Copy

Nyhedsbrev fra Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

View this email in your browser

Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

 

Nyhedsbrev Nº 2, Juli 2014 
Status over april, maj og juni

Årets første observation var ikke overraskende af en tidlig Rød Vandnymfe fra den 21. april set ved Ravnshus sydvest for Nørre Snede af Anne-Grethe Lenz. Først den 25. april bliver de røde vandnymfer fulgt op af en Nordisk Kærguldsmed fra Gribskov fundet af Mogens Holmen, hvorefter de øvrige tidlige arter som Håret Mosaikguldsmed, Grøn Smaragdlibel og flere arter af vandnymfer blev meldt.

Den måske tidligste registrering nogensinde af Almindelig Flodguldsmed blev meldt den 3. maj fra Voervadsbro, af Kevin og Karen Clausen. Derforuden er også en anden endnu mere interessant iagttagelse af flodguldsmed, idet et individ blev fotograferet i Værløse den 30. maj af Jens Eriksen. Det er omkring 20 år siden, at arten sidst er blevet fundet i Nordsjælland. Arten benytter sig jo gerne af søer, så en eftersøgning i de nærmeste store søer kunne være interessant.

Huevandnymfe blev fundet på en ny lokalitet den 16. maj, hvor den blev fotograferet ved Tambohuse af Hans Henrik Larsen. Det er ikke så langt fra det sted, hvor den sidste år blev fundet ved Røjensø Odde. Her er den i øvrigt også meldt fra i år.

Der er to interessante iagttagelser af Spidsplettet Libel. Først en fra den 22. maj ved Søbækled syd for Brørup, af Jørgen Fjordbøge. Det er langt fra de kendte steder længere oppe i Midtjylland, men i tråd med en observation fra sidste år i Svanemosen. Spidsplettet Libel er også meldt fra Veddelev nord for Roskilde den 16. juni, hvilket er langt fra det sædvanlige område langs Suså. Observationen er dog endnu ikke kvalitetssikret.

Den 24. maj blev en Stor Kærguldsmed fotograferet på Gedser Fuglestation, af Simon Davies. Billeder viser givetvis et ungt individ, så måske huser det sydlige Falster en bestand af arten.

Sommermånederne blev indledt med et fint og vel nok ventet nyt jysk fund af Kileplet-Mosaikguldssmed ved Bygholm Enge, af Kim og Renie Biledgaard. Senere på måneden blev arten også fundet ved eksempelvis Jels. Kileplet-Mosaikguldsmed er en overvejende østdansk art med kun få jyske fund, men den er givetvis under spredning mod nordvest.

Stor Hedelibel har haft en meget tidlig indledning på flyvesæsonen med individer meldt allerede fra den 4. og 10. juni, hvilket er en måned tidligere end sidste år.

Grøn Kølleguldsmed melder sig også på banen med en tidlig sæsonstart, idet Jan Lyngby fotograferede et individ så tidligt som den 7. juni ved Stevnstrup. Arten er som oftest først på vingerne fra månedsskiftet juni/juli. Grøn Kølleguldsmed breder sig disse år til flere vandløb omkring Limfjorden og eksempelvis Varde Å. Den 30. juni blev den registreret så langt mod syd som Kongeåen af Nicholas Bell og Morten Christensen.

Den 14. juni fandt Erland Nielsen en ny lokalitet for Lille Farvevandnymfe i Sønderblokke Plantage sydøst for Grindsted. Det øverste billede i nyhedsbrevet viser en ung hun Lille Farvevandnymfe fotograferet den 30. juni ved Tversted Strand af Kent Olsen.

Den 28. juni fandt Mogens Holmen en nymfe af Grøn Kobbervandnymfe i Storemose tæt på Sølsted Mose - godt fundet! Her er der tale om en art, vi kan forvente at se mere til gradvist med, at den breder sig op igennem landet mod nord.

Generelt har mange arter været tidligt på færde og en nøjere gennemgang, efter endt kvalitetssikring, vil sikkert vise, at enkelte arter aldrig har været registreret så tidligt som i år.

Der vil snart blive lagt en flyvetidstabel på hjemmesiden, da de enkelte arters flyvetider er en væsentlig del af guldsmedeatlasset. Derfor vil der også ved kvalitetssikringen være fokus på eksempelvis Grøn Smaragdlibel kontra Glinsende Smaragdlibel samt Lille Kærguldsmed og Nordisk Kærguldsmed i et forsøg på at få et mere nuanceret billede af deres flyvetider.

Nu kommer der et par varme sommermåneder med et mylder af guldsmede. Hedelibeller og mosaikguldsmede kommer for alvor i gang. Forhåbentlig bliver det til nogle nye lokaliteter med Højmose-Mosaikguldsmed i Nord- og Sønderjylland og nogle flere registreringer af Siv-Mosaikguldsmed fra Sjælland end de seneste år. Også Lille Rødøjet Vandnymfe bliver det interessant at følge. Med flest registreringer på Sjælland og det østlige Fyn, så er det aktuelt en østdansk art. Men den synes gradvist at brede sig mod nordvest op igennem Jylland, og blev sidste år fundet som ny art i Norge.

Det nederste billede i nyhedsbrevet viser en nyforvandlet Stor Hedelibel fotograferet ved Tversted Strand den 27. juni af Kent Olsen. Den minder meget om og er måske identisk med individer af den type, der i bestemmelseslitteraturen betegnes nigrescens, og som er karakteristisk ved, at der er mere sort på både forkrop og bagkrop end hos typiske striolatum. Desuden har de overvejende mørke ben med kun meget smalle gule streger og så er der tre gule pletter på siden af brystet. Farvetypen kendes fra den atlantiske kyst af bl.a. Irland, Skotland og Sydnorge, men også flere steder i Sverige og herhjemme. Den har været betragtet som en selvstændig art, men molekylære studier har for nuværende konkluderet, at det er samme art som Stor Hedelibel, hvorfor nok de fleste nu betragter den som en form af eller blot udtryk for en del af variationen indenfor striolatum. Farveformen har pga. de tre gule pletter på siden af brystet tidligere givet anledning til forveksling med Sort Hedelibel, hvorfor vi naturligvis opfordrer til grundighed i bestemmelsen af hedelibeller.

Nyhedsbrevet må meget gerne kommenteres, så kom endelig på banen, hvis man eksempelvis sidder med kendskab til observationer, som bør nævnes i en sådan gennemgang.

I atlasprojektets første 3 måneder er der blevet indrapporteret 5545 fund af guldsmede. Det er en fordobling i forhold til tidligere år!

Tak til alle, der taster deres fund ind i Naturbasen

Vi vil gerne invitere alle med til at bidrage til projektet og håber på en så bred opbakning som muligt. Send derfor gerne nyhedsbreve videre i Jeres netværk, så flere får kendskab til projektet.
 
De bedste hilsener

Kent Olsen, Nicholas Bell og Erik Dylmer

Copyright © 2014 Naturhistorisk Museum Aarhus, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp
Share
Tweet
Forward