Copy

Nyhedsbrev fra Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

View this email in your browser

Atlasprojektet Danmarks Guldsmede 
FOKUSART Nº 1                                            April 2015Fjerbenet vandnymfe (Platycnemis pennipes)


Vi ønsker i løbet af atlasprojektet at sætte fokus på udvalgte arter. Det kan eksempelvis være arter vi mener, der kan være overset, eller arter, der vurderes at være under spredning. Fjerbenet Vandnymfe (Platycnemis pennipes) kunne være et eksempel på en art, der er overset. Herhjemme er den de seneste mange år kun fundet tre steder, nemlig ved Slåen Sø, Jels Søerne og Suså.
 
Nedenstående data fra miljøportalen, peger på, at det kunne være givtigt at lede efter arten ved flere små til mellemstore vandløb på både Sjælland og i Jylland. Dyrene er primært indsamlet i forbindelse med kommunernes, miljøcentrenes og de tidligere amters vurderinger af de enkelte vandløbs beskaffenhed.
 
Hver af nedenstående tabels 10 registreringer er fulgt op med et kort, der viser det sandsynlige findested/område.
 
Lokalitet Sted Dato UTM øst UTM nord
Mattrup Å Mellem Halle og Stigsholm Sø 21-04-2008 530067,14 6204189,17
Gammelå Vejbro sydøst for Sønderenge 22-03-2012 454990,00 6184315,00
Tilløb til St. Hansted Å Ved Dalmindegård 09-10-2007 550545,99 6194928,32
Skørring Å Ved jernbanebroen 10-05-2011 582774,22 6245168,84
Afløbet fra Dojsø   01-03-2011 556614,00 6209836,00
Vængesø Kanal Markvej nord-nordvest for Borup 24-07-1995 595632,50 6223468,58
Næs Å Hellevad Bro 25-04-1996 682505,93 6105684,95
Nedre Suså Humlebjerg 02-11-2010 674772,00 6127162,00
Ravnstrup Søgrøft, 2 Ålehus 06-04-2009 672495,99 6133964,81
Holmebækken (Vestfyn) Ludvigsgårde, 200 m opstrøms udløb Hybæk 02-04-2008 559067,00 6139767,00

Ud over disse registreringer kan der suppleres med to interessante fund fra den omfattende oversigt med "Bidrag om fund og status for de i Danmark rødlistede arter af guldsmede og vandnymfer” som Mogens Holmen lavede i 2002.

Det drejer sig om et fund af en nymfe fundet i Burkal i Sønderjylland, sandsynligvis i Grønå, i 1937 samt et fund i Voer Å ved Allerup Bakker i Nordjylland i 1910.
 
Arten kan eftersøges som voksen eller nymfe. De voksne ses hovedsageligt i juni og kan kendes på de hvide brede skinneben og karakteristiske tegninger på bagkroppen. Se gerne artsbeskrivelsen på www.fugleognatur.dk

Larverne kan fanges med en ketcher med et fintmasket net og er let genkendelig i forhold til mange af de mere almindelige vandnymfer. Den har lange og tydelige haletråde i enden af gællebladene og fremstår temmelig spættet som det tydeligt fremgår af billederne her og her.

Fund af voksne eller larver på nye lokaliteter må meget gerne dokumenteres med foto. Larverne kan f.eks. fotograferes i en hvid bakke eller noget andet tilsvarende.
 
Vi håber at folk får lyst til at følge op på disse data. Det kan forhåbentlig pege på om arten er overset eller om de tre kendte lokaliteter, ifølge www.fugleognatur.dk, giver et retvisende billede af udbredelsen i Danmark.


Herunder ses kortudsnit med områder, hvor Fjerbenet Vandnymfe tidligere er registreret og hvor den gerne må eftersøges i atlasperioden:De bedste hilsener

Erik Dylmer, Kent Olsen, Nicholas Bell og Thomas Eske Holm                                    

Copyright © 2015 Naturhistorisk Museum Aarhus, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp
Share
Tweet
Forward