Copy
Dodo - håndlæser og vejleder
Vis denne email i din browser
Dodo Lindemann
Marievej 17
5700 Svendborg
Tlf. 2364 2391
Email: dodo@dodokiro.dk
Du kan finde mig på min facebookside

Mine arrangementer i Emdrup, findes på denne facebookside

Tilbud
Jeg giver  10% rabat til alle studerende mod fremvisning af studiekort

Datoer
:
10., 11. & 12. juni
Kursus i læsning af helbredet i hænderne

13., 14. og 15. juni
Håndlæsning i Emdrup

21. juni 2017
Håndlæsning på Skivevej
Det lille træhus Hobro
bestil tid hos mig.

25., 26. og 27. august 2017
Introduktionskursus i Odense
Fåborgvej 18.
Kurset henvender sig til alle.

Overbygning på håndlæsning:
Kurset henvender sig til uddannende
og/eller praktiserende håndlæsere
Esoterisk håndlæsning
Opstart d. 11.-13. august

29. august foredrag i Herning
kl. 19 - 21
Mea-Cor, Smallegade 10
Der demonstreres blindtegningstydning og jeg giver eksempler på hvordan håndlæsning kan bruges som vejviser og støtte.
30. og 31. august 2017
Håndlæsning i Herning

Smallegade 10
7400 Herning
Telefon: 9712 2200
Mail: kontakt@mea-cor.dk

Krop-Sind-Ånd Helsemesser Århus
29. september – 1. oktober 2017
Ceres Park/Århus Stadion kl. 10-18

Velkommen til læsning af mit Nyhedsbrev
Juni 2017

Kære Læser
Nu er det sommer og jeg har fået drivhus, takket være min flinke genbo som gav mig det, satte det op for mig og kom med de fleste af de planter, jeg skulle sætte. Nu gror og vokser det hele derinde , jeg skal bare passe det og passe på det, så vil det bære frugt. Jeg føler mig så heldig. Glæden allerinderst i mig står uberørt, selvom der raser ufred og og stride vinde på alle niveauer rundt omkring.
Vi skal forholde os til verden, være aktive og handle for at skabe den bedste trivsel for os alle. Men imens vi kæmper, imens vi arbejder, imens vi forsøger at råde bod på uretfærdighed, kæmpe for miljøet og hinanden bliver vi nødt til at varme os ved glæden ved livet, værne om den og kæmpe for den.
God sommer til jer alle.

I den kommende periode vil jeg koncentrere mig om min bog om håndlæsning, som meget gerne skal på gaden i efteråret.
Jeg laver læsninger, vejledninger,holder kurser, uddannelse og foredrag, som jeg plejer.


Håndlæserskolen
Kursusweekend  9., 10. og 11. juni -
Om helbredet set i hænderne, der er stadig et par ledige pladser

Jeg udbyder introduktionskursus d. 25., 26. og 27. august 2017.
Dette kursus kan gavne forskellige faggrupper, hvor metoden til at læse en blindtegning kan supplere en anden vejledningsform, coaching, samtaleterapi og forskellige behandlingsformer.
Introduktionskurset kan stå alene, som et kursus der kan åbne for nye muligheder og hvor du får nogle enkle redskaber som du kan bruge i dagligdagen. Kurset er det første kursus, hvis du ønsker at tage din håndlæseruddannelse hos mig. Se mere her
Der kan max være 12 på dette hold.

Håndlæseruddannelsen 1. del - 2017
Jeg starter et nyt hold op i efteråret 2017.
Emnerne er den klassiske håndlæsning, dvs. aftryk på fingre og i håndflader, linjelæsning, håndfacon o.l.
Det forventes endvidere, at du gennem sekundær litteratur, sætter dig ind i forskellige termer inden for de psykologiske, filosofiske, alternative og spirituelle retninger.
Uddannelsen er opbygget i 3 dages seminarer: Fredage kl. 10.30 -17.00, lørdage kl. 9.00-16.30 og søndage kl. 9.00-14.30
Forudsætning for deltagelse er et gennemført introduktionskursus.
Optagelse sker efter en håndlæsning udført at mig - med en efterfølgende samtale, hvor vi gennemgår krav og forventninger.
Pris for dette er 750,00 som refunderes efter gennemført uddannelsesforløb.
Nærmere oplysninger om uddannelsens indhold og form kan fås ved henvendelse pr. mail eller tlf. 23642391.
Datoerne for denne del er endnu ikke fastlagt.
Du som har en håndlæseruddannelse fra en anden skole er velkommen til at deltage på enkelte kurser, som du evt. kan supplerer din praksis med.

Kursusopbygning
1. seminar 8., 9. & 10. september 2017
Håndfacon, bjerge, finger længde og – facon
Hudstruktur og fingeraftryk og overhændernes energiløb og hudstruktur
Tema: grundlæggende personlighed, personlige kompetencer

2. seminar 17., 18. og 19. november 2017
Hjertelinje, ægteskabslinjer, børnelinjer, samt øvrige områder, hvor kærligheden er at læse
Tema: kærlighed og familie

3. seminar 19., 20. og 21. januar 2018
Livslinjer, armbånd, fundament
Tema: barndom, fundament og fremtidige familieliv

4. seminar 16., 17. og 18. marts 2018
Hovedlinje, mindre tilhørende linjer og tegn.
Tema: Talenter, kompetencer, arbejde, økonomi

5. seminar 8., 9. og 10. juni 2018
Skæbnelinjen, tids udmåling, forskellige metoder vil blive præsenteret
tidsudmåling på forskellige områder
Tema: Tiden i hænderne


Håndlæser uddannelsen 2. del 
Anden del består af en udvidet overhånds-læsning/ håndrygs-læsning - metoderne er holografisk læsning, udvidet brug af klarsyn, derudover vil der blive fokuseret på læsning af helbredet, læsning af par, derudover indføring i nogle psykologiske mekanismer, filosofiske og  etiske overvejelser. Der lægges vægt på den vejledende samtale, som kan bygges på de iagttagelser, vi gør os.
Du skal være indstillet på at udvikle evnen til at skelne det væsentlige fra det uvæsentlige, gennem en koncentreret form for opmærksomhed og iagttagelsesevne.
Det forventes, at du gennem sekundær litteratur, sætter dig ind i forskellige termer inden for de psykologiske, filosofiske, alternative og spirituelle retninger.
Anden del udbydes nu til alle, der har gennemgået første del hos mig, eller gennemgået og bestået håndlæseruddannelse på en anden skole, endelig kan du være autodidakt, men har dog praktiseret håndlæsning i længere tid, så du har en vis erfaring og viden.
Denne del kan også betragtes som en efteruddannelse
Uddannelsen er opbygget i 3 dages seminarer: Fredage kl. 10.30 -17.00, lørdage kl. 9.00-16.30 og søndage kl. 9.00-15.3

4 sammenhængende kursusgange
1. seminar 11., 12. og 13. august 2017
2. seminar 20., 21., 22. oktober 2017
3. seminar 1., 2. og 3. december 2017
4. seminar 12., 13. og 14. januar 2018

Kærlig hilsen Dodo
 

Husk at du til enhver tid kan afmelde mine mails, bare tryk på "afmeld denne nyhedsmail" nederst på denne side

Copyright © *2014|* Dodo Lindemann,


Afmeld denne nyhedsmail liste    Opdater tilmeldings info 

Email Marketing Powered by Mailchimp