Copy
Nyhetsbrev september 2019
Hej!
 
Det du nu läser är MFoF:s första nyhetsbrev på temat föräldraskapsstöd. Till en början är tanken med nyhetsbrevet är att det ska komma ut fyra gånger per år. I nyhetsbrevet kommer vi att samla aktualiteter inom området föräldraskapsstöd och berätta om vad som är på gång på myndigheten. Det kan handla om kommande konferenser eller möten, men också uppdateringar som gäller MFoF:s uppdrag och verksamhet inom området föräldraskapsstöd.
 
Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en av många som på något sätt arbetar eller arbetat inom föräldraskapsstöd under de senaste åren. Vi använder denna mejladress enbart för att skicka dig nyhetsbrev och/eller inbjudningar till relevanta evenemang.
 
Om du inte vill få nyheter eller inbjudningar från oss fortsättningsvis, maila oss så på foraldraskapsstod@mfof.se, så tar vi bort din mejladress från vår lista. Du kan också använda länken längst ned i detta nyhetsbrev - ”unsubscribe from this list”.

”Ursäkta röran, vi bygger om”
– Nya webben tar form

Under 2019 pågår ett stort arbete på MFoF med att bygga en ny webbplats. Uppdraget att vara kunskapsmyndighet innebär att yrkesverksamma ska kunna komma till mfof.se och hitta den senaste informationen och kunskapen om föräldraskapsstöd, familjerådgivning, familjerätt och internationella adoptioner. Inom föräldraskapsstöd har MFoF uppdrag att samla och tillgängliggöra den senaste kunskapen, och för att kunna göra detta möjligt behöver webbplatsen förnyas. Vi hoppas att ni har tålamod medan detta arbete pågår! 

Har du någon specifik fråga kan du alltid kontakta oss på info@mfof.se.

Kan föräldraskapsstöd förebygga våld?


I maj 2019 genomförde MFoF och Jämställdhetsmyndigheten ett dialogmöte med lokala och regionala aktörer kring föräldraskapsstöd som våldsförebyggande insats.

På mötet deltog ett 20-tal personer från olika delar av landet. Förutom myndigheternas representanter deltog vårdutvecklare, utredare, verksamhetsutvecklare, chefer samt länsstyrelsernas nationella samordnare för föräldraskapsstöd och våld.

Läs mer

Forskare samlades för att diskutera stöd till familjer som migrerat


Under de senaste åren har många familjer kommit till Sverige från annat land, varav flertalet ofrivilligt har brutit upp och flytt på grund av en ohållbar situation i hemlandet. Andra har bott i Sverige en längre tid men befinner sig fortfarande i utanförskap. Kommuner och regioner möter i allt större utsträckning dessa familjer i sina verksamheter. Samtidigt finns det en osäkerhet kring insatser till denna grupp. Mot bakgrund av detta bjöd MFoF in till sitt årliga forskarmöte med detta tema den 13 juni.

Läs mer

Förebyggande arbete är en investering


MFoF deltog under årets Almedalsvecka med ett seminarium om de sociala och ekonomiska vinsterna av föräldraskapsstöd. Seminariet ägde rum på Barnrättstorget inför en full seminarielokal. I korthet visade presentationen att satsningar på föräldraskapsstöd lönar sig på både kort och lång sikt.

Läs mer

Presentationsmaterial från Almedalen (pdf)

Hur är det att vara förälder idag?

Att vara förälder är fantastiskt, men inte alltid lätt. Många menar att det finns högre förväntningar på föräldrar idag jämfört med tidigare och att detta kan leda till oro och stress. Samhället har en skyldighet att stötta de viktiga vuxna runt barnen, men är det samhället föräldrarna själva främst vänder sig till? 

För att få ta del av föräldrars egen syn på sitt föräldraskap, vilka utmaningar de upplever och hur de i så fall tar sig an dem har MFoF under våren startat ett samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet, som kommer att ställa frågor till föräldrar via en medborgarpanel under hösten 2019. Resultatet ska kunna belysa eventuella skillnader mellan olika föräldragrupper utifrån exempelvis geografisk hemvist eller socioekonomi. Detta kommer att bidra med värdefull kunskap i arbetet med att utveckla ett ändamålsenligt föräldraskapsstöd på lokal, regional och nationell nivå. Slutrapporten från undersökningen beräknas vara klar i februari 2020.

Indikatorer för att mäta föräldraskapsstöd


MFoF har fått ett uppdrag att ta fram och utveckla indikatorer för föräldraskapsstöd, familjerådgivning, familjerätt och internationella adoptioner. Indikatorerna ska göra det möjligt att följa utvecklingen över tid, och helst bygga på befintlig data. Som ett första steg i arbetet med indikatorer för föräldraskapsstödsområdet genomfördes under våren 2019 en undersökning av tio kommuners arbete. Arbetet med att utveckla indikatorer kommer att fortsätta under hösten, och dialogmöten med representanter för bland annat socialtjänst och länsstyrelser kommer att genomföras.

Läs mer

Värna våra yngsta 8–9 oktober 2019


Den 8–9 oktober medverkar MFoF på konferensen Värna våra yngsta, som arrangeras för tredje året i rad i Stockholm. Konferensen handlar om de 1001 viktiga dagarna, och hur vi ska stötta och värna både föräldrar och barn redan under graviditeten och sedan fortsatt under barnets första två år. En period då barnet är exceptionellt mottagligt men också sårbart och föräldrarna särskilt öppna för stöd.

Läs mer
Dela på Facebook Dela på Facebook
Vidarebefodra Vidarebefodra
Läs mer på vår hemsida
Läs mer på vår hemsida
Kontakta oss via mail
Kontakta oss via mail
Följ oss på LinkedIn
Följ oss på LinkedIn
Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd är en statlig kunskapsmyndighet med ansvar för familjerätt, föräldraskapsstöd och familjerådgivning. Vi arbetar också för att internationella adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt. I all vår verksamhet ska vi främja barnets rättigheter som de uttrycks i barnkonventionen.

Copyright © 2019 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, All rights reserved.


Här kan du uppdatera dina kontaktuppgifter eller säga upp din prenumeration.
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp