Copy

Nyhedsbrev fra Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

View this email in your browser

Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

 

Nyhedsbrev Nº 9, August 2015

 

Det er med stor glæde, at vi nu kan præsentere endnu et nyhedsbrev fra atlasundersøgelsen. Grunden til at vi er særligt glade er, at fredag den 7. august skete det længe ventede. Der blevet fundet en ny art guldsmed i Danmark og således den første nye, men måske ikke den sidste under atlasprojektet. Lars Pedersen var endnu engang taget ud for at fotografere guldsmede, og ved Grene Sande lykkedes det ham at fotograferede en særligt smuk rød guldsmed. Da Erland Nielsen efterfølgende så de flotte billeder var det nemt for ham at se, at der var tale om en rød han af den ventede nye art Flammelibel, der igennem en årrække har bredt sig op igennem Europa, og nu for første gang nogenside var blevet dokumenteret herhjemme. Tillykke til Lars med det flotte fund.

I den kommende periode ser vejret spændende ud med varme og østlige vinde, hvorfor vi måske kan forvente en indflyvning af Gulvinget hedelibel og Efterårs-mosaikguldsmed, men måske følger andre spændende fund også med.Status over april, maj, juni og juli


Vi har kigget lidt nærmere på data fra foråret og sommeren til og med juli. Resultaterne er taget det kolde vejr i betragtning meget imponerende. Der er i alt indtastet 6.772 iagttagelser i perioden og heraf har 6.309 observationer allerede været igennem kvalitetssikring. Det er vi meget tilfredse med.

Igen i år var det en Rød vandnymfe, der blev den første meldte flyvende guldsmed. Den 21. april fandt Ole Fogh Nielsen et eksemplar i sin have tæt ved Ry i Midtjylland. Først den 29. april blev der fulgt op med andre arter, idet Frank Desting havde Fireplettet libel og Nordisk kærguldsmed i Tingdal Plantage i Sønderjylland.

Allerede den 3. maj blev Lille kærguldsmed registreret, idet Ole Fogh Nielsen også havde denne i sin have. Det første fund af Lille kærguldsmed falder ofte i første uge af maj med mediandatoen 7. maj, dog har det ikke været tilfældet de seneste 3 år. I det lune forår i 2014 blev den første lille kærguldsmed således først meldt den 18. maj.

Først den 11.maj blev den første Spyd-vandnymfe registreret. Det er relativt sent, men ikke overraskende at denne og sandsynligvis også andre arter enten forvandlede sig til voksne senere end normalt eller simpelthen aldrig rigtig nåede på vingerne i det kolde, blæsende og våde forår. På langt de fleste lokaliteter har vandnymfer og kærguldsmede været meget fåtallige i maj og juni.

Første iagttagelse af Plettet smaragdlibel i år var særlig interessant, idet den blev foretaget på Lolland i Toreby Skov, hvor Martin Bjerg så to eksemplarer. Ifølge Naturbasen på www.fugleognatur.dk, er arten ikke tidligere registeret på Lolland. De nærmeste kendte lokaliteter i Naturbasen er Borremose og Horreby Lyng på Falster, omkring 10 og 15 km derfra. Om arten er indvandret til Lolland i nyere tid eller blot er overset skal være usagt. Det er dog ingen hemmelighed, at Lolland er et af de områder i Danmark med færrest observationer af guldsmede og således kan forventes at huse flere interessante forekomster. Det skal de kommende sæsoner gerne løfte sløret for, når vi afvikler sommerlejre med henblik på at sikre en bedre dækning af udvalgte kvadrater.

En tidlig Almindelig kobbervandnymfe blev registreret den 24. maj af Bent Carstensen ved Alfsgrav i Sønderjylland. Mediandatoen for arten er den 31. maj og ekstremdatoen er 20. maj.

Igen i år blev der fundet nye lokaliteter for Hue-vandnymfe, idet Arne Drews og Christian Winkler havde flere individer i Birkelev Plantage i Sønderjylland den 27. maj. Også den 4. juni havde Arne Drews Hue-vandnymfe, denne gang fra Rådhus Polde tæt på Padborg. Dejlige fund langt fra de andre nyere fund, der er gjort længere oppe i Jylland. Men ligesom med Lolland, så forventer vi også her, at der de næste år kan kommer andre spændende iagttagelser fra Sønderjylland efterhånden som antallet af besøgende stiger.

To større overraskelser fra atlassets første år, 2014, var manglen på Baltisk mosaikguldsmed og Rødåret hedelibel. Her i 2015 har der endelig været gang i de rødårede igen, formentlig i forbindelse med en ny indflyvning. Første iagttagelse var fra Christiansø den 27. maj og periodens sidste, ud af omkring 10 observationer er fra medio juli. Den 11. juli var der således to observationer fra Sjælland, nemlig ved Korsør, hvor Knud Olsen fotograferede et individ og så i den anden ende af Sjælland, nemlig Holtug Kridtbrud, hvor Lars Wilhelm Hansen også var på pletten med kameraet, mens den sidste fotograferedes den 12. juli af Kis Boel Gullmann på det nordlige af Kallesmærsk Hede syd for Vejers.
 Periodens observationer af Rødåret hedelibel er alle kystnære, hvilket underbygger teorien om indflyvning fremfor lokalt forvandlede individer. Det er muligt, at vi i september kommer til at opleve anden generation af forsommerens voksne individer, hvorfor det er værd at kigge ekstra grundigt på nyforvandlede hedelibeller i efteråret.

Baltisk mosaikguldsmed er også blevet meldt i år, dog først i august, så den følger der mere om i næste status, der omhandler andet halvdel af 2015 sæsonen.

Generelt har der været en del nye lokaliteter for især Måne-vandnymfe og Lille farvevandnymfe i det jyske. Men der er også fundet nye lokaliteter for Lille rødøjet vandnymfe, mest uden for det jyske.

Sensommerens arter

Vær opmærksom på at sensommerens arter på vores breddegrader flyve helt ind i november. De omfatter de fleste hedelibeller og mosaikguldsmede. Billederne herover viser således de karakteristiske tegninger på siden af forkroppen hos en han Siv-mosaikguldsmed (tv) og en han Højmose-mosaikguldsmed (th).
 

Bestemmelsesnøgle til voksne guldsmede

Vi har længe arbejdet med den nye bestemmelsesnøgle til de voksne guldsmede og nu kan den endelig købes.

Nøglen er opbygget med en kort introduktion til artsgruppen, en række oversigtstegninger, der angiver placering og navne på relevante kropsdele, selve bestemmelsesnøglen inkl. relevante figurer, en systematisk og taksonomisk checkliste foruden en tabel med flyvetider.

Er man ikke bekendt med brugen af bestemmelsesnøgler, kan man måske blive overrasket ved første øjekast. Men lad Jer endelig ikke afskrække, da man kan bruge den på flere måder og niveauer. Den kan læses igennem punkt for punkt eller man kan nøjes med at slå op på de artsgrupper man må finde svært bestemmelige.

Den består af en række sort-hvid tegninger i stor forstørrelse, der klart viser, hvad man skal kigge efter. Man kan således hurtigt skabe sig et overblik over, hvordan damvandnymfehunners prothorax eller kobbervandnymfehanners bagkropsvedhæng ser ud m.m.

Selv om mange arter ofte kan genkendes via gode fotos, så kræver enkelte guldsmede, at man efter indfangning kigger nærmere på dem igennem en lup eller at man med en håndkikkert iagttager dem i felten.

Nøglen fremhæver på en systematisk måde de vigtigste karakterer, der med lidt øvelse kan bruges selv ude ved vandhullet. Ved at arbejde får gange med nøglen, vil man hurtigt kunne lære vigtige nøglekaraktererne at kende, og derved opbygge så megen erfaring, at alle arterne kan bestemmes i naturen og således ikke kræver indsamling.

Vi har forsøgt at fremtidssikre nøglen ved at inkluderet en række arter, der med rimelighed vil kunne indvandre i løbet af de kommende 5, 10 eller 20 år.

Billederne til højre viser udvalgte sider fra nøglen, så man kan danne sig et indtryk. Bestemmelsesnøglen kan Naturhistorisk Museums webshop.
 
Offentlige guldsmedeture

Det er blevet tid til den 3. tur arrangeret i forbindelse med projektet. Den 6. september kl. 11 afholder Erland Nielsen således en guldsmedetur i Svanemosen ved Kolding.

Fokus vil være på mosaikguldsmedene, hedelibellerne og Grøn kobbervandnymfe. Varigheden af turen bliver nok 3-4 timer, men der er naturligvis mulighed for at springe fra tidligere, hvis man har mindre tid.

Erland har planlagt, at turen starter med en kort introduktion til stedets geologi og historie. Alle er naturligvis velkommen til at deltage uanset forudgående viden om guldsmede og man kan læse mere om arrangementet her: 
guldsmedetur.

Mødested: Tværford 15, 6000 Kolding. Lige efter denne adresse er der skiltet til Svanemose, parkeringspladsen nås ad grusvej.

Vi håber mange vil deltage og forhåbentlig få et større kendskab til en række af landets mere sjældne og fåtallige guldsmede. Alle interesserede er velkomne.

Vi arbejder på at arrangere flere ture til næste år, hvor vi også forventer at inkludere Sjælland. Vi vil derfor gerne opfordre Jer til at komme med turforeslag eller turønsker. 

Se seneste observationer

Se kort med udbredelser

Indberet observationer


Naturbasen app

Der kommer løbende observationer ind af guldsmede via naturbase-appens funktion "Hvad er det?".

Aktuelt er 49 iagttagelser tilgået atlasundersøgelsen ad den vej, senest med fund af Lille Blåpil. Der indberettes således observationer til projektet af observatører, der i felten ikke kan bestemme dyrene selv. Derved er der to gevinster for projektet. På den ene måde indsamles flere data, hvilket er vigtigt. Men på den anden side lærer de mindre trænede observatører samtidig forskellige arter af guldsmedene at kende. Når observatøren får svar kan han/hun nemlig læse beskrivelsen fra felthåndbogen direkte i app'en.
Vi håber at det kan øge den overordnede interesse for guldsmede og derigennem får flere til at engagere sig i projektet og bidrage med iagttagelser. Funktionen medfører således at alle kan deltage i projektet uanset forudgående viden om guldsmede.
 
Tak

Vi vil gerne invitere alle med til at bidrage til projektet og håber på en så bred opbakning som muligt. Send derfor gerne nyhedsbreve videre i Jeres netværk, så flere får kendskab til projektet

De bedste hilsener


Kent Olsen, Erik Dylmer, Nicholas Bell og Thomas Eske Holm

Copyright © 2015 Naturhistorisk Museum Aarhus, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp