Copy

Nyhedsbrev fra Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

View this email in your browser
Læs tidligere nyhedsbreve

Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

 

Nyhedsbrev Nº 12, December 2016

 

Status over fund i august, september, oktober og november

Vi har kigget observationerne fra den sidste halvdel af sæsonen (fra 1. august og frem til den sidste voksne guldsmed sås 11. november) igennem og der tegner sig et billede af at mange af de lokale, men vidt udbredte arter til stadighed bliver fundet nye steder rundt omkring i landet. Eksempelvis er højmose-mosaikguldsmed (Aeshna subarctica) fundet på nye lokaliteter i både Sønderjylland og Nordjylland. Også grøn mosaikguldsmed (Aeshna viridis) og siv-mosaikguldsmed (Aeshna juncea) bliver ved med at blive fundet nye steder. Grøn mosaikguldsmed er en af de arter, der regnes som værende under spredning, men for de fleste andre skyldes registreringer på nye lokaliteter nok fortrinsvis, at folk og guldsmede var meget aktive i det fine septembervejr. Med hensyn til siv-mosaikguldsmed er arten måske endda i tilbagegang, hvilket er tydeligst på Sjælland. Eksempelvis er arten ikke fundet i Holmegårds Mose siden 2005. Det kunne være dejligt om arten stadig flyver på disse kanter.

Der har været flere sene observationer. Flagermus-vandnymfe (Coenagrion pulchellum) blev fundet så sent som 22. september. Arten har omtrent haft en flyvetid på 4½ måned. Også glinsende smaragdlibel (Somatochlora metallica) blev fundet flere dage i september med den sidste fra den 15. september.

Stor hedelibel (Sympetrum striolatum) er dog arten med den længste flyvetid. Med fundet fra den 11. november er arten igen i år over 5 måneder i flyvetid. Samtidig repræsenterer netop denne iagttagelse årets sidste fund af en voksen guldsmed.

Af andre lidt sene observationer kan nævnes fireplettet libel (Libellula quadrimaculata) fra den 10. september og blå libel (Libellula depressa) fra den 31. august. Den sene forekomst af fireplettet libel udgør det hidtil seneste fund af voksne individer. Til sammenligning med tidligere ekstrem- og mediandatoer for hvor længe de voksne individer er på vingerne, har vi tidligere lavet denne oversigt med flyvetider for de danske guldsmede.


Interessant er det, at grøn kølleguldsmed (Ophiogomphus cecilia) ikke er registreret i september. Arten træffes ofte til midt i september, men i år er den sidste observation fra den 27. august.

I modsætning til første halvdel af sæsonen, hvor der var indtil flere bemærkelsesværdige observationer, herunder lille kejserguldsmed (Anax parthenope) og Sydlig kobbervandnymfe (Lestes barbarus), er der således ingen observationer her i anden halvdel, der sådan rigtigt skiller sig ud.

Atlaslejre

Som omtalt i tidligere nyhedsbreve og på facebook har arbejdsgruppen bag guldsmedeatlasset søgt midler til afholdelse af atlaslejre. Vi har endnu ikke fået tilsagn om finansiering, men det afskrækker os ikke fra at afholde en række lejre alligevel.

Vi har konkrete planer om at afholde en atlaslejr i Mors/Thy området. På Mors har vi mulighed for at låne et hus (6-8 sengepladser) med stor have (læs gode teltmuligheder). Atlaslejren vil blive afholdt fra torsdag den 22. til søndag den 25. juni 2017. Der vil komme mere information om dette snarest.

Vi har også mulighed for at låne et hus med have i nærheden af Hjørring (Tversted), hvorfor en atlaslejr vil være oplagt på disse kanter, hvor der er mange blå kvadrater. Denne atlaslejr vil blive i sensommeren fra torsdag den 10. til søndag den 13. august 2017.

Begge steder er overnatning gratis. Mad bliver som udgangspunkt sammenskud, men vi håber på at skaffe hel eller delvis finansiering til dette. Deltagere sørger selv for transport.

Øvrige områder, hvor vi gerne vil afholde atlaslejre er i Sønderjylland, Vestsjælland og Fyn. Hvis der i disse områder er nogen, der har kendskab til et sommerhus, naturskole eller anden overnatningsmulighed, der kan lånes eller lejes billigt hører vi meget gerne om det.

Vi vil således også forsøge at afholde 2 atlaslejre i 2018.

Om lejrene i 2017 på Mors og i Vendsyssel vil der inden længe komme flere praktiske informationer.

En god guldsmedelokalitet. Foto: Erik Dylmer.

Tak

Til sidst skal der lyde en stor tak for det store engagement.


De bedste hilsener

Erik Dylmer, Kent Olsen, Nicholas Bell og Thomas Eske Holm

 

Lille kejserguldsmed (Anax parthenope). Foto: Kent Olsen.
Copyright © 2016 Naturhistorisk Museum Aarhus, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp