Copy

 

De Letselschade Raad: Moed en Vertrouwen


door mr. Ellis Verhoeven            

Sinds 2008 is De Letselschade Raad de organisatie waarin praktisch alle organisaties samenwerken die zich bezighouden met letselschade.
 

 

Vertegenwoordigd zijn de ANWB, Slachtofferhulp Nederland, Verbond van Verzekeraars, NIVRE (register-experts), NIS (letselschade-experts) , GAV (medisch adviseurs) en NVvA (arbeidsdeskundigen). De Letselschade Raad wil meer harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van letselschade. Men streeft naar een betere en meer persoonlijke behandeling van mensen met letselschade maar ook naar een verbetering van de technische aspecten van de schaderegeling. De Letselschade Raad ontwikkelt en onderhoudt de gedragscodes en richtlijnen voor vergoeding van de schade, ziet toe op de naleving daarvan en bemiddelt indien nodig. De Raad verzorgt ook voorlichting en trainingen en ondersteunt slachtoffers en patiënten met voorlichting, advies en praktische hulp.

 

Letselschade in het buitenland
 


door mr. Sander de Groot

Met de zomervakantie in het vooruitzicht, is het goed om eens op een rij te zetten wat er gebeurt als je letselschade in een ander land binnen de EU oploopt, of als je letselschade in Nederland oploopt als gevolg van een ongeval met een automobilist uit de EU.

Er zijn in de EU twee systemen ontwikkeld om zowel de schaderegeling als vergoeding in het grensoverschrijdend verkeer zo goed mogelijk te organiseren: het groene kaartsysteem en het systeem op grond van de zogeheten vijfde WAM-richtlijn.

                    
 

 

Geschillencommissie Zorgverzekeringen  


door mr. Ellis Verhoeven

Letselschade slachtoffers zijn gehouden om voor de medische kosten die zij in verband met hun letsel maken, in eerste instantie een beroep te doen op hun zorgverzekering. De ziektekosten die de zorgverzekeraar niet hoeft te vergoeden, en het eigen risico dat de zorgverzekeraar bij de verzekerde in rekening brengt, dienen te worden vergoed door de (verzekering van) de aansprakelijke partij.
                    

 

Vakantieliteratuur


door Berth Groot

De vakantieperiode breekt weer aan. Over het algemeen de tijd van zon, zee, mooi weer, ontspanning & vrolijkheid. En… eindelijk ‘ns tijd om de stapel boeken die al een tijdje ongeduldig ligt te wachten in alle rust te lezen

Dit keer geen vakliteratuur, maar ‘echte’ boeken, bijzondere boeken. En om toch een link te leggen met ons vakgebied, denk ik dan bijvoorbeeld aan romans die ‘uit nood geboren’ geschreven zijn. Bijvoorbeeld om uiting te geven aan intens verdriet en ongeloof na het verlies van een geliefde. Verlies van een dierbare door ziekte is al heel moeilijk te verwerken, maar als de oorzaak ligt in een ongeval -zeker als er sprake is van een schuldige derde- dan is het leed nauwelijks te bevatten. Een strikt persoonlijke greep uit een aantal aangrijpende boeken:

 


Prettig kennis te maken…
 

Stefan van der Leun treedt per 1 juli 2014 in dienst bij letselschade.com als accountmanager.

Wat wordt je functie bij Letselschade.com?  Ook na 1 juli blijf ik werkzaam als accountmanager, maar nu voor Letselschade.com. Ik word ‘het gezicht naar buiten’ en ga contacten leggen en onderhouden met (potentiële) relaties van Letselschade.com. Daarnaast zal ik mij aansluiten bij een aantal relevante (vak)netwerken. Het streven is om de naamsbekendheid van Letselschade.com te vergroten, in de eigen regio maar ook daarbuiten.
                    

 

 

Wetsvoorstel
schadevergoeding zorg- en affectieschade
 

door mr. Ellis Verhoeven
 

Door staatssecretaris Teeven is een concept wetsvoorstel opgesteld, dat de positie van naasten c.q. nabestaanden van slachtoffers van letselschade zou moeten verbeteren. In 2010 is eerder een wetsvoorstel dat de vergoeding van affectieschade aan nabestaanden mogelijk zou moeten maken, tegen alle verwachting in, door de Eerste Kamer verworpen. Het huidige voorstel regelt niet alleen de affectieschade voor naasten en nabestaanden, maar omvat ook een regeling voor vergoeding van kosten van verpleging, verzorging , begeleiding en huishoudelijke hulp van naasten die een deel van de zorgtaken op zich nemen. Ook het voegen door nabestaanden in een strafrechtelijke procedure wordt in het wetsvoorstel geregeld.

 
GrootNieuws is een digitale publicatie van Letselschade.com. Wilt u reageren naar aanleiding van een van de artikelen en/of een bijdrage leveren aan een volgende editie? Hebt u ideeën of suggesties? Stuurt u dan een mail naar de redactie: grootnieuws@letselschade.com. Wij stellen uw reactie en/of bijdrage zeer op prijs.


unsubscribe from this list    update subscription preferences