Copy
Dodo - håndlæser og vejleder
Vis denne email i din browser
Dodo Lindemann
Marievej 17
5700 Svendborg
Tlf. 2364 2391
Email: dodo@dodokiro.dk
Du kan finde mig på min facebookside

Mine arrangementer i Emdrup, findes på denne facebookside

Tilbud
Jeg giver  10% rabat til alle studerende mod fremvisning af studiekort

Datoer
:
12., 13., 14. & 15. januar  2015
Håndlæsning i Emdrup25. & 26. februar 2015
Håndlæsning i Herning

Smallegade 10
7400 Herning
Telefon: 9712 2200
Mail: kontakt@mea-cor.dk


Åbne aften møder:
Svendborg mandag d.19.januar kl. 19 - ca. 21

Emdrup onsdag. d. 14. januar  kl. 19 - ca. 21

Velkommen til læsning af mit Nyhedsbrev
December 2014

Kære Læser
Nu rinder året ud og giver plads til et nyt år. Der er tradition for at rydde op og lave nye aftaler med sig selv - i mange år er det blevet kaldt nytårsfortsæt.
Vi havde i mit barndomshjem en tradition som bestod i at vi skrev et brev til os selv, lagde det i en kuvert for så at tage det frem året efter og læse det, derefter skrev vi så et nyt. Det var altid  sjovt, at se hvordan det der syntes os så væsentligt et år tidligere helt havde mistet kraften eller glansen bare et år senere.
Der kommer mange i klinikken for at få læst deres hænder her ved årsskiftet, som en slags status over året der gik og for at få sat nogle nye pejlemærker for fremtiden. Det er interessant, for hvad skal vi egentlig med den fremtid, nu da flere og flere taler om at leve i nuet. Fremtiden er alligevel nok så vigtig, det at sætte sig mål er endog meget vigtigt, men det vi ikke skal er at lave forestillinger. Vi skal leve i nuet, men det betyder ikke, at vi skal drive for vind og vejr. Vi skal tage bedst mulig vare på os selv og hinanden og det kan vi nogle gange fare vild i, hvis ikke vi arbejder på et mål stort som småt, materielt, mellemmenneskeligt eller åndeligt.

Rigtig godt nytår!

Åbne aftenmøder
Næste gang er mandag d. 17.1 kl. 19, på Marievej 19, Svendborg.
Det er stadig gratis at være med, men hvis du har mulighed for det kan du donere et beløb som går til lokaleleje
Husk tilmelding på mail dodo@dodokiro.dk eller som sms på 23642391

Om åbne aftenmøder
Disse aftener er i sin form et samvær, hvor jeg fortæller om, hvordan jeg ser, at vi kan lade os vejlede af vor egen sande natur. Vor sande natur forstået som den del af os som ligger bag masken, bag personen, bag egoet. Når vi er i kontakt med denne "bagvedliggende" natur, er det muligt i højere grad at være tilstede, at være nærværende, at være vågen.
I denne tilstand af årvågen tilstedeværelse eller bevidst nærvær er det nemmere at træffe beslutninger. Beslutninger som holder os i flow med livet.
Der er en sandhed eller en viden i os alle og egentlig kender vi den godt, men vi glemmer den, derfor er det nødvendigt at blive mindet om det hele tiden.
Vi skal leve, glædes og være tilstede, det er i virkeligheden meget enkelt. Men ikke nødvendigvis nemt.

Jeg har allerede holdt nogle aftener og det har været berigende. I vores hunger efter at finde det helt rigtige svar, den helt rigtige vej, har mange af os søgt og søger stadig. Mit ønske er til stadighed at stille spørgsmål indtil, der bliver stille.

