Copy
Nieuwsbrief juli 2016
Bekijk in uw browser

Woord vooraf

‘Sterk of slim onderhandelen?’ ‘Voor welke strategie kies jij als directeur/bestuurder bij de onderhandelingen rond een Integraal Kind Centrum?’. Het kiezen van de juiste strategie is cruciaal om aan tafel  te zitten, om vervolgens te dealen met de andere gesprekspartners en met alle beren die zich op de weg lijken te bevinden. Dit is het thema voor de Landelijke Bijeenkomst in november van dit jaar. De themabijeenkomst wordt vooraf gegaan door de ALV en door een informatie c.q. inspiratiebijeenkomst over intervisie. Tevens wordt jullie de gelegenheid geboden om in de ochtend met je eigen intervisiegroep een bijeenkomst te beleggen.  Kortom alle reden om donderdag 17 november a.s. in je agenda te reserveren!  

Vlak na de vakantie kun je o.a. deelnemen aan de Masterclass Customer Excellence of de regiobijeenkomst in Den Haag bijwonen, waarvoor de bdKO te gast is bij 2Samen.

Voor de komende periode een fijne zomerperiode toegewenst en tot spoedig bij de bdKO.

Masterclass Customer Excellence (PM)

Word niet alleen geïnformeerd over Customer Excellence maar vooral ook geïnspireerd tijdens de 1-daagse Masterclass die de bdKO eind september/begin oktober organiseert in samenwerking met N&WStrategy.

Tijdens deze Masterclass in Rotterdam wordt de routekaart naar Customer Excellence gevolgd (baseren, bouwen, beteren) en zal o.a. een bezoek gebracht worden aan het Oogziekenhuis om CU  daadwerkelijk te beleven. De datum en het volledige programma volgen spoedig.

Aan tafel met bijeenkomsten (najaar)
Na de zomervakantie zullen de woordvoerders kinderopvang van het CDA, de PvdA en Groen Links uitgenodigd worden voor een ‘aan tafel met’ bijeenkomst. De etentjes bieden de mogelijkheid om op informele wijze met elkaar van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen in de kinderopvangbranche. Zodra met een woordvoerder een datum is geprikt, worden jullie hierover geïnformeerd. 

Regio bijeenkomst Den Haag e.o. (13 oktober)  
De vierde en laatste regiobijeenkomst van dit jaar wordt georganiseerd voor de regio Den Haag e.o. Doel van de regiobijeenkomsten is om jullie regionaal de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten en te netwerken, maar ook om nieuwe leden te werven. Vandaar dat ook directeuren/bestuurders kinderopvang uit de regio uitgenodigd worden die nog geen lid zijn. Voor deze bijeenkomst is de bdKO te gast op het hoofdkantoor van 2Samen. Als gastspreker is aanwezig de juriste Inge Hofstee die een update zal geven over de eerste ervaringen met de Wet Werk en Zekerheid en bijzonderheden voor de KO-branche.

Landelijke Bijeenkomst (17 november)
Op donderdag 17 november a.s. is de bdKO te gast op het hoofdkantoor van PGGM in Zeist. Het thema voor deze bijeenkomst is ‘Sterk of slim onderhandelen. Voor welke strategie kies je als directeur/bestuurder bij de onderhandelingen rond een Integraal Kindcentrum?’ De themabijeenkomst wordt vooraf gegaan door de ALV en een presentatie over intervisie. Intervisiegroepen wordt de gelegenheid geboden om op de locatie intervisie te plannen met de eigen intervisiegroep. Vanwege de bereikbaarheid van de locatie (PGGM te Zeist) zijn de begin- en eindtijd file-vriendelijke aangepast. De uitnodiging en het programma volgen na de zomer.

Gesprek met VVD-woordvoerder van ’t Wout (29 juni)
Op verzoek van de nieuwe VVD-woordvoerder Kinderopvang, Bas van ’t Wout, heeft op 29 juni een gesprek plaatsgevonden met de bdKO-voorzitter en een lid . De heer van ’t Wout had om dit ingelaste gesprek gevraagd om extra input te verkrijgen voor het Algemeen Overleg (AO) Kinderopvang dat voor 6 juli jl.  in de Kamer gepland stond. Gesproken is o.a. de betekenis van de praktijk van 1 PM-er op 3 babies, het gemis aan controle op professioneel ondernemerschap en de huidige GGD-controle. Het AO is van 6 juli verplaatst naar 14 september a.s.
Tevreden.nl: De kinderopvangawards zijn uitgereikt!

Modderdagen, helpen op de kinderboerderij, een eigen moestuintje. Ouders waarderen kinderopvangorganisaties het hoogst op de gevarieerde buitenactiviteiten. Op 27 juni jl. zijn de jaarlijkse Awards voor de beste Nederlandse en regionale kinderopvangcentra uitgereikt. Voor meer informatie en beelden van de uitreiking klik hier.  
Nieuwe leden
Als lid hebben zich onlangs aangemeld Louise Joosten (SKA) en als plaatsvervangend lid Ellen Nelissen (Fides Kinderopvang).

Algemeen Overleg (AO) Kinderopvang verplaatst naar 14 september
Het AO in de Tweede Kamer over Kinderopvang dat gepland stond voor 6 juli jl. is verplaatst naar 14 september a.s. Op de agenda van dit overleg staan o.a. de stand van zaken m.b.t. de invoering personenregister, wijziging besluit kinderopvangtoeslag, ‘betere kwaliteit, betere toegankelijkheid in de KO’ en de voortgang van de nieuwe financieringssystematiek (zie ook www.tweedekamer.nl, cie SZW).

SER bijeenkomst ‘Gelijk goed van start’
Op 5 juli jl. organiseerde de SER de bijeenkomst ‘Gelijk goed van start’ waarin het gelijknamige SER-advies over de visie op het toekomstige stelsel van voorzieningen voor jonge kinderen werd toegelicht. Inleidingen werden verzorgd door SER-voorzitter Hamer en een vertegenwoordiger van de OECD (organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling). Voor meer informatie zie http://www.ser.nl/nl/actueel/congressen/2016.aspx

Tussenevaluatie cao-seizoen 2016 van AWVN
Uit de recente tussenevaluatie van het CAO-seizoen 2016 van de AWVN (algemene  werkgeversvereniging Nederland) blijkt dat ondanks een gematigde loonstijging werknemers er dit jaar in koopkracht fors op vooruit gaan. Een gemiddelde cao-loonstijging in combinatie met een veel lager dan eerder verwachte inflatie zorgt ervoor dat werknemers er meer dan 3% op vooruit gaan. Zie voor de evaluatie op www.awvn.nl onder publicaties.  
Copyright © 2016 Bdko
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bent ingeschreven bij de BdKO.

Ons adres is:
 
BdKO
Röntgenlaan 19
2719 DX Zoetermeer, Zuid-Holland