Copy
Dodo - håndlæser og vejleder
Vis denne email i din browser
Dodo Lindemann
Marievej 17
5700 Svendborg
Tlf. 2364 2391
Email: dodo@dodokiro.dk
Du kan finde mig på min facebookside

Mine arrangementer i Emdrup, findes på denne facebookside

Tilbud
Jeg giver  10% rabat til alle studerende mod fremvisning af studiekort

Datoer
i Herning
1. september
Foredrag i Mea-Cor Herning
2. og 3. september
Håndlæsning i Mea-Cor Herning
14. -15. november
Blindtegningskursus i Mea-Cor Herning
Smallegade 10
7400 Herning
Telefon: 9712 2200
Mail: kontakt@mea-cor.dk

Datoer i København
8., 9. og 10. juni 2015
10., 11. og 12. august 2015
Håndlæsning i Emdrup

14., 15. og 16. august 2015
Introduktionskursus i København

Messe i Odense
Februar 2016
April 2016

Introduktionskursus
14., 15. og 16. august 2015
Afholdes i København
28., 29. og 30. august 2015
Afholdes i Svendborg

Åbne aften møder:
Svendborg mandag d.1. juni  2015 kl. 19 - ca. 21

og igen d.6. juli
Emdrup onsdag. d.10.6. 2015  kl. 19 - ca. 21

 

Velkommen til læsning af mit Nyhedsbrev
Marts 2015

Kære Læser
Sikke det dog blæsten er frisk i de her dage.
Forleden da gik jeg en tur i Svanninge Bjerge, et vidunderligt sted på Sydfyn,  blev jeg endnu engang mindet om, hvor forunderlig naturen er. Solen brød igennem og jeg følte mig så totalt levende og alle mine sanser var åbne, ja åbne sådan føltes det. Ørerne, øjnene, næsen, huden og så spiste jeg bøgeblade. Det var ligesom en hel sansning. En symfoni af indtryk. Det var umuligt andet end blot at være til stede. Jeg følte mig så opfyldt, som at få en hilsen fra et sted hinsides.
Når jeg prøver at forklare, hvordan det er, bare at være, er det noget i den retning. Det er ofte nemmere at komme i kontakt med denne tilstand i naturen, men det kan ske overalt. Da jeg gik min Camino i Spanien i efteråret levede jeg mere eller mindre i den tilstand det meste af tiden. Jeg prøver nu at leve min Camino dagligt, ofte, så ofte jeg kan.
Vi behøver ikke rejse udenlands eller gå ud i naturen for at opnå denne tilstand, men det hjælper og har vi glemt det, er det godt at gå ud i vejret og bare være.
Jeg har travlt med konsultationer og nyder det. Jeg får så mange gode indsigter i samværet med de mennesker der gæster min klinik. Som nu her forleden dag, da det gik op for mig i et lysende klart øjeblik, at der er en verden til forskel på at stille krav og sætte grænser, eller sagt på en anden måde forskellen på at fortælle andre, om hvad vi forventer af dem og så at udtrykke klart hvad vi vil og hvad vi ikke vil være med til. Arbejder vi med os selv eller oven i andre. Problematikken kan snige sig ind alle vegne.
Jeg holder aftenmøder i Svendborg og København om mellemmenneskeligt samvær, om hvordan vi lærer hver gang vi har et møde med en anden.

Der er nye tiltag i forbindelse med håndlæser-uddannelsen og det er tid for tilmelding. jeg starter hold op i september og derfor har jeg igen Introduktionskurser i august, denne gang både et København og et i Svendborg.
Derudover holder jeg en workshop over 2 dage i November i Herning om tydning af blindtegninger. denne workshop holdes i Mea-Cor.

Om åbne aftenmøder
Disse aftener er i sin form et samvær, hvor jeg fortæller om, hvordan jeg ser, at vi kan lade os vejlede af vor egen sande natur. Vor sande natur, forstået som den del af os som ligger bag masken, bag personen, bag egoet. Når vi er i kontakt med denne "bagvedliggende" natur, er det muligt i højere grad at være tilstede, at være nærværende, at være vågen.
I denne tilstand af årvågen tilstedeværelse eller bevidst nærvær er det nemmere at træffe beslutninger. Beslutninger som holder os i flow med livet.
Der er en sandhed eller en viden i os alle og egentlig kender vi den godt, men vi glemmer den, derfor er det nødvendigt at blive mindet om det hele tiden.
Vi skal leve, glædes og være tilstede, det er i virkeligheden meget enkelt. Men ikke nødvendigvis nemt.

Alt hvad du behøver at gøre er at møde op, blot lytte og være til stede.
Har du et spørgsmål, du kunne tænke dig at få belyst fra den vinkel, hvorfra jeg har lært at se, kan du bare tage det med. Disse spørgsmål/svar vil så være med til at give os eksempler på, hvordan vi kan arbejde med os selv i forhold til det, der udfordrer os i tilværelsen.
Se mere uddybende beskrivelse af ideen med de åbne aftenmøder her


Kommende møder :
Svendborg mandag d. 1.6  og 6.7  2015  kl. 19 - ca. 21
Tilmelding hertil kan ske ved at kontakte mig på mail Dodo@dodokiro.dk eller SMS 23642391

Emdrup onsdag d.10.6  2015  kl. 19 - ca. 21
Tilmelding til disse aftener skal ske til Hanne Nohr Sommer tlf.nr 21 91 22 95 eller på den facebook-side, hun administrerer  Dodo, den fynske håndlæser.

Håndlæserskolen
Jeg udbyder endnu et introduktionskursus i København d. 14.,15.,16. August 2015 og i Svendborg 28.,29. og 30 August 2015. Kurset er et selv-udvikling - eller selv-afviklingskursus for den der vil videre ad en anden eller ny vej.
Dette kursus kan gavne forskellige faggrupper, hvor metoden til at læse en blindtegning kan supplere en anden vejledningsform, coaching, samtaleterapi og forskellige behandlingsformer.
Introduktionskurset kan stå alene, som et kursus der kan åbne dit blik for nye muligheder og hvor du får nogle enkle redskaber som du kan bruge i dagligdagen. Se mere her
Der kan max. være 10 på disse hold.

Håndlæseruddannelsen 1. del - 2015
Jeg starter et nyt hold op i efteråret 2015.
Emnerne er den klassiske håndlæsning, dvs. aftryk på fingre og i håndflader, linjelæsning, håndfacon o.l.
Det forventes endvidere, at du gennem sekundær litteratur, sætter dig ind i forskellige termer inden for de psykologiske, filosofiske, alternative og spirituelle retninger.
Uddannelsen er opbygget i 3 dages seminarer: Fredage kl. 10.30 -17.00, lørdage kl. 9.00-16.30 og søndage kl. 9.00-15.30
Forudsætning for deltagelse er et gennemført introduktionskursus.
Optagelse sker efter en håndlæsning udført af mig - med en efterfølgende samtale, hvor vi gennemgår krav og forventninger.

Pris for dette er 750,00 kr. som refunderes efter gennemført uddannelsesforløb.
Nærmere oplysninger om uddannelsens indhold og form kan fås ved henvendelse pr. mail eller tlf. 23642391.

Håndlæseruddannelsen 2. del 
Anden del består bl.a af en udvidet overhåndslæsning, metoderne er holografisk læsning, udvidet brug af klarsyn. Der vil blive fokuseret på læsning af helbredet, læsning af par, derudover indføring i nogle psykologiske mekanismer, filosofiske og etiske overvejelser. Der lægges vægt på den vejledende samtale, som kan bygges på de iagttagelser, vi gør os.
Du skal være indstillet på at udvikle evnen til at skelne det væsentlige fra det uvæsentlige, gennem en koncentreret form for tilstedeværelse - nærvær.
Det forventes, at du gennem sekundær litteratur, sætter dig ind i forskellige termer inden for de psykologiske, filosofiske, alternative og spirituelle retninger.
Anden del udbydes nu til alle, der har gennemgået første del hos mig, eller gennemgået og bestået en håndlæseruddannelse på en anden skole, endelig kan du være autodidakt, men har dog praktiseret håndlæsning i længere tid, så du har en vis erfaring og viden.
Denne del kan også betragtes som en efteruddannelse.
Uddannelsen er opbygget i 3 dages seminarer: Fredage kl. 10.30 -17.00, lørdage kl. 9.00-16.30 og søndage kl. 9.00-15.30

Kærlig hilsen Dodo
 

Husk at du til enhver tid kan afmelde mine mails, bare tryk på "afmeld denne nyhedsmail" nederst på denne side

Copyright © *2014|* Dodo Lindemann,


Afmeld denne nyhedsmail liste    Opdater tilmeldings info 

Email Marketing Powered by Mailchimp