Copy
Dodo - håndlæser og vejleder
Vis denne email i din browser
Dodo Lindemann
Marievej 17
5700 Svendborg
Tlf. 2364 2391
Email: dodo@dodokiro.dk
Du kan finde mig på min facebookside

Mine arrangementer i Emdrup, findes på denne facebookside

Tilbud
Jeg giver  10% rabat til alle studerende mod fremvisning af studiekort

Arrangementer

 Mea-Cor Herning
kursus i håndlæsning
14. og 15. november


Håndlæsning i Herning
11. og 12. november
Mea-cor  Smallegade 10
7400 Herning
Telefon: 9712 2200
Mail: kontakt@mea-cor.dk

 
Håndlæsning i Emdrup
5., 6. 7. og 8. oktober 2015


Foredrag i Emdrup
Onsdag d. 7.oktober


Håndlæsning i Gadstrup
9.10 og 20.11
kontakt Gitte Brostrøm
tlf.nr 22 11 50 49
Messe i Odense


Introduktionskursus
27., 28. og 29. november 2015
Afholdes i Svendborg

Åbne aften møder:
Svendborg mandag d.9.11 2015 kl. 19 - ca. 21

og igen mandag d. 14.12. 2015


 

Velkommen til læsning af mit Nyhedsbrev September 2015Septembers himmel er så blå, dens skyer lyser hvide
og lydt vi hører lærken slå, som før ved forårstide.
Den unge rug af mulden gror, med grønne lyse klinger
men storken længst af lande fór
med sol på sine vinger.

Der er en søndagsstille ro, imellem træer og tage
en munter glæde ved at gro, som var det sommerdage.
Og koen rusker i sit græs, med saften om sin mule,
mens bonden kører hjem med læs,
der lyser solskinsgule.

Hver stubbet mark, vi stirrer på, står brun og gul og gylden,
og røn står rød og slåen blå, og purpursort står hylden.
Og georginer spraglet gror, blandt asters i vor have,
så rig er årets sidste flor:
oktobers offergave.

De røde æbler løsner let, fra træets trætte kviste.
Snart lysner kronens bladenet, og hvert et løv må briste.
Når aftensolen på sin flugt, bag sorte grene svinder
om årets sidste røde frugt
den tungt og mildt os minder.

At flyve som et forårsfrø, for sommerblomst at blive
er kun at visne for at dø, kan ingen frugt du give.
Hvis modenhedens milde magt, af livet selv du lærte
da slår bag falmet rosendragt
dit røde hybenhjerte.


Kære Læser
Denne smukke sang får mig altid helt ned i gear og får mig til for en stund at dvæle ved ....
Hvad er det røde hybenhjerte?
Hvad er vigtigt i livet ? Hvad værner vi om? Hvad er det vi kæmper for ?
Det er så vigtigt at kunne blive ved med at gå på undersøgelse i vores egne faste forestillinger. Som resultat af mit eget arbejde har jeg ændret på min forestilling om hvordan håndlæsere kan/skal og bør uddannes.

Derfor sker der noget nyt med Håndlæseruddannelse.
Nu kan grunduddannelsen tages modul for modul, du kan selv bestemme, om du vil have hele uddannelsen eller dele af den. Hvis du f.eks. har uddannelse eller kurser fra andre skoler eller håndlæsere kan du tilmelde dig et modul, som giver dig netop det du har brug for. Tilmelder du dig et samlet forløb altså alle 5 moduler, vil du opnå en rabat og kan blive eksamineret håndlæser, hvis du ønsker det.

Jeg har lagt datoerne for mine kurser på min hjemmeside

Optagelse på uddannelsen eller dele af den forudsætter at du mindst har et introkursus eller en tilsvarende for at gå i gang med modulerne.
Et introkursus kan gavne forskellige faggrupper, hvor metoden til at læse en blindtegning kan supplere en anden vejledningsform, coaching, samtaleterapi og forskellige behandlingsformer.
Introduktionskurset kan også stå alene, som et kursus der kan åbne dit blik for nye muligheder og hvor du får nogle enkle redskaber som du kan bruge i dagligdagen. Se mere her
Der kan max. være 10 på disse hold.

14. og 15. november holder jeg en workshop i Herning om tydning af blindtegninger. denne workshop holdes i Mea-Cor i Herning
Hvis der er tilslutning til det, vil denne workshop blive tilføjet en 2. del som så tilsammen udgør det samme som et introduktionskursus.

Håndlæseruddannelsen 2. del 
Anden del består bl.a af en udvidet overhåndslæsning, metoderne er holografisk læsning, udvidet brug af klarsyn. Der vil blive fokuseret på læsning af helbredet, læsning af par, derudover indføring i nogle psykologiske mekanismer, filosofiske og etiske overvejelser. Der lægges vægt på den vejledende samtale, som kan bygges på de iagttagelser, vi gør os.
Du skal være indstillet på at udvikle evnen til at skelne det væsentlige fra det uvæsentlige, gennem en koncentreret form for tilstedeværelse - nærvær.
Det forventes, at du gennem sekundær litteratur, sætter dig ind i forskellige termer inden for de psykologiske, filosofiske, alternative og spirituelle retninger.
Anden del udbydes nu til alle, der har gennemgået første del hos mig, eller gennemgået og bestået en håndlæseruddannelse på en anden skole, endelig kan du være autodidakt, men har dog praktiseret håndlæsning i længere tid, så du har en vis erfaring og viden.
Denne del kan også betragtes som en efteruddannelse.

Uddannelsen er opbygget i 3 dages seminarer: Fredage kl. 10.30 -17.00, lørdage kl. 9.00-16.30 og søndage kl. 9.00-15.30
Forudsætning for deltagelse er et gennemført introduktionskursus.
Optagelse sker efter en håndlæsning udført af mig - med en efterfølgende samtale, hvor vi gennemgår krav og forventninger.

Pris for dette er 750,00 kr. som refunderes efter gennemført uddannelsesforløb.
Nærmere oplysninger om uddannelsens indhold og form kan fås ved henvendelse pr. mail eller tlf. 23642391.

Jeg fortsætter de åbne aftenmøder.
Disse aftener er i sin form et samvær, hvor jeg fortæller om, hvordan jeg ser, at vi kan lade os vejlede af vor egen sande natur. Vor sande natur, forstået som den del af os som ligger bag masken, bag personen, bag egoet. Når vi er i kontakt med denne "bagvedliggende" natur, er det muligt i højere grad at være tilstede, at være nærværende, at være vågen.
I denne tilstand af årvågen tilstedeværelse eller bevidst nærvær er det nemmere at træffe beslutninger. Beslutninger som holder os i flow med livet.
Der er en sandhed eller en viden i os alle og egentlig kender vi den godt, men vi glemmer den, derfor er det nødvendigt at blive mindet om det hele tiden.
Vi skal leve, glædes og være tilstede, det er i virkeligheden meget enkelt. Men ikke nødvendigvis nemt.

Alt hvad du behøver at gøre er at møde op, blot lytte og være til stede.
Har du et spørgsmål, du kunne tænke dig at få belyst fra den vinkel, hvorfra jeg har lært at se, kan du bare tage det med. Disse spørgsmål/svar vil så være med til at give os eksempler på, hvordan vi kan arbejde med os selv i forhold til det, der udfordrer os i tilværelsen.
Se mere uddybende beskrivelse af ideen med de åbne aftenmøder her


Kommende møder :
Svendborg mandag d. 9.11 og 14.12.  2015  kl. 19 -  21
Tilmelding hertil kan ske ved at kontakte mig på mail Dodo@dodokiro.dk eller SMS 23642391

Emdrup onsdag d.7.10 og 18.11  2015  kl. 19 -  21
En foredragsrække på 3 aftener i efteråret i Emdrup Find din egen nøgle.

Tilmelding til disse aftener skal ske til Hanne Nohr Sommer tlf.nr 21 91 22 95 eller på den facebook-side, hun administrerer  Dodo, den fynske håndlæser.

Kærlig hilsen Dodo
 

Husk at du til enhver tid kan afmelde mine mails, bare tryk på "afmeld denne nyhedsmail" nederst på denne side

 
 
Copyright © *2014|* Dodo Lindemann,


Afmeld denne nyhedsmail liste    Opdater tilmeldings info 

Email Marketing Powered by Mailchimp
Copyright © *2014|* Dodo Lindemann,


Afmeld denne nyhedsmail liste    Opdater tilmeldings info 

Email Marketing Powered by Mailchimp
Copyright © *2014|* Dodo Lindemann,


Afmeld denne nyhedsmail liste    Opdater tilmeldings info 

Email Marketing Powered by Mailchimp