Copy

Nyhedsbrev fra Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

View this email in your browser

Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

 

Nyhedsbrev Nº 3, November 2014 
Status over juli, august, september, oktober og november


5. juli fotograferede David Boertmann en Plettet Smaragdlibel ved Håre Bjerge på Vestfyn. Arten ses sjældent vest for Storebælt. Eneste anden observation vest for Storebælt i år er fra den 29. juni, hvor Mogens Holmen fandt et eksemplar i Tinglev Mose i Sønderjylland.

Der har ikke været særlig mange fund af Lille Blåpil i år, så en observation lidt uden for det sædvanlige midt- og vestjyske område er værd at nævne. Den 30. juli fotograferede Mogens Lorentzen således en flot han ved Bredal Kær lidt nordøst for Vejle.

Grøn Kobbervandnymfe har nu krydset Lillebælt, idet Kent Christensen fotograferede en hun i Løgismose, mellem Faaborg og Assens, den 13. august. Det er første fund uden for Jylland, hvor arten efterhånden har rumsteret mere end 10 år og fortsat er under udbredelse.Lille Kobbervandnymfe blev fotograferet af Mogens Holmen den 14. august i Dyrehaven nord for København. Det lader således til at være en art, der trænger sig på fra både Skåne og Nordtyskland.

Et eksemplar af Blåvinget Pragtvandnymfe blev fotograferet af Suzanne Bosselmann den 29. juli ved Jellebro tæt på Nivå. Naturligvis er det en observation, der er værd at følge op på, men der er ingen tvivl om, at der har været godt gang i pragtvandnymferne i år. Allerede sidst i maj var der bevægelse af begge arter, hvor både Blåbåndet og Blåvinget Pragtvandnymfe blev observeret på østspidsen af Anholt i forlængelse af flere dage med kraftig lun vind fra især øst. Samtidig er Blåvinget Pragtvandnymfe også blevet registreret på Samsø i år. Indflyvning fra Sverige synes således som en nærliggende forklaring på flere af sådanne enkeltfund som eksempelvis på Anholt, hvor der som sådan ikke findes egnet habitat, men tiltræk kan ligeledes forklare forekomster i Nord- og Østsjælland.

Sensommerens og efterårets observationer af hedelibeller og mosaikguldsmede giver ikke grund til at nævne enkelte fund i denne sammenhæng. Dog bliver der til stadighed fundet højmose-mosaikguldsmed og grøn mosaikguldsmed på nye lokaliteter. Dette mønster forventes, at fortsætte de kommende år.

I skrivende stund rapporteres stadig hedelibeller og Grøn Kobbervandymfe og hvis de ikke snart holder med at flyve, kommer guldsmedesæsonen til at strække sig over 7 måneder - interessant.

Nyhedsbrevet må meget gerne kommenteres, så kom endelig på banen, hvis man eksempelvis sidder med kendskab til observationer, som bør nævnes i en
sådan gennemgang.


Nu hvor sæsonen nærmer sig sin afslutning, vil vi gerne opfordre alle, der endnu har uindtastede iagttagelser liggende i notesbøgerne om at sætte sig ved tastaturet og bidrage med viden.

Tak til alle, der taster deres fund ind i Naturbasen

Vi vil gerne invitere alle med til at bidrage til projektet og håber på en så bred opbakning som muligt. Send derfor gerne nyhedsbreve videre i Jeres netværk, så flere får kendskab til projektet.

 
De bedste hilsener

Erik Dylmer, Kent Olsen og Nicholas Bell

Copyright © 2014 Naturhistorisk Museum Aarhus, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp
Share
Tweet
Forward