Copy
Nyhetsbrev september 2022
Hej igen,
det är mycket spännande på gång nu i höst. Nya regeringsuppdrag, nya verktyg som kan hjälpa dig i arbetet med föräldraskapsstöd och en rad spännande konferenser.
Dessutom tipsar vi om två vetenskapliga studier och en rapport du inte får missa.

Information från MFoF


Ramverk och indikatorer för föräldraskapsstöd

Såväl yrkesverksamma som beslutsfattare efterfrågar användbara indikatorer för föräldraskapsstöd. Utifrån den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd har MFoF därför uppdaterat sin webbplats med ett ramverk för uppföljning av föräldraskapsstöd. Här ges även förslag på olika typer av mått och några befintliga nationella och regionala indikatorer. Indikatorer, kvalitetsmätning och uppföljning
 


Nya uppdrag för att förebygga våld och motverka ryktesspridning

Regeringen ger MFoF i uppdrag att bistå Jämställdhetsmyndigheten med att översätta och anpassa de två evidensbaserade våldsförebyggande programmen ”Safe Dates” och "Dating Matters”. MFoF ska särskilt titta på de delar av programmen som avser information och stöd till föräldrar. 
Uppdrag att översätta, anpassa och utvärdera två evidensbaserade våldsförebyggande program 2022–2025

MFoF ska också stödja Socialstyrelsen i uppdraget att motverka ryktesspridning och desinformation om socialtjänsten. 
Uppdrag att motverka ryktesspridning och desinformation om socialtjänsten

Tidigt stöd för adopterade och adoptivföräldrar
MFoF arrangerar en nationell inspirationsdag på temat tidigt stöd för adopterade och adoptivföräldrar. Innehållet under dagen riktar sig främst till dig som i ditt arbete på olika sätt möter, eller kan komma att möta, adopterade eller adoptivföräldrar. 15 november äger detta webbinarie rum och är kostnadsfritt. Anmälan gör du här. Där hittar du också programmet.

Save-the-dates: När är föräldraskap ”good enough”?
För dig som arbetar i civilsektor erbjuder MFoF ytterligare två spännande webbinarier:
  • 18 november lyssnar vi till Kajsa Lönn Rhodin som kommer att föreläsa om vad som är viktigt i föräldraskapet och när det är ”good enough”. Kajsa är leg. psykolog och har bland annat fördjupat sig i frågan om föräldrarollens betydelse och utmaningar. Hon har också tillsammans med psykologen Maria Lalouni skrivit en bok som handlar om ”vad alla föräldrar borde få veta”.
     
  • 2 december lyssnar vi till Zandra Kanakaris, Generalsekreterare på 1000 möjligheter. Zandra kommer att föreläsa om aktivt föräldraskap till barn i åldern 10-18 år: vikten av att vara en aktiv och engagerad förälder när det gäller barnens relationer, hur föräldrar kan stötta och vägleda, när föräldrar behöver gripa in och hur de då kan gå tillväga. Zandra kommer även att berätta om deras nya föräldraskapsstöd som du kan hitta via deras webbplats ungarelationer.se
Även dessa webbiniarier är kostnadsfria. Anmälan öppnar inom kort, håll utkik på vår webb:
Föräldraskapsstöd - Startsida

Spaningar från vår omvärld

 

Att stärka föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF


20 oktober arrangeras en webbkonferens där du som yrkesverksam får ta del av aktuell forskning samt lyssna till goda exempel på föräldraskapsstöd målgruppsanpassat till föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF. Arrangörer av konferensen är Arvsfondsprojektet Bräcke projekt TrUSt tillsammans med NSPH Västra Götaland och Göteborg. Den är kostnadsfri och du anmäler dig här: Att stärka föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF – kunskapsläge och goda exempel

Föräldraskap de första åren


Västra Götalandsregionen har uppdaterat sin webbsida om föräldraskap de första åren med information och filmer om samspelet mellan barn och föräldrar. Avsikten är att lägga grunden för barns psykiska hälsa genom att vara uppmärksam på barnets signaler och svara på dem. Föräldraskap de första åren - Föräldraskap i vardagen

Att kommunicera med hjälp av kulturtolk – en metodhandbok


Föreningen Tidigt Föräldrastöd har fokus på familjer/mammor med särskilt behov av socialt nätverk, integrationshjälp eller stöd i svåra situationer under graviditeten, födseln och de första åren av barnets liv. De arbetar för att utveckla verksamheter och projekt som bidrar till jämlikhet i hälsa och en bra start på föräldraskapet och på barnets liv.

Här kan du ladda ned Föreningens metodhandbok om arbetet med kulturtolkar: Att kommunicera med hjälp av kulturtolk - Föreningen Tidigt Föräldrastöd

Elva anledningar att anpassa svenska föräldraskapsstödsprogram


Nu finns en första artikel tillgänglig från projektet ”Förstå värdet av att följa eller anpassa evidensbaserade interventioner”. Artikeln beskriver elva skäl till att gruppledare anpassar föräldraskapsstödsprogram inom fyra områden: Gruppledare respektive föräldrar, gruppinteraktion och didaktiska utmaningar (brist på fokus eller engagemang, begränsningar av materialet, språkskillnader).

Projektet drivs av Kristoffer Pettersson som är doktorand på Mälardalens universitet tillsammans med handledare och medförfattare till studien Ulrica von Thiele Schwarz, Fabrizia Giannotta och Pernilla Liedgren. Eleven Reasons for Adaptation of Swedish Parenting Programs

Kostnadsbesparande interventioner och hembesöksprogram


Interventioner till föräldrar innebär sannolikt en kostnadseffektiv användning av samhällsresurser, särskilt när det gäller att förebygga barns externaliserande och internaliserande beteendeproblem. Även hembesöksprogram för att förhindra övergrepp och försummelse av barn har potential att vara kostnadsbesparande över tid. Denna vetenskapliga forskningsöversikt är skriven av hälsoekonomerna och forskarna Filipa Sampaio, Camilla Nystrand och Inna Feldman vid Uppsala universitet tillsammans med Cathrine Mihalopoulos vid australiensiska Deakin University. Evidence for investing in parenting interventions aiming to improve child health: a systematic review of economic evaluations

Insatser mot hedersrelaterat våld är en social investering


En omfattande social investering för att minska hedersrelaterat våld och förtryck vore förmodligen mycket lönsamt, mänskligt, socialt och ekonomiskt. Nationalekonomen Ingvar Nilsson och beteendevetaren Eva Lundmark har analyserat hur det hedersrelaterade våldet och förtryckets kostnader ser ut, på insatser som syftar till att ge stöd, hjälp och skydd till personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, ur ett socialt investeringsperspektiv. Uppdraget gavs år 2020 av Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland. Att synliggöra det osynliga - en socioekonomisk analys av hedersrelaterat våld och förtryck
Dela på Facebook Dela på Facebook
Vidarebefodra Vidarebefodra
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd • Box 35 • 931 21 Skellefteå • 
010-190 11 00 • info@mfof.se • www.mfof.se

Vill du uppdatera dina kontaktuppgifter eller ändra hur du tar emot e-post från MFOF?
Hantera dina mail-inställningar eller avsluta din nyhetsbrevsprenumeration.
Update your preferences or unsubscribe from this list.
Läs mer på vår hemsida
Läs mer på vår hemsida
Kontakta oss via mail
Kontakta oss via mail
Följ oss på LinkedIn
Följ oss på LinkedIn


This email was sent to <<E-postadress>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd · Box 35 · Skellefteå 931 21 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp