Copy
Light Sparks #43 Februari 2019
View this email in your browser

Vänner!
 
Det är en speciell dag idag. En dag att öppna hjärtat och starta läkandet av de sår som hindrar oss från att ta vår fulla potential som människor i besittning. Stort, minsann. Mer om det strax! I slutet av brevet kommer jag också dela en och annan glad nyhet :) 

Innan jag går vidare vill jag tacka er alla som läser detta för att ni tar del av mitt arbete och det jag har att dela. Vi lever i en tid med många distraktioner, och att nå ut med budskap som manar till stillhet och eftertanke, kärlek och acceptans, liksom till sökandet efter en eterisk verklighet bortom det materiella och vardagliga är inte lätt. Att dela dessa budskap på sociala medier känns allt mer främmande för mig. Mystiken och de reflektioner jag gör är inte för alla, och jag är därför glad att jag har den här kanalen som ett tryggt rum att möta er i. Det går också att svara på det här mailet om du vill nå mig.


Jag vill också säga att det jag skriver om är min subjektiva upplevelse av vad som händer i det mystiska fältet. Stämmer den inte överens med din upplevelse rekommenderar jag att du väljer din egen tolkning.
 

Dagens nyhetsbrev prickar tidsmässigt in kulmen på en våg av energi kopplad till vårt närmande av hjärtat. För exakt fem år sedan, den fjortonde februari, på Alla hjärtans dag 2014, öppnades en portal från det kosmiska medvetandet med syfte att öka inflödet av ren kärleksenergi till det jordiska planet. Jag skrev om detta i ett nyhetsbrev som jag länkar till här och som jag råder dig att läsa innan du fortsätter med dagens brev!
 
Vi har haft några år på oss att vänja oss vid den här energin. Det har varit utmanande bitvis eftersom det blivit allt svårare att hålla fast vid sådant som inte är kompatibelt med ett öppet hjärta; de lögner, halvsanningar och kompromisser vi hittills sett som en förutsättning för ett effektivt och smidigt varande. Det som händer nu, fem år senare är inte mindre utmanande (sorry!). Nu handlar det om en vidgning av kanalen och därmed inflödet av denna högpotenta no-bullshit-kraft med förmåga att transformera oss från grunden.  

Så mycket av den mänskliga potentialen ligger idag slumrande på grund av blockeringar i vår förmåga att flöda kärlek. Detta har skapat en sorts reva i den kosmiska kärleksväven. Det är med andra ord inte bara vi själva som drabbas av våra egna blockeringar. Mänskligheten har blivit som den där glappande glödlampan i slingan med julgransljus. Energin kan inte flöda som den ska, och andra enheter i den kosmiska väven får kompensera detta genom att ta på sig större spänning. Situationen som sådan är disharmonisk och det hela är inte hållbart i längden. Vi får därför, genom det här inflödet, en möjlighet att nu korrigera det som blivit skevt och dysfunktionellt. Det är förstås inget som görs i en hast, men underskatta heller inte den hjälp som nu står till vårt förfogande. 
Genom att ta ansvar för våra blockeringar kan vi återställa harmonin inte bara i våra egna liv, utan också i ett sammanhang så mycket större än det mänskliga sinnet kan omfatta.
 
Många av er som, medvetet eller omedvetet, ställt er till förfogande för att förankra den här energin i den rumsliga dimension, har förmodligen – på ett eller annat sätt – redan känt av förändringen de senaste veckorna. Symptomen kan vara fysiska, som de jag beskrev för fem år sedan, men jag anar också en ökad anspänning i alla typer av mänskliga relationer. Detta gäller inte minst kärleksrelationer, men även vänskaper och ytligare bekantskaper, liksom vårt förhållande till exempelvis arbete och bostad, kan påverkas av ett tydligt ifrågasättande. Skillnader och "skav" kommer i dagen. Somliga av dessa är överbryggbara bara de får bli synliggjorda och adresserade, andra kommer visa sig vara orsak till beslut om separation.
 
Det kanske låter märkligt att en våg av kärleksenergi skulle leda till spruckna relationer. Borde det inte vara tvärtom? Förklaringen ligger i, som jag redan varit inne på, att den rena kärlekskraften också är synonym med absolut sanning. Det som inte är helt sant för dig i hjärtat exponeras av den här energin. Den är som ett reningsbad, eller ett röntgenljus. Det går inte att öppna sig för kärlekens verkliga kraft och samtidigt gömma undan kompromisser med sanningen i garderober och skrymslen. Brutalt men sant. En tröst i detta är kanske att det som inte är sant för dig inte heller kan gynna någon annan i längden. Att ta ansvar för det som är din sanning är i själva verket en kärlekshandling som ger möjlighet för andra berörda att titta djupare på det som är deras sanning. Det finns visserligen inga garantier för att de kommer ta sitt ansvar bara för att du tar ditt, men tack och lov är detta inget du behöver bekymra dig om. Tvärtom, att tro sig vara ansvarig för andra människors val är en distraktion som effektivt håller oss borta från våra egna hjärtan.
 
Som du kanske anar av det du läst hittills jublar inte alla över det här inflödet. De som lever med slutna hjärtan kan komma att sluta sig ännu mer för att med kraft hålla undan allt som har med öppenhet och acceptans att göra. Dessa människor lever mitt ibland oss och vi kan inte undgå att möta dem. Mitt råd är att inte gå i polemik eller att lägga din egen energi på dessa möten. Ett trist faktum är nämligen att ingen kommer omvändas av dina argument, och att ett slutet hjärta tenderar att krampa ihop sig ännu mer när det upplever sig attackerat utifrån. Gör istället dessa möten så korta som möjligt, och se till att i övrigt söka dig till människor och omständigheter som stödjer dig i ditt arbete med att öppna det egna hjärtat. Detta är i längden det bästa och effektivaste sättet att bidra till helheten.

Jag vill också påminna om att det i dessa tider av kraftiga energiflöden är extra viktigt att grunda sig själv. Bäst, lättast och enklast gör du detta genom att involvera kroppen, vår koppling till det jordiska. Köket är ett exempel på en fantastisk plats för sådana aktiviteter. Att laga mat, äta mat och bjuda på mat involverar inte bara dina sinnen och kroppens funktioner utan aktiverar också omsorgen om, och kärleken till, oss själva och andra.

 
Och apropå kärleken till oss själva ... Tada! Just idag när jag skickar ut detta nyhetsbrev, synkroniserat med det magnifika energiflöde jag försökt beskriva här, släpper vi den andra delen av AMJ: Into The Heart. Den här etappen, som vi kallar ”I korpens blick”, är en av de mest betydelsefulla på den mystiska resan. Den aspekt av kärleken vi närmar oss denna gång är nämligen den till oss själva.

I drivor framför dörren till hjärtats innersta kammare
 ligger skam och skuld, självhat och förebråelser, cynismer och förringande. Detta behöver vi göra oss av med innan dörren kan öppnas. Att göra sig av med detta är inte detsamma som att rättfärdiga allt vi har gjort fram till nu. Det är istället med självkärlek i form av acceptans och förlåtelse som vi bit för bit röjer framför porten. Kanske kan det låta på det här viset när vi står där med skyffeln: Allt blev inte bra. Jag är inte perfekt. Jag är en människa och det är mänskligt att begå misstag. Det är inte misstagen som definierar vem jag är, utan min strävan efter att lära och utvecklas. Jag får göra fel. Om och om igen. Jag är älskad och accepterad av mig själv ändå.
 
Självhat och förebråelser skapar djupa sår inom oss, sår vi gör allt för att skydda från omvärldens fördömanden och våra egna skamsna blickar. I dessa mörka hörn av vårt sinne gror smuts och bakterier, såren blir infekterade och vill det sig riktigt illa blir vi till slut också sjuka i vår kropp. Med hjälp av korpens blick lyfts vi upp och ur det här mörkret. Från fågelns högre höjder leds vi till det klara vatten som speglar såväl den vi ursprungligen var som den vi genom åren blivit. Ytan reflekterar oss utan fördömanden, och källans vatten renar oss från skammen.

Det här är en alltigenom nödvändig process för den som vill ta steget in i hjärtat fullt ut. Den heliga plats som kallas hjärtats hjärta tolererar inga destruktiva krafter och inga inskränkningar av kärleken. Inte heller några lögner och kompromisser. Dörren till hjärtats hjärta kommer att förbli stängd så länge du bär på förakt för dig själv. Helt enkelt för att det föraktet inte är sant. Detta är inte för att diskriminera dig, för att hålla dig ute eller för att neka dig något, utan för att skydda ditt allra heligaste rum; platsen för mötet med din gudomliga essens.

 
Har du inte påbörjat A Mystical Journey ännu rekommenderar jag att du gör det medan den här energiportalen vi befinner oss i nu är aktiv. Det kommer ge dig en extra skjuts. Börja med den första delen, "Var inte rädd". Efter några veckor, och upprepade lyssningar, kan du gå vidare till nästa. När du gjort AMJ 1-6 har du en fantastisk plattform att stå på för att tillgodogöra dig innehållet i de tre nya aktiveringarna!

Du kan också göra AMJ: Into The Heart som en fristående resa. Börja då med den första delen, "Jag älskar dig",  innan du går vidare till den vi släpper idag. 

Jag har skrivit om vikten av dessa meditationer många gånger, och jag kommer fortsätta göra det. Sanningen är dock att jag kan tala och skriva hur mycket som helst om den mystiska resan och möjligheterna den öppnar upp. Om du inte själv är redo att påbörja din vandring längs den dolda vägen så kan mina ord aldrig bli annat än vaga kittlingar eller i värsta fall en stunds andlig underhållning.

A Mystical Journey är det redskap jag tillhandahåller för att du ska kunna skaffa dig egna upplevelser och erfarenheter av verkligheten bortom verkligheten. Först när du själv får uppleva hur händelser i ditt liv börjar synkroniceras på ett magiskt sätt, hur du med en allt skarpare blick får syn på ditt egos dolda agendor och kan frigöra dig från dem, så kan du börja ana det sammanhang du existerar i och därmed ditt väsens sanna potential. 

 
Med dessa storslagna ord har det blivit dags att avsluta för denna gång, men först några glada (och alldeles gratis) nyheter!

Det makalösa soundtracket till
A Mystical Journey, The Songs, finns nu att lyssna till på Spotify! Femton magiska låtar för dig med smak för det unika, vackra, suggestiva och speciella. Låt dem förgylla din söndagspromenad, lägg favoriterna på din spellista, dela dem med andra! 

A Mystical Journey finns nu också på Instagram. Inspirerande texter, bilder och filmer på tema musik, mystik och meditation utlovas! Följ oss på: amysticaljourney

Jag vill också påminna om att det finns meditationer för gratis nedladdning på vår hemsida: Vilan, Uppvaknadet och Du är en stjärna. Ett mjukt sätt för den försiktige att känna in, och vänja sig vid, vårt sound och vår metod. Dessa meditationer finns också på Youtube.

Då så, dags att säga ...


På återhörande!


 
Min hemsida
Min hemsida
A Mystical Journey
A Mystical Journey
Facebook
Facebook
Instagram
Instagram
Copyright © 2019 Kajsa Ingemarsson, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp