Copy
Light Sparks #42 December/Januari 2019
View this email in your browser

Hej min vän!
 
Det har blivit lite av en tradition för mig att skriva nyhetsbrev så här i årsskiftet. Ett tillfälle att summera något av det som varit och samtidigt göra en och annan förutsägelse om det som kommer. Lite långläsning, helt enkelt! Givetvis från mitt eget, högst subjektiva, perspektiv.
 
Jag ska strax berätta mer om 2019 och det tema för året som jag känt av. Jag ska också presentera den nyårspresent som du får med det här brevet (tro mig, den vill du INTE missa!), men innan dess vill jag rikta några ord speciellt till dig som påbörjat A Mystical Journey, som laddat ner den första etappen, men som inte fullföljt resan. Kanske berör det inte dig, men läs vidare! Det jag har att säga är också en generell påminnelse om vikten av att lyssna när själen talar …
 
Ett innerligt råd
Att göra 
A Mystical Journey är ett åtagande, det vet ni som redan gjort resan. Det är att svara på själens kallelse, att bejaka den inre röstens uppmaning att våga gå utanför ramarna för det välbekanta i syfte att finna något betydelsefullt, ursprungligt och värdefullt som du förlorat kontakten med i livets virrvarr. 
 
Du som påbörjat den här resan, som svarat an på uppmaningen från ditt inre, har tagit dig an något stort; att utforska din egen potential. Att göra detta, att söka sig utanför det välkända, aktiverar både motstånd och rädslor. Egot, som trivs utmärkt i det begränsade och välkända, kommer sätta sig på hasorna och hitta på argument som får dig att vika av, tappa motivationen, titta åt ett annat håll. Kolla där borta, ser inte det där mycket mer spännande ut?!
 
Jag skrev om det här i mitt förra brev, hur egot ät expert på att använda argument som kan låta både vettiga och sanna, men som inte är något annat än lockelser att avvika från den väg som leder till verklig expansion, som utmanar och belyser även sådant som trivs bäst i skuggornas dunkel. Om du menar allvar med din utveckling, och det tror jag att du gör, är det är dags att göra upp med den rösten nu, att genomskåda den falska guidning som smickrar och lockar, men aldrig utmanar på djupet.
 
A Mystical Journey är en möjlighet att på ett tryggt och guidat sätt utforska din potential, men det är också en initiation i ett mysterium. En ritual, om man så vill, i sex steg där varje etapp är en nyckel till en ny del av dig själv. Ge varje aktivering en månad av din tid. Lyssna upprepade gånger och ge dig själv utrymme att integrera. Svårare än så är det inte, men det är bara du som kan fatta beslutet, som kan sätta dig själv i rörelse. Jag hoppas du vill låta min uppmaning bli den knuff i ryggen som får dig att ta steget och fullfölja din intention. För din egen skull. För att signalen du ger dig själv genom att låta ditt åtagande rinna ut i sanden, är att din inre röst inte är värd att ta på allvar. Din längtan efter att ta dig utanför dina ramar reduceras på så vis till en sorts andlig hobby du får ägna dig åt när egot tycker sig ha lust och tid över, när du rör dig på ytan och inte utmanar dina begränsningar på allvar. Att inte fullfölja ditt åtagande är i själva verket ett effektivt sätt att signalera brist på respekt för dig själv. Ge inte egot det inflytandet över ditt liv, det är mitt innerliga råd!
 
2018 – ett skitår eller de gyllene möjligheternas år?
Jag ska vara ärlig, för min del har 2018 inneburit stora utmaningar. Minst sagt. Jag är ännu inte redo att dela med mig av det jag gått, och går, igenom, men att det varit en genomgripande och omvälvande tid på många, för att inte säga alla, områden kan jag lova. Ljusglimtarna har varit få, men de har tack och lov funnits. Vårens resa till Marocko bjöd på många fina stunder och möten, arbetet med AMJ: Into The Heart har varit inspirerande och glädjefyllt, och trots att många människor i min närhet försvunnit ut i periferin under denna tid har jag också – glädjande nog - kunnat konstatera att andra stått kvar, och att somliga till och med tillkommit. Jag känner också stor tacksamhet över att jag under denna tid haft en trygg materiell grund att stå på och att jag varit hållen av kärlek från mina närmaste. Att få syn på det äkta och hållbara har sannerligen varit en stor gåva under detta år av utmaningar och svårigheter!
 
Detta är förstås mina personliga erfarenheter, men vad jag fiskar upp ur strömmen av händelser och upplevelser, är också något jag tror många av er konfronterats med under året som gått. En sorts, mer eller mindre, brutal genomlysning av drivkrafterna bakom våra beslut och handlingar.
 
Vad året på olika sätt visat dig som vandrar den dolda vägen, är att det inte längre räcker med att göra det som tycks vara det rätta eller som du får beröm och bekräftelser för av samhället och din omvärld. Sådant som tidigare kunnat passera som ”ganska sant” eller ”rätt okej” har blivit allt mer omöjligt att manifestera. Det är som om en osynlig broms slås i när du försöker genomdriva beslut och planer som inte är förankrade i ditt innersta, som inte är i linje med din själs önskningar. Din energi sinar, planer går om intet, människor sviker. Jag gissar att året som gått bjudit på en del sådana mentala punkteringar, kanske också ett och annat materiellt skeppsbrott, för att inte tala om kroppsliga utmaningar. Å andra sidan har du säkert också fått uppleva hur somliga av dina idéer fått oväntad skjuts framåt, nästan som om en yttre, osynlig kraft gjort tummen upp och lagt en stödjande hand i ryggen. Skillnaden, menar jag, handlar om vilka drivkrafter du använt dig av. 
 
Ju mer dedikerad du varit, och  är, i sökandet efter din egen autentiska kraft, desto mer motstånd kommer du att manifestera när du avviker från den. Du vet vad jag talar om, eller hur, trots det är det svårt att komma ihåg syftet när man står där mitt i vad som tycks vara misslyckanden och besvikelser. En liten påminnelse kan därför vara på sin plats: Du är inte utsatt för någon kosmisk komplott som lägger hinder i vägen för dina smarta planer, det motstånd du möter är i själva verket regisserat av din själ i samverkan med universums krafter. Det är ett kraftfullt sätt att visa dig på nya vägar att gå, stigar som leder mot utveckling och förnyelse, och att varna för de rutter som bara leder till upprepning av det dysfunktionella. 
 
En god nyhet för dig som vill ha fortsatt tydlig vägledning är att det här motståndet, som känts av så tydligt under året som gått, knappast kommer avta på nyårsafton. Det kommer bli allt svårare för dig att manifestera i egots tjänst och detta gäller på alla livets områden: relationer, arbete, boende, ekonomi, hälsa etc. Du får, och kommer fortsätta få, tydliga besked när dina drivkrafter har sitt ursprung någon annanstans än i ditt innersta. Möter du motstånd trots att du tycker dig göra ”rätt”, är mitt råd att fundera över vad ”rätt” betyder för dig. Kan det möjligen vara så att det finns dolda drivkrafter bakom dina beslut och vägval? Drivkrafter som kanske har sin förankring i vad andra människor tycker, i egna rädslor eller i det kollektiva medvetandets snäva norm.
 
