Copy

Nyhedsbrev fra Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

View this email in your browser

Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

 

Nyhedsbrev Nº 1, Juni 2014 


I 2014-16 gennemfører Naturhistorisk Museum og hjemmesiden www.fugleognatur.dk Atlasprojektet Danmarks Guldsmede.

Atlasprojektet har til formål at kortlægge udbredelsen af de danske vandnymfer og guldsmede. Herved opnår vi en basal viden om, hvor i landet arterne findes, hvilke naturtyper de findes i og hvornår på året de ses. Atlasset er baseret på arternes forekomst i et landsdækkende net af 10 x 10 km kvadrater.

Atlasprojektets store værdi ligger i dets anvendelse som sammenligningsgrundlag. Når det engang gentages, er det muligt at belyse de ændringer i fx udbredelse og tidsmæssig forekomst, der er sket i den mellemliggende periode. Det er ofte svært eller umuligt at vide, om arterne er i fremgang eller tilbagegang, hvis ikke der er et udgangspunkt eller en baseline, hvor man ved hvor udbredte arterne normalt er eller har været. Et atlasprojekt som dette giver således et klart billede af den aktuelle tilstand. 
 
Der har aldrig tidligere været foretaget en målrettet og organiseret landsdækkende kortlægning af de danske guldsmede. Historisk set har registreringen af guldsmedenes udbredelse således været mangelfuld og tilfældig, og sammenligningsgrundlaget mangler. Det skal dette første guldsmedeatlas rode bod på.

Personerne bag er:

Kent Olsen (Kontaktperson for Naturhistorisk Museum Aarhus)
Erik Dylmer
Nicholas Bell
Thomas Eske Holm (Kontaktperson for
www.fugleognatur.dk)


STATUS
Projektet er allerede godt i gang og aktuelt er over 5500 observationer indtastet fra knap 1400 unikke lokaliteter. Som det fremgår af kortet herunder, så er der allerede en stor geografisk fordeling af fundene.Vi arbejder løbende på at udbygge indholdet på projektets hjemmeside www.guldsmedeatlas.dk, hvor man bl.a. kan følge med i de seneste observationer og se kort med udbredelser. Projektet har også en
 Facebook-gruppe, hvor der allerede dagligt lægges billeder og beretninger op. Aktuelt er der 243 medlemmer på gruppen, men antallet stiger næsten dagligt.

Se seneste observationer

 


HVORDAN GØR MAN?
Du kan indberette dine fund af guldsmede i Naturbasen på www.fugleognatur.dk eller med app’en Naturbasen, der findes både til iPhone og Android. Begge metoder kræver, at du har oprettet en profil på www.fugleognatur.dk og er logget på. Alle indberetninger af guldsmede vises herefter automatisk på www.guldsmedeatlas.dk.

Opret en profil

Har du har set en guldsmed, men ikke ved, hvilken art det er, kan du uploade et foto i guldsmedeforum på www.fugleognatur.dk, hvor du kan få svar. Du kan også få svar på projektets officielle Facebook-gruppe. Når arten er identificeret, indtaster du observationen med præcise koordinater.

Indberet observationer af guldsmede

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED ET KVADRAT

Skab dig et overblik over kvadratet. Det kan du gøre ved at gå ind på http://guldsmedeatlas.dk/kort og zoom ind på det kvadrat du er interesseret i. Herefter kan du fjerne farverne i kvadraterne ved hjælp af ”skyderen” øverst og vælge ”Satellit” for luftfotos:

Det væsentlige er naturligvis at få et overblik over, hvor og hvilke typer af vandforekomster, der er i kvadratet og, hvorledes du på lovligt vis kan komme hen til dem. Forskellige typer af vandforekomster er eksempelvis vandløb, moser, større søer, næringsfattige vandhuller m.m. For at få dækket et kvadrat på tilstrækkeligt vis er det en god idé at besøge alle disse forskellige steder.

Som supplement kan du også bruge eksempelvis Google Earth, respektive kommuners webgis eller eksempelvis arealinfo.dk. Mange kommuner har gode webgis-muligheder, lidt i stil med arealinfo.dk, hvor der er mange muligheder for at klikke forskellige temaer på og blive klog på et kvadrat. 

Nogle gange kan der være langt mellem de blå mosaikguldsmede, hvis man kun færdes i moser. Derfor er byens branddam måske også et besøg værd. Ligeledes med de glinsende smaragdlibeller. De kan også være fåtallige, men måske man skulle lede i byens regnvandsbassin. En lokalitetstype, der ofte overrasker positivt er søer og vandhuller, der visse år er helt eller delvist udtørrende. Disse steder kan vandkvaliteten være overraskende god og eksempelvis sortmærket kobbervandnymfe kan man være heldig at støde på sådan et sted.
 
Dernæst er det også interessant, hvilke arter man kan forvente at støde på i kvadratet. Her er databasen på 
www.fugleognatur.dk en rigtig god hjælp.

Nogle lokaliteter får man sikkert besøgt tit og andre knap så tit. Er der en lokalitet du ikke lige kommer forbi så tit, men tænker at det kunne være interessant at få den dækket på fornuftig vis, kan du gå ud fra følgende: Har du tid til måske 3 besøg, så skal de nok ligge ultimo maj, ultimo juni/primo juli og medio august. Ved 2 årlige besøg kan man også komme langt. Så kan de med fordel ligge primo juni og ultimo juli/primo august. Men generelt er der naturligvis stor forskel på, hvor nemt de forskellige arter lader sig registrere. En meget sent flyvende art som grøn kobbervandnymfe, der breder sig op gennem landet, og eksempelvis hue-vandnymfe, der flyver tidligt og kortvarigt kan således være svære at få med.

 

Vi vil gerne invitere alle med til at bidrage til projektet og håber på en så bred opbakning som muligt. Send derfor gerne nyhedsbreve videre i Jeres netværk, så flere får kendskab til projektet.


De bedste hilsener

Kent Olsen, Erik Dylmer, Nicholas Bell og Thomas Eske Holm

Copyright © 2014 Naturhistorisk Museum Aarhus, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp
Share
Tweet
Forward