Copy
Dodo - håndlæser og vejleder
Vis denne email i din browser
Dodo Lindemann
Marievej 17
5700 Svendborg
Tlf. 2364 2391
Email: dodo@dodokiro.dk
Du kan finde mig på min facebookside

Mine arrangementer i Emdrup, findes på denne facebookside

Tilbud
Jeg giver  10% rabat til alle studerende mod fremvisning af studiekort

Datoer
:
10.marts 2017 foredrag i
Yogaskolen i Nyborg

15.marts 2017
Håndlæsning på Skivevej
Det lille træhus Hobro
bestil tid hos mig.


4.,5. og 6. april 2017
Håndlæsning i Emdrup

25., og 26. april 2017
Håndlæsning i Herning

Smallegade 10
7400 Herning
Telefon: 9712 2200
Mail: kontakt@mea-cor.dk

31.3 og 1.-2. april 2017
Messe i Odense

12., 13. og 14. maj 2017
introduktionskursus i Nyborg
se Yogaskolen
Introduktionskursus

Åbent aften møde:
Emdrup onsdag. d.5.4 2017  kl. 19 - ca. 21

 

Velkommen til læsning af mit Nyhedsbrev
Forår 2017

Kære Læser
Det er længe siden jeg har udsendt en nyhedsmail. Men nu er det tid. Der sker nye ting og jeg starter nye hold på uddannelsen.
Hele tiden udvikler læsningerne sig og jeg må tilstå, at jeg virkelig holder af det. Mine læsninger er en blanding af regulær håndlæsning, såkaldt klassisk håndlæsning og så alt det andet, der sker, når der finder et ærligt møde sted. Jeg ser ting, som jeg ikke tidligere så helt så klart og nogle gange er der nogen, der spørger mig, om jeg er clairvoyant. Jeg ved ikke, hvad det jeg gør hedder, men jeg tømmer mit sind og registrerer og siger jeg, hvad jeg ser. Jeg ser billeder flere steder på hænderne og på bordet mellem os, når jeg læser den person, der sætter sig overfor mig. Nogen gange ved jeg bare, hvad der er i spil for den enkelte. Men jeg tjekker altid op på hændernes facon, aftegninger og linjer, så jeg ikke mister forbindelsen med, det medium jeg arbejder med, hænderne. Mine læsninger er ærlige, jeg prøver ikke at behage og lover heller ikke guld og grønne skove. Derfor kan en sådan læsning også ses som et led i at forstå sig selv og sin væren i verden og dermed et led i arbejdet med at erkende, accepterer og lærer at handle ud fra hjertet.

Hvorfor uddanne flere håndlæsere, er der ikke allerede mange?
Saver du ikke den gren over du selv sidder på? og flere af den slags spørgsmål får jeg tit.
Håndlæsning er et fag i vækst og et fag i udvikling. Det er en god måde eller en metode, der på fornemste vis kan afdække meget om vores personlige og faglige kompetencer  og hvordan disse bedst kan benyttes og udvikle sig og vi kan som dygtige håndlæsere hjælpe mennesker på vej. På den måde bliver håndlæsning en form for livsvejledning og en nøgle til at forstå sig selv. Jeg tror på, at der bliver brug for flere dygtige håndlæsere. Det kan være et supplement til anden form for samtaler/behandlinger. Endelig er det en fantastisk selvudviklingsrejse, der, udover at give en god forståelse eller en god forklaring på, hvorfor man er, som man er, også giver den faglige indsigt, der gør, at man kan hjælpe andre med at få øjnene op for deres måder at være i verden på , både de hensigtsmæssige og de mindre hensigtsmæssige.

Håndlæserskolen
Jeg udbyder introduktionskursus d. 12., 13. og 14. maj 2017.
Dette kursus kan gavne forskellige faggrupper, hvor metoden til at læse en blindtegning kan supplere en anden vejledningsform, coaching, samtaleterapi og forskellige behandlingsformer.
Introduktionskurset kan stå alene, som et kursus der kan åbne dit blik for nye muligheder og hvor du får nogle enkle redskaber som du kan bruge i dagligdagen. Kurset er det første kursus hvis du ønsker at tage din håndlæseruddannelse hos mig. Se mere her
Der kan være 12 på dette hold.

Håndlæseruddannelsen 1. del - 2017
Jeg starter et nyt hold op i efteråret 2017.
Datoerne kommer på plads i maj måned.
Emnerne er den klassiske håndlæsning, dvs. aftryk på fingre og i håndflader, linjelæsning, håndfacon o.l.
Det forventes endvidere, at du gennem sekundær litteratur, sætter dig ind i forskellige termer inden for de psykologiske, filosofiske, alternative og spirituelle retninger.
Uddannelsen er opbygget i 3 dages seminarer: Fredage kl. 10.30 -17.00, lørdage kl. 9.00-16.30 og søndage kl. 9.00-14.30
Forudsætning for deltagelse er et gennemført introduktionskursus.
Optagelse sker efter en håndlæsning udført at mig - med en efterfølgende samtale, hvor vi gennemgår krav og forventninger.
Pris for dette er 750,00 som refunderes efter gennemført uddannelsesforløb.
Nærmere oplysninger om uddannelsens indhold og form kan fås ved henvendelse pr. mail eller tlf. 23642391.
Datoerne for denne del er endnu ikke fastlagt.
Du som har en håndlæseruddannelse fra en anden skole er velkommen til at deltage på enkelte kurser, som du evt. kan supplerer din praksis med.

Håndlæser uddannelsen 2. del 
Anden del består af en udvidet overhåndslæsning/ håndrygslæsning - metoderne er holografisk læsning, udvidet brug af klarsyn, derudover vil der blive fokuseret på læsning af helbredet, læsning af par, derudover indføring i nogle psykologiske mekanismer, filosofiske og  etiske overvejelser. Der lægges vægt på den vejledende samtale, som kan bygges på de iagttagelser, vi gør os.
Du skal være indstillet på at udvikle evnen til at skelne det væsentlige fra det uvæsentlige, gennem en koncentreret form for opmærksomhed og iagttagelsesevne.
Det forventes, at du gennem sekundær litteratur, sætter dig ind i forskellige termer inden for de psykologiske, filosofiske, alternative og spirituelle retninger.
Anden del udbydes nu til alle, der har gennemgået første del hos mig, eller gennemgået og bestået håndlæseruddannelse på en anden skole, endelig kan du være autodidakt, men har dog praktiseret håndlæsning i længere tid, så du har en vis erfaring og viden.
Denne del kan også betragtes som en efteruddannelse
Uddannelsen er opbygget i 3 dages seminarer: Fredage kl. 10.30 -17.00, lørdage kl. 9.00-16.30 og søndage kl. 9.00-15.3
Datoerne for de første weekender er fastlagt til at være
1. weekend  9., 10. og 11. juni -
2. weekend 11.,12. og 13. august -
3. weekend 20.,21 og 22 oktober -
Nærmere oplysninger om de sidste 2 weekender kommer snarest på min hjemmeside


Åbent Aftenmøde
Disse aftener er i sin form et samvær, hvor jeg fortæller om, hvordan jeg ser, at vi kan lade os vejlede af vor egen sande natur. Vor sande natur, forstået som den del af os som ligger bag masken, bag personen, bag egoet. Når vi er i kontakt med denne "bagvedliggende" natur, er det muligt i højere grad at være tilstede, at være nærværende, at være vågen.
I denne tilstand af årvågen tilstedeværelse eller bevidst nærvær er det nemmere at træffe beslutninger. Beslutninger som holder os i flow med livet.
Der er en sandhed eller en viden i os alle og egentlig kender vi den godt, men vi glemmer den, derfor er det nødvendigt at blive mindet om det hele tiden.
Vi skal leve, glædes og være tilstede, det er i virkeligheden meget enkelt. Men ikke nødvendigvis nemt.

Alt hvad du behøver at gøre er at møde op, blot lytte og være til stede.
Har du et spørgsmål, du kunne tænke dig at få belyst fra den vinkel, hvorfra jeg har lært at se, kan du bare tage det med. Disse spørgsmål/svar vil så være med til at give os eksempler på, hvordan vi kan arbejde med os selv i forhold til det, der udfordrer os i tilværelsen.
Se mere uddybende beskrivelse af ideen med de åbne aftenmøder her

Kommende møder :
Emdrup onsdag d.5.april 2017  kl. 19 - ca. 21
Tilmelding til disse aftener skal ske til Hanne Nohr Sommer tlf.nr 21 91 22 95 eller på den facebook-side, hun administrerer  Dodo, den fynske håndlæser. 

Tilmelding hertil kan også ske ved at kontakte mig på mail Dodo@dodokiro.dk eller SMS 23642391

Kærlig hilsen Dodo
 

Husk at du til enhver tid kan afmelde mine mails, bare tryk på "afmeld denne nyhedsmail" nederst på denne side

Copyright © *2014|* Dodo Lindemann,


Afmeld denne nyhedsmail liste    Opdater tilmeldings info 

Email Marketing Powered by Mailchimp