När motståndet uppstår, för det kommer det att göra – tro mig – försök minimera den kraft och tid du lägger på att brottas med de hinder du står inför. Att gilla läget, och snabbast möjligt skifta fokus är det bästa och smidigaste sättet att bejaka den här processen från en egobaserad till en själsorienterad tillvaro. Istället för att tjafsa med dörrvakten och tjata om att få komma in, gå därifrån, sök dig någon annanstans. Använd din tro på något större, och be dina osynliga hjälpare om att bli visad alternativa vägar och möjligheter. Förbered dig samtidigt på att nya dörrar kan öppnas där du minst anar. Kanske är närmaste utgång precis bakom dig …
 
2019, ett år i rättan tid!
I takt med att du bit för bit orienterar dig mot dina inre drivkrafter kommer mycket att förändras. Prioriteringar skiftar plats, du bryr dig allt mindre om vad andra tycker och du förvånar dig själv genom att plötsligt fatta beslut som tidigare var otänkbara. Det kanske låter skrämmande, men kom då ihåg att du är i en transitperiod. Saker måste få bli annorlunda för att du ska kunna skifta fokus från en tillvaro styrd av massmedvetandet, rädslor och andras normer till ett liv som utgår från ditt eget autentiska jag.
 
En annan stor förändring du kan förvänta dig på den här resan, och här menar jag att 2019 blir året då du kommer märka av detta extra tydligt, är också att din uppfattning om tiden förändras. 
 
Från själens perspektiv existerar inte tid så som sinnet uppfattar den. I sinnets värld är tiden en storhet på ständig flykt. Att jaga tid och att ”spara tid” är därför en av nutidsmänniskans främsta sysselsättningar. Sinnet försöker också kontrollera tiden och på så vis skapa trygghet genom att återupprepa sådant som varit eller genom att försöka förutsäga sådant som kommer. Allt detta göra att sinnet ytterst sällan befinner sig i nuet. Det studsar istället som en pingpongboll mellan tankar på dåtid och framtid. Genom att röra sig mellan då och sedan tror sig sinnet kunna hålla nuet i schack, men ingenting kan vara mer felaktigt. Det enda som händer är att nuet vittrar sönder, att vi tappar kontakten med det som är medan vi i tankarna återupprepar det som varit och försöker förutsäga det som kommer. 

Nuet tar plats
Nuet har i själva verket ingenting med 
då och sedan att göra. Ju mer vi ger oss hän själens drivkrafter desto oväsentligare blir också dessa begrepp. Den här förskjutningen sker dock inte över en natt, men är du en känslig person är min förutsägelse att du kommer att märka av det här i allt högre utsträckning under året som kommer. Närvaron i nuet kommer bli allt mer betydelsefullt på bekostnad av ältande av dåtid och planering av framtid. 
 
”I verkligheten” kan detta komma att te sig på en mängd olika sätt, till exempel som en tilltagande oförmåga att passa tider, framför allt andras tider, en stegrad frustration kring sådant som är planlagt långt i förväg, en stark vilja att rå din egen tid. Att ställa klockan på kvällen väcker motstånd, och när chefen kommer dragande med semesterlistorna i januari kan det kännas närmast oöverstigligt att kryssa i veckor. Hur ska du kunna veta hur livet ter sig om flera månader?!
 
Du kan också märka av att tiden liksom flyter ut, att aktiviteter och möten insisterar på att bre ut sig. Tiden går, timmarna rinner iväg, och du tycks varken finna kraften eller viljan att avbryta flödet du befinner dig i. Nuet blir alltmer obegränsat. Samtidigt finns en motsatt rörelse, den som uppstår när du försöker kontrollera tiden. En ytterst stressframkallande aktivitet. Du som på allvar söker din potential, som vandrar den dolda vägen, kommer känna ett starkt motstånd mot den typen av stress, nästan som om du blivit allergisk mot allt som har med förutbestämd tid att göra. Detta kan resultera i en egensinnighet och en känsla av att gå på tvärs mot strömmen. Du kan uppleva att resten av världen rör sig som en framvällande massa, alla åt samma håll – framåt, framåt, framåt längs sinnets tidslinje – medan du står vid vägrenen och ser på. Vill inte, kan inte gå åt samma håll. Som Ferdinand vill du dröja kvar i ögonblicket och lukta på dina blommor, inte stressa iväg till någon märklig arena där andra människor förväntar sig att du ska prestera något på ett visst klockslag.
 
Känner du igen det här? Kanske har du redan känt av detta motstånd? 
 
I ärlighetens namn kanske det inte är läge att släppa sinnets tidsuppfattning helt ännu, den har trots allt sin praktiska tillämpning. Vad du kan göra är däremot att stegvis öppna upp för alternativet: en kosmisk, eller gudomlig, synkronicering av händelseförlopp, aktiviteter och möten där du ger mer utrymme åt flowtid. Öppna dig för möjligheter som kommer till dig (till skillnad från de du planerar), bejaka möten som sker ”av en slump”, ta vara på tillfälligheter och låt tiden löpa fritt, utan att dela in den i timmar och minuter, när det är möjligt. Utgå från att verkligheten synkroniceras av osynliga krafter som leder dig att få syn på möjligheter i rätt ögonblick. Dröj i nuet så ofta och länge du kan utan att snegla på klockan. Låt saker få ta tid, lita till din egen dygnsrytm (och, nej, att hålla sig vaken med telefoner, surfplattor och teveserier är inte att följa en naturlig dygnsrytm!). Var aktiv när din energi är som störst, vila när kroppen ber dig om det (oavsett tidpunkt!), ät när du är hungrig.  Allt detta är sätt att synkronicera sig, att sätta sig i kontakt med den universella tiden.
 
Ju mer av själens drivkrafter vi införlivar i vårt beslutsfattande och agerande, desto ”besynnerligare” kan vi räkna med att tiden kommer bete sig. Tid försvinner och tillkommer efter eget tycke på ett närmast magiskt sätt. Din fysiska ålder kommer också att spela allt mindre roll. Trots att åren i det yttre går kan du komma att känna dig märkbart föryngrad när du övergår till en själsbaserad tillvaro. Det kan till och med synas utåt (lyssna efter komplimanger!). I den här känslan av föryngring kan du också känna av en stark lust att lära dig nya saker, att påbörja nya rörelser, att lära känna nya människor. Det spelar ingen roll om du är tjugofem eller åttiofem. Din ålder har inget med detta att göra. Kosmisk tid följer varken klocka eller kalendrar. Din själ är tidlös!
 
Och apropå det … Det har blivit dags att presentera årets nyårspresent, starkt knuten till just detta tema: TID!
 
Som en stjärna
Som tack till dig för att du följt mitt arbete - inte minst med A Mystical Journey - under året, och för att du gett mig förtroendet att på olika sätt leda dig mot utveckling, bjuder jag och min musikaliska kollega, Staffan Bond Westfält, dig på en sprillans ny, magisk minimeditation! Vi har svept oss i midnattsblå mantlar, satt på oss våra spetsigaste hattar och ur det mystiska fältet tankat ner en meditation som aktiverar just detta nya förhållningssätt till tiden som jag försökt beskriva. Vi kallar den Som en stjärna. Du hittar den som gratis nedladdning i butiken på vår hemsida där du också kan läsa mer om innehållet.
 
Meditationen finns också på Youtube.

Vi hoppas förstås att du vill ta dig tid (hehe)  att lyssna, och att du gillar det du hör.  Det är, som allt vi gör inom ramen för 
A Mystical Journey, en multidimensionell skapelse, och inspelningen - som vanligt gjord helt intuitivt utan manus, noter och repetitioner - tål att lyssnas till många gånger. Ett tips är att utmana dig själv med att lyssna också vid tillfällen då du upplever stress och tidsbrist. Använd lurar!
 
Vill du dela med dig av meditationen till dina vänner så är du varmt välkommen att göra det. Vill du dela det här brevet i sin helhet får du såklart också göra det.

Med detta önskar jag dig ett riktigt

Gott Nytt &
Magiskt År! 
Min hemsida
Min hemsida
A Mystical Journey
A Mystical Journey
Facebook
Facebook
Instagram
Instagram
Copyright © 2018 Kajsa Ingemarsson, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp