Copy

 

Een gezond 2014


Alle medewerkers van Letselschade.com wensen u en de uwen een gloedvol en vooral heel gezond 2014.

 

Slachtoffers bedrijfsongeval vaak slecht behandeld

door mr. Sander de Groot

Uit een onderzoek van arbeidsonderzoeker Wim Eshuis blijkt dat het huidige systeem van werkgeversaansprakelijkheid niet goed werkt.

Een van de problemen die hij in zijn onderzoek zag, is dat veel slachtoffers niet gecompenseerd worden. In het onderzoek geeft Eshuis aan dat we in Nederland jaarlijks naar schatting 250.000 mensen hebben die verzuimen door een arbeidsongeval of een beroepsziekte. 10% zit na een half jaar nog steeds thuis en hebben grote schade. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 4.000 van hen uiteindelijk een schadevergoeding krijgt.
                    

 

Nederlandse staat mogelijk aansprakelijk
voor asbestkanker

door mr. Ellis Verhoeven

Een slachtoffer van asbestkanker heeft de Nederlandse staat aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van zijn dodelijke ziekte. Dat is nog niet eerder gebeurd.

De betreffende patiënt, de heer Klaas Jasperse, heeft een vorm van longvlieskanker opgelopen die uitsluitend veroorzaakt kan zijn door asbest. Hij heeft deze ziekte opgelopen in de dertig jaar dat hij werkte in de aluminiumindustrie. Zijn werkgever heeft aansprakelijkheid erkend, maar dit bedrijf ging in 2011 failliet. Als gevolg daarvan verloor de heer Jasperse zijn baan en kreeg hij een uitkering die een stuk lager ligt dan zijn normale salaris. Voor de schade die hieruit voortvloeit, heeft hij de staat aansprakelijk gesteld.
                    

 

Vakliteratuur

door Berth Groot

Van smart naar geld

Voor me ligt een gesigneerd exemplaar van het onlangs verschenen boek van prof. Siewert Lindenbergh. Gekregen van Isabel, dochter van één van mijn collega’s, Ellis Verhoeven. Ze volgt haar master bij prof. Lindenbergh, specifiek gericht op het schadevergoedingsrecht. Het is mooi dat dit deel van het recht studenten aanspreekt, ook zonder ervaring vanuit de praktijk.

Het boek van Siewert Lindenbergh helpt zowel leken, deskundigen als vakidioten. De ondertitel luidt: Ervaringen van tien slachtoffers van letselschade met hun schadevergoedingsprocedure tot en met de Hoge Raad. En de inhoud van het boek maakt waar wat de titel belooft. Lindenbergh bezoekt tien slachtoffers en vraagt naar hun ervaringen, frustraties, hoop, berusting, daadkracht tijdens de vaak vele jaren dat gewerkt wordt aan het verkrijgen van een passende schadevergoeding.
 


Mediation

alternatief voor het medisch aansprakelijkheidsrecht

door mr. Ellis Verhoeven

Verschillende juridisch deskundigen hebben zich in een artikel in het Nederlands Juristenblad (20 september 2013 afl. 32), uitgesproken over problemen en oplossingen in het medisch aansprakelijkheidsrecht. Een van de auteurs van het artikel, prof. mr. A.J. Akkermans van de VU te Amsterdam, heeft tijdens een symposium van de Erasmus School of Law op 6 december 2013, de resultaten besproken van een onderzoek naar de ervaringen van patiënten met de opvang en schadeafwikkeling bij onbedoelde gevolgen van medisch handelen.
                    

 

Proefschrift

aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade

door mr. Sander de Groot

Onlangs is mr. Rolinka Wijne gepromoveerd op het proefschrift Aansprakelijkheid voor zorg gerelateerde schade. Haar onderzoek gaat in op de volgende vragen:

1. Welke knelpunten kent het civiele aansprakelijkheidsrecht als het om het verhaal van zorggerelateerde schade gaat?

2. Hoe manifesteren deze knelpunten zich in het proces dat  moet worden gevolgd om het verhaal te effectueren?

3. Welke alternatieven kunnen een oplossing bieden?


In de zorg wordt vaak schade veroorzaakt, maar slechts in een fractie van de gevallen komt het daadwerkelijk tot een schadevergoeding aan de patiënt. De patiënt ervaart het verhalen van schade als te ingewikkeld, tijdrovend en kostbaar.
 

 

Asbest…vooral blijven ontkennen dat het er is.


door mr. Georgette Kuntz

Zembla, 9 januari 2014. Wederom een ijzersterke uitzending van dit altijd kritische programma. Aan het woord een aantal mij wel bekende personen, waaronder Ruud Swanen en zijn vrouw.

Deze pas 49-jarige man is na jaren hard werken als bakker ziek geworden. In december 2009 krijgt hij een diagnose die zijn hele wereld volledig op zijn kop zet: je hebt mesothelioom (asbestkanker)! Er is geen behandeling voor en je levensverwachting is zeer beperkt.

Wat blijkt: Ruud Swanen moest voor zijn werk als bakker tientallen keren per uur, honderden keren per dag, door een luikje in de ovens van de bakkerij kijken. Maar in deze ovens zat zogeheten ‘asbestkoord’ verwerkt. Zo werd hij dus jarenlang tijdens zijn werk aan asbest blootgesteld. Hij werkte al sinds 1984 bij dit bedrijf…
                    
GrootNieuws is een digitale publicatie van Letselschade.com. Wilt u reageren naar aanleiding van een van de artikelen en/of een bijdrage leveren aan een volgende editie? Hebt u ideeën of suggesties? Stuurt u dan een mail naar de redactie: grootnieuws@letselschade.com. Wij stellen uw reactie en/of bijdrage zeer op prijs.


unsubscribe from this list    update subscription preferences