Copy

 

 

Loonschaderegres

door mr. Ellis Verhoeven

Arbeidsongeschikt personeel kan een werkgever voor aanzienlijke problemen stellen. In het geval dat die arbeidsongeschiktheid door toedoen van een derde is ontstaan, wordt de werkgever door de wet tegemoetgekomen. In artikel 6:107a BW is geregeld dat een werkgever het aan een arbeidsongeschikte werknemer doorbetaalde nettoloon kan verhalen op de (verzekeraar van) degene die aansprakelijk is voor die arbeidsongeschiktheid. Dat geldt ook
voor een aantal andere schadeposten,
zoals re-integratiekosten.

 

Interview Laura Brugmans  

door Stefan van der Leun

In haar boek En toen ging de bel beschrijft Laura Brugmans haar ervaringen rondom het dodelijke arbeidsongeval van haar echtgenoot in 2012.
Ze beschrijft onder andere de juridische nasleep
van het ongeval in de Rotterdamse haven.
Stefan van der Leun interviewde haar voor Letselschade.com Nieuwsbrief, om meer inzicht
te krijgen in het persoonlijke verhaal van Laura.

Laura deelt haar verhaal om meer aandacht te vragen voor slachtoffers en nabestaanden van dodelijke bedrijfsongevallen. Bovendien wil ze de aandacht
voor veiligheid op de werkvloer stimuleren en vergroten. Laura heeft het initiatief genomen om de Stichting Arbeidsongevallen op te richten. De lancering van de stichting staat in september 2015 gepland. Inmiddels is het bestuur samengesteld, en is het team met vrijwilligers compleet. Laura blijft als ambassadeur aan de Stichting verbonden.
 

 

Geslaagde samenwerking 
Letselschade.com en Erasmus School of Law

door mr. Ellis Verhoeven

Letselschade.com is sinds het studiejaar 2014-2015 een van de associates van de masteropleiding Aansprakelijkheid & Verzekering van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het gaat hier om een opleiding waarvoor de deelnemende studenten zorgvuldig geselecteerd worden, en die dan ook hoog staat aangeschreven in de praktijk. Een stage van twee studenten bij ons kantoor maakte deel uit van de samenwerking. Mandy Karel en Nicolien Verhoeks hebben beiden gedurende een periode van vier weken stage gelopen bij Letselschade.com. Inmiddels hebben zij de master met goed gevolg afgesloten.
 
 

VAKliteratuur

door Berth Groot

De vakantieperiode ligt weer achter ons.
Een tijd om achterstallig leeswerk in te halen. Wanneer je op reis gaat naar het buitenland is het altijd boeiend om boeken (…voor mij geen E-reader!) mee te nemen van schrijvers uit het betreffende land of om romans te lezen die zich in dat land afspelen.

In Parijs moet je eigenlijk een Maigret van George Simenon lezen. Een rustpunt in een hectische stad. Detectives met de ‘snelheid’ van de jaren 50, waar de vlotste manier om iemand te bereiken toch echt nog de telefooncel was.

 

 

Prettig kennis te maken

Mijn naam is Karen Zabel, ik ben 28 jaar en woon al enige tijd in Amsterdam, waar ik met veel plezier geniet van de drukke stad en een levendig sociaal leven. Mijn vrije tijdsbesteding bestaat voornamelijk uit muziek, dans en reizen. Ik ben een reisfanaat met een passie voor verre bestemmingen en andere culturen, en daarnaast ook een fanatiek wintersporter. Vrienden omschrijven mij als een open, nuchter, sociaal en enthousiast mens.

 

Letselschadevergoeding 
van invloed op het recht op bijstand

door mr. Ellis Verhoeven

Bij het vaststellen of iemand in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering, kijkt de gemeente die de Wet Werk en Bijstand (WWB) uitvoert, onder meer naar het eventuele vermogen van de aanvrager. Om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering dient het eigen vermogen beperkt te zijn tot een bedrag van € 11.790,- voor mensen met een gezamenlijke huishouding of alleenstaande ouders, en € 5.895,- voor alleenstaanden. Indien een letselschadeslachtoffer een schade-uitkering heeft gekregen, kan die uitkering dus van invloed zijn op zijn of haar recht op bijstand. Maar hoe zit dat als men eerder een letselschadevergoeding heeft gekregen en nadien een beroep doet op de WWB?
 
GrootNieuws is een digitale publicatie van Letselschade.com. Wilt u reageren naar aanleiding van een van de artikelen en/of een bijdrage leveren aan een volgende editie? Hebt u ideeën of suggesties? Stuurt u dan een mail naar de redactie: grootnieuws@letselschade.com. Wij stellen uw reactie en/of bijdrage zeer op prijs.


unsubscribe from this list    update subscription preferences