Copy
Nieuwsbrief april 2016
Bekijk in uw browser

Woord vooraf


Alweer een week geleden vond de ALV/ Landelijke Bijeenkomst plaats op Landgoed de Horst in Driebergen. Een mooie locatie en prachtig weer zodat tijdens de lunch het buiten goed toeven was voor jullie (bdKO-leden) en gasten. Tijdens de ALV is afscheid genomen van Jacob Boskma, één van de bestuursleden van het eerste uur en zijn Inge Hertsworm en Bertus Koot benoemd als nieuwe leden van het bestuur. ’s-Middags lichtten drie gastsprekers, ieder vanuit hun ervaring, het thema ‘zelfsturing’ toe.  Arko van Brakel gaf aan dat ‘zelfsturing is mensen autonomie geven, gezamenlijk doelstellingen formuleren en regelmatig op elkaar afstemmen’. Eveline Castelijns verwoordde dat ‘zelfsturing niet geïntroduceerd moet worden om te bezuinigen, maar het een andere manier van werken is die je zorgvuldig moet introduceren’. En tenslotte gaf Carin Wormsbecher aan dat ‘ondernemerschap voor haar liefde en heel veel vreugde is, dat gezamenlijk bedenken betekent dat de besluiten ook staan als een huis’. Kijk vooral eens op de bdKO-site waar de samenvattingen van de lezingen en de foto’s van de dag te zien zijn.
   
Voor de komende periode staan nog verschillende activiteiten op de agenda: een tweetal ‘aan tafel met bijeenkomsten’, regiobijeenkomsten in Zuid en in Amsterdam en een themabijeenkomst over het onderwerp ‘revenue management’.  Dit begrip kent zijn oorsprong  in de luchtvaartsector maar wordt veel toegepast in de hotellerie. De vraag natuurlijk is wat ‘revenue management’ kan betekenen voor de Kinderopvang? Kortom verschillende activiteiten voor de zomerperiode, waarvoor jij je voor kunt inschrijven. Tot gauw !
  • Regio bijeenkomst Zuid (19 mei)
  • Themabijeenkomst ‘Revenue management’ (24 mei, onder voorbehoud)
  • Aan tafel met bijeenkomst, woordvoerder D66 (6 juni)
  • Regio bijeenkomst Amsterdam (15 juni)
Regio Zuid bijeenkomst (19 mei)
Voor de tweede regiobijeenkomst van dit jaar is de bdKO te gast bij Korein in Eindhoven. Als gastspreker is aanwezig Ingrid Sanders-Teunissen, voorzitter van het platform Samenwerkende Kindercentra Eindhoven (PSKE). Het ontstaan van dit platform heeft o.a. geleid tot een stadbrede integratie van het peuterspeelzaalwerk in de KO, de inzet van VVE voor álle Eindhovense peuters en een bestuurlijk platform kindontwikkeling. Voor meer informatie en aanmelding klik hier.

Themabijeenkomst ‘Revenu management’ (24 mei, onder voorbehoud)
Naar alle waarschijnlijkheid zal op dinsdagmiddag 24 mei a.s. een themabijeenkomst georganiseerd worden over ‘revenue of yield management'. Van oorsprong toegepast in de luchtvaarsector, maar inmiddels ook gemeengoed in de hotellerie. Het betekent het aanbieden van een optimaal aantal producten aan het juiste aantal klanten tegen de beste prijs. Veel ketenbedrijven hebben hiervoor speciale revenue managers in dienst. Voor deze bijeenkomst zal als gastspreker een revenue manager van een grote hotelketen aanwezig zijn. Wat kan revenue management betekenen voor de Kinderopvangbranche? Zodra het programma definitief rond is zal de uitnodiging hiervoor rechtstreeks toegezonden worden.   

Aan tafel met bijeenkomst, woordvoerder D66 (6 juni)
De aan tafel met bijeenkomst met D66 woordvoerder Stefan van Weyenberg vindt plaats op maandag 6 juni a.s. Enkele weken van te voren wordt de uitnodiging voor deelname aan deze aan tafel met bijeenkomst naar jullie verzonden. Mocht je geïnteresseerd zijn om met hem op informele wijze van gedachten te wisselen, reserveer dan alvast deze datum (18.00-20.00 uur in Den Haag) in jouw agenda. 

Regio Amsterdam bijeenkomst (15 juni) 
De derde regio bijeenkomst van dit jaar zal plaatsvinden op woensdag 15 juni a.s. vanaf 15.30 uur. De bdKO is dan te gast op een locatie van Stichting Kinderopvang Watergraafsmeer. De uitnodiging voor deze regio bijeenkomst zal eind mei toegezonden worden.
Regio Noord (10 maart)
Op 10 maart jl. vond de eerste regionale bijeenkomst van de bdKO voor de regio Noord in Zwolle plaats. De bdKO was hiervoor te gast op het hoofdkantoor van Doomijn. Een elftal bdKO-leden en niet-leden troffen elkaar bij Doomijn voor een regionale ontmoeting en om te netwerken. Tijdens deze bijeenkomst hield Callista Roelofs een inleiding over het managen van tijd. Omdat de aanwezigen aangaven daar zelf geen of nauwelijks problemen mee te hebben, werd de focus in de discussie rond het managen van tijd verlegd naar hoe medewerkers hier mee om gaan en de voorbeeldfunctie van directeuren in deze. De eerstvolgende regiobijeenkomst is op 19 mei in Eindhoven (zie agenda). 

