Copy
Nieuwsbrief Groninger Gasberaad - 13 april 2016
Bekijk deze email in uw browser
In deze nieuwsbrief: aanstelling NAM-casemanagers onbegrijpelijk, reactie RUG op CBS-onderzoek en even voorstellen: Jan-Willem Lobeek (VNO/NCW & MKB-Noord)

Nieuws uit het Beraad 


“Onbegrijpelijk”, dat was de meest gehoorde reactie op het statement van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) dat hij “casemanagers” had aangenomen die tot dan toe de complexe gevallen bij NAM behandelden. In deze nieuwsbrief vindt u het statement zoals door de NCG aan de maatschappelijke stuurgroep is gestuurd (overigens niet spontaan, maar nadat ze wisten dat de Groninger Bodem Beweging hier achter was gekomen). En u kunt de volledige reactie van het Groninger Gasberaad lezen. Waarom vinden wij het zo onbegrijpelijk?

Verder in deze nieuwsbrief een reactie op het woningmarktonderzoek van CBS door professor De Kam, die ook onderzoek deed naar de effecten van aardbevingsschade op de woningmarkt. De Kam reageert op de verschillen en op de kritiek die hij op zijn onderzoek kreeg.

We stellen een nieuw gezicht van het Groninger Gasberaad aan u voor, Jan-Willem Lobeek van VNO/NCW & MKB-Noord. We zijn blij dat zij onze gelederen ook komen versterken!

U kunt weer kennis ophalen bij het Denkcafé van het Groninger Forum en u kunt binnenkort weer met elkaar én met ons in gesprek tijdens de avonden van de Dorpenronden. Data zijn nog niet bekend, houd daarvoor onze komende nieuwsbrieven in de gaten!

Gasberaad vindt aanstelling NAM-casemanagers bij NCG onbegrijpelijk 

Het Groninger Gasberaad ontving afgelopen vrijdag een statement van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) waarin werd gemeld dat de drie casemanagers die hij voor complexe gevallen heeft ingehuurd ook “ook NAM als opdrachtgever hebben gehad”. Wij weten inmiddels dat alle drie tot eind vorig jaar in de “Taskforce complexe gevallen” van de NAM zaten. Het Groninger Gasberaad vindt dit onbegrijpelijk.

De NCG laat hier opnieuw een kans liggen om te beginnen met een schone lei. Dit was niet zoals het ons was voorgespiegeld. De NCG zou hier voor de Groningse bevolking de afstand tot de NAM en de onafhankelijkheid creëren. Dat is wat hij zegt, maar uit zijn daden wil dat maar niet blijken.

Lees meer

Reactie RUG op CBS-onderzoek


Vorige week ontvingen wij van de NCG het CBS rapport “Woningmarktontwikkelingen in het Groningenveld”. Het is het tweede rapport van het CBS over de woningmarktontwikkeling in het Groningenveld. Begin maart verscheen het onderzoeksrapport van de RUG. Prof. George de Kam maakte een doorrekening met een recent door de VU ontwikkeld model.

In dat onderzoek concludeerde hij dat het totale waardeverlies in de provincie Groningen ruim 180.000 woningen treft en minimaal 954 miljoen euro bedraagt. De resultaten van het onderzoek van het CBS en de RUG wijken nogal af. Wij vroegen George de Kam om een reactie.
Beide onderzoeken hebben dezelfde centrale boodschap: het gaat niet goed met woningmarkt in risicogebied Groningen. De Kam: “De update van het  CBS bevestigt dat helaas opnieuw. De afwijking wordt vooral veroorzaakt door het verschil in methode”.

Lees meer
Foto: Vincent Lublink

Even voorstellen 

Met veel genoegen stellen wij aan u voor: Jan-Willem Lobeek. Jan-Willem woont in Groningen en is senior manager bij VNO-NCW / MKB Noord. Jan-Willem: "Wij staan voor de directe en indirecte belangen van bedrijven en instellingen in het gaswinningsgebied. Dat gaat niet alleen over een soepele schadeafhandeling voor bedrijven, maar ook over een gezond economisch perspectief en een goed woon- en vestigingsklimaat."

VNO-NCW/MKB Noord is de grootste ondernemersorganisatie van Noord-Nederland. Als belangenbehartiger van duizenden bedrijven zet VNO-NCW Noord zich in voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat met een scherp oog voor het ondernemersbelang. Jan-Willem: "Naast de belangenbehartiging bieden we onze leden een platform voor kennisdeling, een (zakelijk) netwerk, organiseren we bijeenkomsten en voorzien we onze leden van de laatste relevante ontwikkelingen in ondernemersland."

Volgens Jan-Willem is de meeste aandacht tot nu toe uitgegaan naar bewoners en de problematiek met hun woningen. "Voor bedrijven is tot nu toe minder geregeld. Toch speelt hier naast de problematiek met schadeafhandeling nog veel meer. In sommige gevallen vormen bedrijven een potentieel veiligheidsrisico, in andere gevallen wordt de bedrijfsvoering bedreigd of in zijn omvang beperkt. Net als de woningmarkt is de ‘bedrijvenmarkt’ verstoord geraakt of tot stilstand gekomen. Dit leidt tot ongewenste situaties dat ondernemers ‘gevangen’ zitten in hun bedrijf en/of geen toegang hebben tot hun pensioenvoorziening."

Lees meer

Dorpenronde

Het bijdragen aan de informatievoorziening en het uitwisselen van ervaringen met bewoners is voor de leden van het Gasberaad bijzonder belangrijk. Naast onze nieuwsbrief en Gaspraat gaan we dan ook graag in gesprek met bewoners, in hun eigen dorp en over onderwerpen die er voor hen toe doen.

Vanaf 2013 faciliteerde Groninger Dorpen dit gesprek tussen betrokken organisaties en geïnteresseerde dorpsbewoners, in de Dorpenronde. Het Gasberaad neemt dit initiatief in goed overleg nu over en bereidt een nieuwe Dorpenronde voor, te beginnen met de dorpen die zich al eerder hebben aangemeld.

Van de kaart: denkcafé aardbevingen


Sinds we in Groningen weten van de aardbevingen en de risico’s die ze met zich mee brengen, worden we overspoeld met kaartjes. Contourenkaarten, risicokaarten, kaartjes met cijfertjes erbij, met eivormige kringen, kaartjes van het KNMI, van de NAM, van het Staatstoezicht op de Mijnen, van de nationale coördinator. Als gewone burger is het knap lastig om de boodschap die al deze kaartjes brengen te snappen. Ook onduidelijk is of ze wel dezelfde boodschap hebben.

Op donderdagavond 14 april staat het Groninger Forum daar een avond bij stil. Zij hebben dan een paar experts bijeen die commentaar leveren op allerlei kaarten die hen worden voorgeschoteld. U bent van harte uitgenodigd! Tickets kosten €5,00 en zijn online te krijgen of bij de kassa van het Forum (Hereplein).
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2016 Groninger Gasberaad, All rights reserved.


Geen nieuwsbrief meer ontvangen?
uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp