Copy

 

Berth Groot aangewezen als vereffenaar nalatenschap Tristan van der V.


Berth Groot, directeur van Letselschade.com en letselschade-expert is door de rechtbank te Gouda per 29 april 2014 aangewezen als vereffenaar voor de schadevergoeding van 454.000 euro die verzekeringsmaatschappij Nationale Nederlanden gaat uitkeren aan slachtoffers van de schietpartij in Alphen aan den Rijn in 2011. In die hoedanigheid zal hij bepalen wie aanspraak kan maken op een schadevergoeding voor zowel materiële als immateriële schade.

 

Wetsvoorstel voor WMO in 2015
 

door mr. Sander de Groot

Staatssecretaris Van Rijn heeft onlangs de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning naar de Tweede Kamer gestuurd. Met deze nieuwe wet krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheden voor het organiseren van passende ondersteuning aan huis voor mensen die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. Ongeveer 600 duizend mensen krijgen hun zorg dan niet meer uit de Awbz maar vanuit andere wetten: de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Zorgverzekeringswet (Zvw) of Jeugdwet.
                    

 

Verplichtingen rechtsbijstandsverzekeraar  

door mr. Ellis Verhoeven

De Hoge Raad heeft in een uitspraak van 7 maart 2014 (ECLI:NL:HR:2014:522) bepaald, dat ook als een verzekerde niet voldoet aan zijn verplichting om medewerking te verlenen, de rechtsbijstandsverzekeraar alleen dan dekking kan weigeren als hij aantoont dat hij door dit niet medewerken in zijn redelijke belangen is geschaad.
                    

 

Vakliteratuur

door Berth Groot
 

Kracht

Het Nieuwe Leven Van Een Optimist

Medische fouten zijn van alle tijden. Net als verkeersongevallen, bedrijfsongevallen en beroepsziekten. Fouten maken is menselijk, maar in geval van een medische fout voelt dat toch anders. De teleurstelling, frustratie en woede bij de patiënt is vaak groot. De communicatieve vaardigheden van de arts zijn regelmatig benedenmaats. Verzekeraars van medische risico’s (Medirisk en Centramed) staan ook (nog) niet bekend om hun souplesse en coulance.
Marc de Hond, dj bij 3FM, keeper van een voetbalteam, internetondernemer, levensgenieter en grenzeloos optimist. De wereld ligt aan zijn voeten, hij heeft plannen en uitdagingen te over. Totdat er een tumor in zijn rug wordt ontdekt en er een operatieve ingreep moet plaatsvinden.

 


Proefschrift Mw. M. Opdam over re-integratie bij letselschade
 

door mr. Sander de Groot

Een letselschadeslachtoffer heeft vaak tegelijkertijd te maken met de schadebeperkingsplicht uit het aansprakelijkheidsrecht en de re-integratie verplichtingen uit het sociaal recht. Deze situatie doet zich voor wanneer een werknemer zijn werk niet langer kan verrichten ten gevolge van een gebeurtenis of ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is. Er ontstaan verschillende problemen door de wisselwerking van de verplichtingen uit de verschillende rechtsgebieden. Re-integratie kan falen of een slachtoffer kan verplicht worden te voldoen aan verplichtingen die zijn herstel in de weg staan. Marieke Opdam zocht hier oplossingen voor.

                    

 

 

Berth Groot benoemd als lid Commissie van Beroep DLR
 

Onlangs is Berth Groot benoemd als lid van Commissie van Beroep van De Letselschade Raad. In die hoedanigheid zal hij de belangenbehartigingskant vertegenwoordigen in een beroepsprocedure van een ingeschrevene in het Register GBL (Gedragscode Behandeling Letselschade). 

 

Klanttevredenheid


Met als uitgangspunt: Wat is goed, Wat kan beter, Wat zou u anders willen, peilen we bij Letselschade.com met vaste regelmaat de kwaliteit van onze dienstverlening onder cliënten. In de periode mei 2013 tot maart 2014 werden in totaal 182 cliënten aangeschreven met het verzoek de online-vragenlijst in te vullen, onder meer over de behandeling van hun dossier door Letselschade.com. Er wordt onder andere gevraagd naar de tevredenheid van bijvoorbeeld de verslaglegging, de gemaakte afspraken, positieve aspecten en eventuele verbeterpunten. Het gemiddelde rapportcijfer dat cliënten van Letselschade.com ons gaven is een mooie 8,2!

                  


Whiplash:
een aandoening die letterlijk tussen de oren zit

 

door mr. Ellis Verhoeven

Uit een persbericht van de Vrije Universiteit Brussel, volgt dat er mogelijk een verklaring is gevonden voor de klachten die slachtoffers van een (achterop-)aanrijding vaak ervaren, in de volksmond de whiplash genoemd. Een whiplash wordt omschreven als een trauma waarbij het hoofd plotseling voor-, achter-, of zijwaarts wordt gegooid met gevolgen voor de cervicale wervelkolom. Meestal herstelt men binnen enkele maanden van dit letsel. Een klein deel van de slachtoffers houdt echter ook na 6 maanden nog klachten, zoals een verhoogde spierspanning, bewegingsbeperkingen en cognitieve klachten . In dat geval spreekt men van een chronic whiplash-associated disorder (WAD).


                    
GrootNieuws is een digitale publicatie van Letselschade.com. Wilt u reageren naar aanleiding van een van de artikelen en/of een bijdrage leveren aan een volgende editie? Hebt u ideeën of suggesties? Stuurt u dan een mail naar de redactie: grootnieuws@letselschade.com. Wij stellen uw reactie en/of bijdrage zeer op prijs.


unsubscribe from this list    update subscription preferences