Workshop ‘de (werk)relatie tussen bestuurder en toezichthouder (22 maart en 6 april)
Voor de workshop over de (werk)relatie tussen bestuurder en toezichthouder, die de bdKO samen met de NVTK en van Doorne Advocaten organiseerde, was zoveel animo dat deze twee keer is aangeboden. Aan de orde kwamen de meest recente ontwikkelingen in de semi-publieke organisaties en opvangsector, welke stappen om welke aandachtspunten vragen in het besluitvormingsproces, de verschillende rollen van een toezichthouder, de intensiteit van toezicht; de balans tussen de behoefte van de bestuurder en de verantwoordelijkheid van de toezichthouder, samenwerking en aansprakelijkheid. Klik hier voor de overheadsheets (45 in totaal) van deze workshop.

Landelijke Bijeenkomst (12 april)
Voor de ALV/Landelijke Bijeenkomst was de bdKO voor de eerste keer te gast op Landgoed de Horst van de Baak in Driebergen. Tijdens de ALV werd afscheid genomen van Jacob Boskma, die vanaf de oprichting zeer actief heeft deelgenomen in het bdKO-bestuur. Nieuw gekozen in het bestuur werden Inge Hertsworm (KO Vianen) en Bertus Koot (KMN Kind&CO). De themabehandeling over ‘zelfsturing’ werd door drie gastsprekers van verschillende (aanvullende) kanten belicht. Tijdens de bijeenkomst is aan de aanwezig leden gevraagd welke bijdrage zij verwachten van de bdKO m.b.t. ‘deskundigheidsbevordering’ en ‘intervisie’. Met de suggesties die hierop kwamen gaat het bdKO-bestuur aan de slag. Klik hier voor het volledige verslag van de dag, de presentaties van de gastsprekers en de foto reportage.
Tevreden.nl: Doet u mee aan de Kinderopvang Awards 2016?

Wellicht heeft u al een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de Kinderopvang Awards 2016. Inmiddels zijn er al ruim 200 kinderopvanglocaties die zich aangemeld hebben en daarmee kans maken de beste kinderopvang organisatie van hun regio te worden. Gaat u deze uitdaging ook aan? Klik hier om meer te lezen.

Nieuw bdKO-lid
Als nieuw lid heeft zich bij de bdKO aangemeld Leonie Wesseling, directeur ZO Kinderopvang uit Den Haag.

Twee nieuwe bestuursleden/ afscheid Jacob Boskma
Tijdens de ALV van 12 april jl. heeft de voorzitter uitgebreid stil gestaan bij het vertrek van Jacob Boskma uit het bdKO-bestuur. Jacob was één van de mede oprichters van de bdKO ruim 10 jaar geleden en zeer betrokken bij de Governance Code en de Adviesregeling arbeidsvoorwaarden. De bdKO is hem daarvoor veel dank verschuldigd. Jacob is recent benoemd in het bestuur van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Nieuw in het bdKO-bestuur zijn benoemd Bertus Koot en Inge Hertsworm. Bertus is ruim 15 jaar directeur/bestuurder van MKN Kind&Co, een organisatie die alle vormen van KO aanbiedt en circa 235 locaties in Midden-Nederland. Inge is sinds 2012 directeur/bestuurder van St. KO Vianen. Vanaf 2002 was zij verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van deze organisatie. In het bdKO-bestuur gaat zij de portefeuille van penningmeester vervullen. 

SER-bijeenkomst over advies ‘Gelijk goed van start’
Voor de zomervakantie organiseert de SER een bijeenkomst voor de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk (o.a. Brancheorganisatie en MO-groep) over het in februari gepresenteerde advies ‘Gelijk goed van start’. Met presentaties en discussies zal gepeild worden hoe het verder zou moeten. Het SER-advies bevat als speerpunten dat het hoog tijd is om meer geld te steken in de Kinderopvang, minder versnippering, bredere toegankelijkheid en meer kwaliteit. Voor het SER-advies en een interview met SER-voorzitter Hamer over het advies, waarin zij aangeeft dat de SER hoopt op deze wijze een bijdrage te leveren aan de zo noodzakelijke stabiliteit in de sector Kinderopvang, zie www.ser.nl, onder publicaties.  

Interim-directeur Brancheorganisatie Kinderopvang benoemd 
Per april is Hanneke van Tongeren als interim-directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang benoemd. Zij vervangt Lex Staal die per april een functie bij de MO-groep heeft aanvaard.  

Artikel: ‘Waarom Zweedse vrouwen wel fulltime werken en niet opgejaagd zijn’
In NRC next verscheen op 19 maart jl. van Jennifer Petterson het artikel ‘waarom Zweedse vrouwen wel fulltime werken en niet opgejaagd zijn’. Zweedse crèchepeuters zijn vaak buiten en ze leren veel. Dus gaan hun moeders met een gerust hart werken, aldus de auteur. De aanname dat het in Nederland goed geregeld is klopt niet. Klik hier voor het artikel.

Leestip: boek ‘Nieuwe Helden’ van Marcella Bremer en Arko van Brakel’  
Het boek (EAN: 9789076249780) met als titel ‘Nieuwe Helden’ van Marcella Bremer en de gastspreker Arko van Brakel geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de nieuwe economie, maar zet tevens een heldere visie neer waarin het concept I-dentiteit centraal staat.

Copyright © 2016 Bdko
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bent ingeschreven bij de BdKO.

Ons adres is:
 
BdKO
Röntgenlaan 19
2719 DX Zoetermeer, Zuid-Holland