Copy
Nieuwsbrief Groninger Gasberaad - 19 december 2016 #18
Bekijk deze email in uw browser
In deze nieuwsbrief: schadeprotocol, het bevingsverhaal van..., schoorstenen
en familievoorstelling Beef mee!

Nieuws uit het beraad 


Bijgaand de misschien-al-laatste nieuwsbrief van dit jaar. Misschien, want bij de laatste nieuwsbrief verwacht u waarschijnlijk een terugblik waarbij de balans van het afgelopen jaar wordt opgemaakt. En die is er (nog) niet. De ontknoping van het jaar is nog maar een week oud. We zijn nog nauwelijks bijgekomen van het nieuwe feit dat werkelijk álle tot nu toe geïnspecteerde woningen moeten worden versterkt. Schade of geen schade, oud of nieuw, vrijstaand of rijtje, maakt allemaal niet uit. Geen van de woningen voldoet aan de (veiligheids)norm. We kunnen nog nauwelijks overzien wat dit voor alle huiseigenaren afzonderlijk, en voor het gebied als totaal gaat betekenen. Onze eerste reactie op het nieuws leest u in ons persbericht.

In deze nieuwsbrief beginnen we met een nieuwe serie ‘Bevingsverhalen’. Bewoners delen hun eigen verhaal en ervaring. Ook hebben we deel II van het feuilleton over het nieuwe schadeprotocol voor u. Let op! Dit is alleen voor de liefhebber van details. U kunt meer lezen over de mogelijkheden bij het vervangen van uw schoorsteen en we hebben een prachtig verhaal in het Gronings ontvangen; “Glinn ien hoed!”  Wat zoveel betekent als:  …. Tja... “Heel erg boos”. Maar dan mooier.

Het bevingsverhaal van...

Wie: Karel (63)
Woont: in Garrelsweer met zijn vrouw Jasmijn (63)
In: de voormalige pastorie van de voormalige hervormde kerk, beiden rijksmonument
Heeft te maken met: schade aan beide gebouwen, woont tijdelijk in containerwoning op eigen perceel.
 
Na de aardbeving in Huizinge in 2012 keek Karel eens goed rond in zijn huis. “De scheuren in de muur waren gelijk duidelijk. Wat opviel en wat erger werd was de houten vloer in huis die los lag.. Ook lag er in de gang een monumentale tegelvloer die begon te golven en waarvan de tegels loslieten. Karel meldde gelijk zijn schade. “We ontvingen drie keer een expert die de schades bekeek. Voor het repareren van de scheuren werd ons een bedrag van €14.000 toegekend. Wij vonden dat er ook aan de vloer iets moest gebeuren, daar was NAM het niet mee eens en daar kwamen we dan ook niet verder mee.”

Lees het volledige bevingsverhaal van Karel op onze website.

Feuilleton voor de liefhebber: schadeprotocol deel II

We waren gebleven bij hoofdstuk 2 van het ‘nieuwe’ protocol: Toepassing van het schadeprotocol. Dit hoofdstuk begint met een uiterst relevante alinea: welke schade?

Hier wordt het burgerlijk wetboek aangehaald, art. 6:177. Die stelt aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of exploitatie van een mijnbouwwerk. In het protocol wordt geëxpliciteerd: “Dit omvat zowel schade door aardbevingen als gevolg van gaswinning als schade door bodemdaling als gevolg van gaswinning.” Dat is prachtig maar in een voetnoot moeten we opmerken dat tot dusver formeel het NAM/EZ standpunt is dat door bodemdaling geen schade aan gebouwen kan optreden.

Het volledige artikel leest u op onze website. Daar vindt u ook deel I van het feuilleton. 

Vervolg schoorstenen

Heeft u ook de stand van zaken over de schoorstenen gelezen in onze vorige nieuwsbrief? Nog ongeveer 1200 schoorstenen moeten worden verstevigd of vervangen. We hopen dat de leerervaringen die tot nu toe zijn opgedaan worden meegenomen in het verbeteren van de communicatie met de bewoners. Het lijkt erop dat het traject met de schoorstenen zich positief ontwikkelt. De bewoner is leidend, hij krijgt een realistisch beeld van de nieuwe schoorsteen die op maat wordt gemaakt per huis. En sinds kort is er ook de optie voor het inschakelen van een eigen (CVW-erkende) aannemer voor het vervangen ervan.

In dit artikel meer achtergrond en informatie over de mogelijkheden bij de vervanging van een schoorsteen. 

De eigenaar heeft een belangrijke stem in wat er met de schoorsteen gebeurt. CVW is de partij die het proces in eerste instantie begeleidt, de urgentie van eventuele maatregelen beoordeelt, bewoners meeneemt in wat nodig is om e.e.a. goed te regelen (bijv. ook vergunningen) en de voortgang en tevredenheid volgt. Maar weten mensen goed waarvoor ze uiteindelijk tekenen, en worden ook alternatieven aangeboden? Hoe vrij ben je in het omgaan met mogelijke manieren om de schoorsteen te versterken of te vervangen? Lang niet altijd is bijvoorbeeld sloop en/of vervanging van de schoorsteen noodzakelijk of gewenst vanuit het perspectief van de eigenaar. Mocht het zo zijn dat een eigenaar besluit de maatregelen niet uit te willen voeren, dan kan in het uiterste geval de gemeente handhavend optreden.

Lees het volledige artikel op onze website.

Glìn ien hoed 

Dinsdag was ik op mien waark en keek ik te t roam oet. Dou zag ik dat ter n schösstain bekeken wer deur manlu mit n hoogwaarker. Dat brocht mien gedachten op mien aigen schösstain dij aander week der òf gaait en dou noar t dörp t Zaandt. Doar is hoast gain ‘echte’ schösstain meer te vienden. Dij binnen aalpmoal sleupt en vervongen deur lichtgewicht schösstainen. Ien gedachten laip ik deur t dörp en telde onderwiel de hoezen dij opkocht binnen deur de NAM. Doar schrok ik van. Dou heb ik mor even n overzichtje op pepier moakt.

Twij hoezen binnen sleupt, mor doar komt weer n nij hoes op. Dij tellen aigenlieks nait mit, mor t dut wel veul veur t aangezicht van t dörp, zo’n nijmoodse woning. Drij hoezen binnen sleupt, mor doar komt niks nijs veur ien stee. De buren van dizze hoezen, of mout ik zeggen percelen, kriegen der toen bie. Verder binnen der nog iets van zestien hoezen woar de NAM aigenoar van is of wordt. n Dail wordt nog bewoond, dij doun mit met de opkoopregeln en mouten n haalf joar wachten. Mor n groot aantal hoezen staait al n hail zet leeg. Der binnen der ook bie woarvan de geruchten goan dat ze sleupt worden. Dij zollen nait meer red worden kinnen omdat ze te slim beschoadigd binnen deur de oardbevens. Doar zitten prachtege rentnaaierwonens bie, oet de joaren twinteg en datteg van de veurege aiw. Ik denk din altied mor, netuurliek kin dat red worden, as der mor n wil is!

Dit verhaal is ingezonden door Jolanda Jager-Smit. Haar volledige verhaal leest u op onze website.

Familievoorstelling BEEF MEE!


Van 28 december t/m 8 januari 2017 spelen YoungGangsters, De Noorderlingen en PeerGrouP de familievoorstelling Beef Mee! Een hartverwarmende voorstelling voor jong en oud over wat te doen als de grond onder je voeten beweegt. Met deze voorstelling willen de regisseurs van YoungGangsters, Lotte Bos en Annechien de Vocht de aardbevingsproblematiek landelijk op de kaart zetten én houden.

De ramp achter de ramp
De regisseurs voelen zich aangetrokken tot het thema “rampen”. Ze gingen op zoek naar waar in Nederland een werkelijke ramp plaatsvindt. Lotte en Annechien: Zo kwamen we bij de aardbevingen in Groningen. Al vroeg in het onderzoek ontdekten we dat niet alleen de aardbevingen een ramp zijn maar vooral ook het doolhof van protocollen waar de Groningers met schade mee te maken krijgen. Dat is eigenlijk de ramp achter de ramp.” Ze spraken experts en de Groningers zelf over het onderwerp en vroegen naar hun visie en waar ze tegenaan lopen.

Lees meer

Gaat u mee naar spoedzitting Gasbesluit?


Woensdag 21 december a.s. vindt om 13:00 een spoedzitting over het Gasbesluit plaats bij de Raad van State in Den Haag. Een groep van 8 bezwaarmakers, wil dat vooruitlopend op de behandeling van de bezwaarschriften tegen het Gasbesluit, het gasbesluit in de tussentijd wordt geschorst.
 
Staat u achter dit bezwaar? En wilt u de rechter laten zien dat dit belangrijk is voor de Groninger dan is het goed om bij deze openbare zitting aanwezig te zijn. Om 09:30 vertrekt er vanaf het hoofdstation in Groningen een gratis bus. Deze doet om 09.45 ook P+R Hoogkerk aan. 

Wilt u mee, laat het hen weten door een bericht te sturen naar actie@houdgroningenovereind.nl of via de Facebookpagina van Houd Groningen Overeind.

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2016 Groninger Gasberaad, All rights reserved.


Geen nieuwsbrief meer ontvangen?
uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp