Copy
Dodo - håndlæser og vejleder
Vis denne email i din browser
Dodo Lindemann
Marievej 17
5700 Svendborg
Tlf. 2364 2391
Email: dodo@dodokiro.dk
Du kan finde mig på min facebookside

Mine arrangementer i Emdrup, findes på denne facebookside

Tilbud
Jeg giver  10% rabat til alle studerende mod fremvisning af studiekort

Datoer

12. og 13. november
Håndlæsning i Herning

Smallegade 10
7400 Herning
Telefon: 9712 2200
Mail: kontakt@mea-cor.dk

27., 28. og 29. oktober
Håndlæsning i Emdrup


Onsdag 19. November kl. 19.30
Foredrag i Lysets Hus Århus

19., 20. og 21. november
Håndlæsning Århus
Lysets Hus · Posthussmøgen 11c · 8000 Århus C
kontakt Bettina Thomsen
lyset@lyset.eu
Åbne aften møder:
Svendborg mandag d.20.oktober kl. 19 - 21.30

Emdrup onsdag. d. 29.oktober kl. 19 - 21.30

Velkommen til læsning af mit Nyhedsbrev
oktober 2014

Kære Læser
Jeg er nu hjemme igen efter en fantastisk tur på Caminoen fra Saint Jean Pied de Port til Santiago de Compostella, Finisterra og Muxia, i det nordlige Spanien.
Der er sikkert nogen af jer, der kender turen eller dele af den.
Jeg kan kun sige, det er absolut anbefalelsesværdigt.
På sådan en tur intensiveres, eller måske skulle man sige der er stor mulighed for at intensivere, det spirituelle arbejde.
Jeg vil på mit næste aftenmøde, som er i morgen d. 20. oktober, tage udgangspunkt i denne rejse/bevægelse.
Derfor vil aftenen have karakter af fortællinger om, hvordan vi kan følge flowet i det liv, vi lige nu lever og derfor opleve en høj grad af synkronisitet samt hvordan modstanden over for hvad der sker lige nu kan skabe forvirring og kaos - som kunne beskrives som fravær af synkronisitet.
Som altid er tilmelding på mail eller SMS en god ting, da der er begrænset plads.
Altså i morgen mandag d. 20.10 kl. 19, på Marievej 19, Svendborg.
Husk der er fri entré.


Om åbne aftenmøder (Fri entré)
Næste gang mandag d. 20. Oktober kl. 19 - ca. 21.30.
Disse aftener er i sin form et samvær, hvor jeg fortæller om, hvordan jeg ser, at vi kan lade os vejlede af vor egen sande natur. Vor sande natur forstået som den del af os som ligger bag masken, bag personen, bag egoet. Når vi er i kontakt med denne "bagvedliggende" natur, er det muligt i højere grad at være tilstede, at være nærværende, at være vågen.
I denne tilstand af årvågen tilstedeværelse eller bevidst nærvær er det nemmere at træffe beslutninger. Beslutninger som holder os i flow med livet..
Der er en sandhed eller en viden i os alle og egentlig kender vi den godt, men vi glemmer den, derfor er det nødvendigt at blive mindet om det hele tiden.
Vi skal leve, glædes og være tilstede, det er i virkeligheden meget enkelt. Men ikke nødvendigvis nemt.

Jeg har allerede holdt nogle aftener og det har været berigende. I vores hunger efter at finde det helt rigtige svar, den helt rigtige vej, har mange af os søgt og søger stadig. Mit ønske er til stadighed at stille spørgsmål indtil, der bliver stille.

Alt hvad du behøver at gøre er at møde op, blot lytte og være til stede.
Har du et spørgsmål, du kunne tænke dig at få belyst fra den vinkel, hvorfra jeg har lært at se, kan du bare tage det med. Disse spørgsmål/svar vil så være med til at give os eksempler på, hvordan vi kan arbejde med os selv i forhold til det, der udfordrer os i tilværelsen.
Se mere uddybende beskrivelse af ideen med de åbne aftenmøder her

Jeg laver disse aftener i Svendborg og Emdrup
Svendborg mandag d. 20. Oktober kl. 19 - 21.30
Tilmelding hertil kan ske ved at kontakte mig på mail Dodo@dodokiro.dk eller SMS 23642391

Emdrup onsdag d. 29. oktober kl. 19 - 21.30
Tilmelding til disse aftener skal ske til Hanne Nohr Sommer tlf.nr 21 91 22 95 eller på den facebook-side, hun administrerer  Dodo, den fynske håndlæser.

Næste planlagte aftenmøde i Svendborg er d. 20. November.

Håndlæserskolen
I forbindelse med opstart af nyt hold i 2015, laver jeg et
Introduktionskursus som afholdes d. 28., 29. og 30. november 2014. Dette kursus er en forudsætning for at starte på uddannelse hos mig.
Introduktionskurset kan sagtens stå alene som et kursus der kan åbne dit blik for nye muligheder og hvor du får nogle enkle redskaber som du kan bruge i dagligdagen. se mere her

Håndlæseruddannelsen 1. del - 2015
Jeg starter et nyt hold op i 2015.
Forudsætning for deltagelse er et gennemført introduktionskursus.
Optagelse sker efter en håndlæsning udført at mig - med en efterfølgende samtale, hvor vi gennemgår krav og forventninger.
Pris for dette 750,00 som refunderes efter gennemført uddannelsesforløb.
Det forventes, at du gennem sekundær litteratur, sætter dig ind i forskellige termer inden for de psykologiske, filosofiske, alternative og spirituelle retninger.
Uddannelsen er opbygget i 3 dages seminarer: Fredage kl. 10.30 -17.00, lørdage kl. 9.00-16.30 og søndage kl. 9.00-15.30
Nærmere oplysninger om uddannelsens indhold og form kan fås ved henvendelse pr. mail eller tlf. 23642391.
Datoerne for denne del er endnu ikke helt fastlagt

Håndlæser uddannelsen 2. del - 2014-15 udbydes nu til alle, der har gennemgået første del hos mig eller en gennemgået og bestået håndlæseruddannelse på en anden skole, endelig kan du være autodidakt, men har dog praktiseret håndlæsning i længere tid, så du har en vis erfaring og viden.
Denne del kan også betragtes som en efteruddannelse.

Anden del består bl.a af en udvidet overhåndslæsning, metoderne er holografisk læsning, udvidet brug af klarsyn under læsningerne, der vil blive fokuseret på læsning af helbredet, læsning af par, derudover indføring i nogle psykologiske mekanismer, filosofiske og  etiske overvejelser. Der lægges vægt på den vejledende samtale, som kan bygges på de iagttagelser, vi gør os.
Du skal være indstillet på at udvikle evnen til at skelne det væsentlige fra det uvæsentlige, gennem en koncentreret form for tilstedeværelse - nærvær.
Det forventes, at du gennem sekundær litteratur, sætter dig ind i forskellige termer inden for de psykologiske, filosofiske, alternative og spirituelle retninger.
Uddannelsen er opbygget i 3 dages seminarer: Fredage kl. 10.30 -17.00, lørdage kl. 9.00-16.30 og søndage kl. 9.00-15.30
Der er planlagt følgende weekends
1. weekend 14., 15. og 16. november 2014
2. weekend 23., 24. og 25. januar 2015
3. weekend 6., 7. og 8. marts 2015
4. weekend 17., 18. og 19. april 2015
5. weekend 12., 13. og 14. juni 2015

Kærlig hilsen Dodo


Husk at du til enhver tid kan afmelde mine mails, bare tryk på "afmeld denne nyhedsmail" nederst på denne side

Copyright © *2014|* Dodo Lindemann,


Afmeld denne nyhedsmail liste    Opdater tilmeldings info 

Email Marketing Powered by Mailchimp