Alt hvad du behøver at gøre er at møde op, blot lytte og være til stede.
Har du et spørgsmål, du kunne tænke dig at få belyst fra den vinkel, hvorfra jeg har lært at se, kan du bare tage det med. Disse spørgsmål/svar vil så være med til at give os eksempler på, hvordan vi kan arbejde med os selv i forhold til det, der udfordrer os i tilværelsen.
Se mere uddybende beskrivelse af ideen med de åbne aftenmøder her

Jeg laver disse aftener i Svendborg og Emdrup,
næste gang:
Svendborg mandag d. 19.januar  kl. 19 - ca. 21
Tilmelding hertil kan ske ved at kontakte mig på mail Dodo@dodokiro.dk eller SMS 23642391

Emdrup onsdag d. 14. januar 2015  kl. 19 - ca. 21
Næste aften bliver den 14 januar, hvor jeg vil snakke om hvordan man åbner sit hjerte og bevarer det åbent uden frygt.
Tilmelding til disse aftener skal ske til Hanne Nohr Sommer tlf.nr 21 91 22 95 eller på den facebook-side, hun administrerer  Dodo, den fynske håndlæser.

Håndlæserskolens introduktionskursus
I forbindelse med opstart af nyt hold i 2015, laver jeg et
Introduktionskursus som afholdes d. 16., 17. & 18. januar 2015. Dette kursus er en forudsætning for at starte på uddannelse hos mig.
Introduktionskurset kan stå alene som et kursus der kan åbne dit blik for nye muligheder og hvor du får nogle enkle redskaber som du kan bruge i dagligdagen. Se mere her
Der kan max. være 8 på et hold.

Håndlæseruddannelsen 1. del - 2015
Jeg starter et nyt hold op i 2015.
Forudsætning for deltagelse er et gennemført introduktionskursus.
Optagelse sker efter en håndlæsning udført at mig - med en efterfølgende samtale, hvor vi gennemgår krav og forventninger.
Pris for dette 750,00 som refunderes efter gennemført uddannelsesforløb.
Emnerne er den klassiske håndlæsning, dvs. aftryk på fingre og i håndflader, linjelæsning, håndfacon o.l.
Det forventes endvidere, at du gennem sekundær litteratur, sætter dig ind i forskellige termer inden for de psykologiske, filosofiske, alternative og spirituelle retninger.
Uddannelsen er opbygget i 3 dages seminarer: Fredage kl. 10.30 -17.00, lørdage kl. 9.00-16.30 og søndage kl. 9.00-15.30
Nærmere oplysninger om uddannelsens indhold og form kan fås ved henvendelse pr. mail eller tlf. 23642391.
Datoerne for denne del er endnu ikke fastlagt.

Håndlæser uddannelsen 2. del - 2014-15 udbydes nu til alle, der har gennemgået første del hos mig eller en gennemgået og bestået håndlæseruddannelse på en anden skole, endelig kan du være autodidakt, men har dog praktiseret håndlæsning i længere tid, så du har en vis erfaring og viden.
Denne del kan også betragtes som en efteruddannelse.

Anden del består bl.a af en udvidet overhåndslæsning, metoderne er holografisk læsning, udvidet brug af klarsyn under læsningerne, der vil blive fokuseret på læsning af helbredet, læsning af par, derudover indføring i nogle psykologiske mekanismer, filosofiske og  etiske overvejelser. Der lægges vægt på den vejledende samtale, som kan bygges på de iagttagelser, vi gør os.
Du skal være indstillet på at udvikle evnen til at skelne det væsentlige fra det uvæsentlige, gennem en koncentreret form for tilstedeværelse - nærvær.
Det forventes, at du gennem sekundær litteratur, sætter dig ind i forskellige termer inden for de psykologiske, filosofiske, alternative og spirituelle retninger.
Uddannelsen er opbygget i 3 dages seminarer: Fredage kl. 10.30 -17.00, lørdage kl. 9.00-16.30 og søndage kl. 9.00-15.30
Der er planlagt følgende weekends:
1. weekend 14., 15. og 16. november 2014
2. weekend 23., 24. og 25. januar 2015
3. weekend 6., 7. og 8. marts 2015
4. weekend 17., 18. og 19. april 2015
5. weekend 12., 13. og 14. juni 2015

Kærlig hilsen Dodo
 

Husk at du til enhver tid kan afmelde mine mails, bare tryk på "afmeld denne nyhedsmail" nederst på denne side

Copyright © *2014|* Dodo Lindemann,


Afmeld denne nyhedsmail liste    Opdater tilmeldings info 

Email Marketing Powered by Mailchimp