Copy
Dodo - håndlæser og vejleder
Vis denne email i din browser
Dodo Lindemann
Marievej 17
5700 Svendborg
Tlf. 2364 2391
Email: dodo@dodokiro.dk
Du kan finde mig på min facebookside

Mine arrangementer i Emdrup, findes på denne facebookside

Tilbud
Jeg giver  10% rabat til alle studerende mod fremvisning af studiekort

Datoer
:
5.maj 2015
Foredrag i Mea-Cor Herning
6. og 7. maj  2015
Håndlæsning i Herning

Smallegade 10
7400 Herning
Telefon: 9712 2200
Mail: kontakt@mea-cor.dk

20., 21. 22. og 23. april 2015
Håndlæsning i Emdrup

10.,11. og 12. April
Messe i Odense

1., 2. og 3. Maj
Introduktionskursus
Afholdes i Svendborg

Åbne aften møder:
Svendborg mandag d.16. marts 2015 kl. 19 - ca. 21

og igen d.27.april
Emdrup onsdag. d.22.4 2015  kl. 19 - ca. 21

 

Velkommen til læsning af mit Nyhedsbrev
Marts 2015

Kære Læser
På mine besøg rundt om i landet og i mit daglige arbejde i klinikken har jeg bemærket, at der for tiden er rigtig mange, der søger nye veje i forhold til at forstå sig selv og hinanden i de relationer de indgår i. Det kan være svært at gennemskue, hvad det egentlig er, der sker når vi lider i vores relationer eller relationen kulsejler.
Jeg har gennem læsninger og samtaler fået øje på nogle veje vi kan gå, når vi søger at komme overens med hinanden eller søger at få fred med det der er, eller det der er sket.
Jeg vil lade "relation og mødet med den anden" danne udgangspunkt for mine aftenmøder og mine foredrag i foråret. Det er et stort emne, som tåler at blive belyst fra flere vinkler, så hvis du er interesseret i at høre mere kan du komme til åbent aftenmøde i Svendborg og Emdrup. Der bliver ligeledes holdt et foredrag i Herning om samme emne. Se datoer ude til venstre her på siden.

Om åbne aftenmøder
Disse aftener er i sin form et samvær, hvor jeg fortæller om, hvordan jeg ser, at vi kan lade os vejlede af vor egen sande natur. Vor sande natur, forstået som den del af os som ligger bag masken, bag personen, bag egoet. Når vi er i kontakt med denne "bagvedliggende" natur, er det muligt i højere grad at være tilstede, at være nærværende, at være vågen.
I denne tilstand af årvågen tilstedeværelse eller bevidst nærvær er det nemmere at træffe beslutninger. Beslutninger som holder os i flow med livet.
Der er en sandhed eller en viden i os alle og egentlig kender vi den godt, men vi glemmer den, derfor er det nødvendigt at blive mindet om det hele tiden.
Vi skal leve, glædes og være tilstede, det er i virkeligheden meget enkelt. Men ikke nødvendigvis nemt.

Alt hvad du behøver at gøre er at møde op, blot lytte og være til stede.
Har du et spørgsmål, du kunne tænke dig at få belyst fra den vinkel, hvorfra jeg har lært at se, kan du bare tage det med. Disse spørgsmål/svar vil så være med til at give os eksempler på, hvordan vi kan arbejde med os selv i forhold til det, der udfordrer os i tilværelsen.
Se mere uddybende beskrivelse af ideen med de åbne aftenmøder her


Kommende møder :
Svendborg mandag d. 16.3 og 27.4  2015  kl. 19 - ca. 21
Tilmelding hertil kan ske ved at kontakte mig på mail Dodo@dodokiro.dk eller SMS 23642391

Emdrup onsdag d.22.4  2015  kl. 19 - ca. 21
Tilmelding til disse aftener skal ske til Hanne Nohr Sommer tlf.nr 21 91 22 95 eller på den facebook-side, hun administrerer  Dodo, den fynske håndlæser.

Håndlæserskolen
Jeg udbyder introduktionskursus d. 1., 2. og 3. maj 2015. Kurset er et selv-udvikling - eller selv-afviklingskursus for den der vil videre ad en anden eller ny  vej.
Dette kursus kan gavne forskellige faggrupper, hvor metoden til at læse en blindtegning kan supplere en anden vejledningsform, coaching, samtaleterapi og forskellige behandlingsformer.
Introduktionskurset kan stå alene, som et kursus der kan åbne dit blik for nye muligheder og hvor du får nogle enkle redskaber som du kan bruge i dagligdagen. Se mere her
Der kan max. være 10 på dette hold.

Håndlæseruddannelsen 1. del - 2015
Jeg starter et nyt hold op i efteråret 2015.
Emnerne er den klassiske håndlæsning, dvs. aftryk på fingre og i håndflader, linjelæsning, håndfacon o.l.
Det forventes endvidere, at du gennem sekundær litteratur, sætter dig ind i forskellige termer inden for de psykologiske, filosofiske, alternative og spirituelle retninger.
Uddannelsen er opbygget i 3 dages seminarer: Fredage kl. 10.30 -17.00, lørdage kl. 9.00-16.30 og søndage kl. 9.00-15.30
Forudsætning for deltagelse er et gennemført introduktionskursus.
Optagelse sker efter en håndlæsning udført at mig - med en efterfølgende samtale, hvor vi gennemgår krav og forventninger.
Pris for dette er 750,00 som refunderes efter gennemført uddannelsesforløb.
Nærmere oplysninger om uddannelsens indhold og form kan fås ved henvendelse pr. mail eller tlf. 23642391.
Datoerne for denne del er endnu ikke fastlagt.

Håndlæser uddannelsen 2. del 
Anden del består bl.a af en udvidet overhåndslæsning, metoderne er holografisk læsning, udvidet brug af klarsyn, der vil blive fokuseret på læsning af helbredet, læsning af par, derudover indføring i nogle psykologiske mekanismer, filosofiske og  etiske overvejelser. Der lægges vægt på den vejledende samtale, som kan bygges på de iagttagelser, vi gør os.
Du skal være indstillet på at udvikle evnen til at skelne det væsentlige fra det uvæsentlige, gennem en koncentreret form for tilstedeværelse - nærvær.
Det forventes, at du gennem sekundær litteratur, sætter dig ind i forskellige termer inden for de psykologiske, filosofiske, alternative og spirituelle retninger.
Anden del udbydes nu til alle, der har gennemgået første del hos mig, eller gennemgået og bestået håndlæseruddannelse på en anden skole, endelig kan du være autodidakt, men har dog praktiseret håndlæsning i længere tid, så du har en vis erfaring og viden.
Denne del kan også betragtes som en efteruddannelse.
Uddannelsen er opbygget i 3 dages seminarer: Fredage kl. 10.30 -17.00, lørdage kl. 9.00-16.30 og søndage kl. 9.00-15.3

Kærlig hilsen Dodo
 

Husk at du til enhver tid kan afmelde mine mails, bare tryk på "afmeld denne nyhedsmail" nederst på denne side

Copyright © *2014|* Dodo Lindemann,


Afmeld denne nyhedsmail liste    Opdater tilmeldings info 

Email Marketing Powered by Mailchimp