Copy
View this email in your browser      Bekijk deze email in je browser
 

UITNODIGING BOEKPRESENTATIE

 

Invitation Book Launch  Click here for English  or scroll down

BOROBUDUR
Boeddha’s Tuin van Vrede en Healing


Een spirituele reis met Lama Gangchen
door de bloemenvelden van liefde, compassie, harmonie en vreugde


Karin Zwaan & Irene Zwaan

Een toegankelijk en informatief boek over het Tibetaans Boeddhisme. Meer dan vijftig openhartige ervaringsverhalen en aansprekende voorbeelden tonen de waarde van deze eeuwenoude filosofie voor de moderne mens. Prachtig vormgegeven met foto’s en illustraties.

Meer over het boek 

14 oktober 
van 15.30 tot 17.30 uur

Meditatiecentrum Lama Gangchen
De Vesting 14
7722 GA  Dalfsen

Programma


15.30 uur   Inloop met koffie/thee en iets lekkers

16.00 uur
-Welkom Lama Gangchen Rinpoche
-Toet de Best, de Nederlandse rechterhand van Lama Gangchen, over haar Borobudur-ervaring
-Psychiater Rogier Hoenders over inner science en de kracht van meditatie
-Aanbieden eerste boekexemplaren Engels en Nederlands aan Lama Gangchen Rinpoche
-Lama Gangchen Rinpoche over Borobudur
-The Borobudur Song

17.30 uur   Feestelijke afsluiting met hapje en drankje.

Ondertussen…

Zandmandala & magistrale reis door Borobudur

In de meditatieruimte werken drie Tibetaanse monniken aan een traditionele boeddhistische zandmandala. Dit proces is voor, tijdens en na de presentatie te bezichtigen.
Info


Tijdens de presentatie wordt een fenomenale virtuele reis door de Borobudur geprojecteerd. Deze uitzonderlijke multimediale productie is ontwikkeld door Titus Leber:  Borobudur – Paths to Enlightenment (preview)


Meld je hier aan


PERS OOK VAN HARTE WELKOM
Irene 06-12020355 
Karin 06-12591457
info@yangchenma.nl

www.yangchenma.nl
www.uitgeverijaspekt.nl

INVITATION BOOK LAUNCH EVENT

BOROBUDUR
Buddha’s Garden of Peace and Healing


A spiritual journey with Lama Gangchen
through the flower-fields of love, compassion, harmony and joy


Karin Zwaan & Irene Zwaan

An accessible and informative book about Tibetan Buddhism. More than fifty touching stories and appealing examples show the value of this ancient philosophy for modern people. Beautiful design with photos and illustrations.

MORE INFO 

14 October
from 3.30 pm to 5.30 pm

Meditation Center Lama Gangchen
De Vesting 14
7722 GA Dalfsen, The Netherlands

 

Program


3.30 pm   Welcome with coffee/tea and pie

4 pm
-Welcome Lama Gangchen Rinpoche
-Toet de Best, Lama Gangchen’s Dutch right hand woman, about her Borobudur experience.
-Psychiatrist Rogier Hoenders, about inner science and the power of meditation.
- Offering first copies of Dutch and English book to Lama Gangchen Rinpoche
-Lama Gangchen Rinpoche about Borobudur
-The Borobudur Song

5.30 pm   Festive closure 

In the meantime…

Sand Mandala & Magnificent Journey through Borobudur
In the meditation hall, three Tibetan Buddhist monks work on the creation of a traditional Buddhist sand mandala. This process can be viewed before, during and after the launch event.
Info


During the event a phenomenal virtual journey through Borobudur will be shown on screen. This extraordinary multimedia production is developed by Titus Leber:  Borobudur – Paths to Enlightenment (preview)


Register here


PRESS IS ALSO VERY WELCOME
Irene 0031-6-12020355 
Karin 0031-6-12591457
info@yangchenma.nl

www.yangchenma.nl
www.uitgeverijaspekt.nl
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2016 Yangchenma, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp