lubach - zondag 12 februari
RTV Noord met Freek de Jonge - maandag 13 februari
Freek de Jonge in De Wereld Draait Door - dinsdag 14 februari
NOS Journaal - woensdag 15 februari

Een hebberige hand


Simon Koorn schreef  tijdens de week van de Poëzie elke dag een "GAsgeDicht" voor "medebevers, bevingsbewusten en bevingsbewustelozen". U vindt ze allemaal op zijn Blog en op FeestBoek. Net als in de vorige nieuwsbrief delen we ook deze keer graag een gedicht van hem met u. 
 

Gedichtendag...
... verdichten van gedachten

waarom nog dichten
als je huis langzaam vergaat,
waarom in gedachten vluchten
nee, voor ’n gedicht… is 't te laat.

Een aanklacht zou ’t wezen
een aanklacht aan…
ja, aan wie?
Niet aan alle Nederlanders,
medelanders die zich warmen aan ons gas,
’t gas van onder onze voeten,
uit de bodem die ooit (zo) stevig was.

Het volledige gedicht leest u op onze website.

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2017 Groninger Gasberaad, All rights reserved.


Geen nieuwsbrief meer ontvangen?
uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp