Copy
Nieuwsbrief januari 2017
Bekijk in uw browser

Woord vooraf

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor een mooi, gezond en inspirerend 2017.

Het verenigingsjaar zal beginnen met de belevingsdag Customer Excellence in Rotterdam, gevolgd door de eerste regiobijeenkomst in het Noorden van het land waarvoor de bdKO te gast is bij SKSG in Groningen (met dank aan Onno van der Werff). De leden in de drie meest noordelijke provincies ontvangen hiervoor rechtstreeks een uitnodiging, maar een ieder is natuurlijk van harte welkom. In maart zal de workshop Crisiscommunicatie aangeboden worden en op donderdag 20 april is de voorjaars ALV/Landelijke Bijeenkomst op Landgoed de Horst in Driebergen-Zeist. Thema is “Kijk vooruit en benut de kansen!, Hoe pak je jouw strategische rol als directeur in een continu veranderende omgeving?”. 

Vanaf februari zal Marjan Boonzaaijer jullie ondersteunen als de nieuwe bestuurssecretaris. Bij deze stelt zij zich kort voor: mijn naam is Marjan Boonzaaijer, samenwonend met mijn partner Roel, twee prachtige dochters (15 & 12 jaar) en twee aanhalige katten in Houten. Mijn hart ligt bij het mogelijk maken dat ieder kind en volwassene zich optimaal kan ontwikkelen en maximale kansen heeft om deel te nemen aan de maatschappij. Iedereen moet gezond kunnen opgroeien, zich kunnen ontplooien en het beste uit het leven kunnen halen. Vanuit dit perspectief vormt goede voeding, gezondheid en bewegen de rode draad in mijn leven. Binnen deze context heb ik gewerkt binnen beroepsverenigingen die zich hiervoor hard maken en binnen organisaties die een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen zoals binnen Unicef, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Als verenigingsdirecteur en -adviseur van verschillende beroepsverenigingen ben ik vertrouwd geraakt met de veelzijdige aspecten van verenigingsmanagement en stuurde ik bureauorganisaties aan. Het onderhouden van relaties met leden en stakeholders en het organiseren van (leden)vergaderingen en andere bijeenkomsten zijn activiteiten waar ik veel plezier aan beleef. Om al deze redenen kijk ik er enorm naar uit het stokje van Caroline Emmen over te nemen, de bdKO als bestuurssecretaris te ondersteunen en jullie te ontmoeten.

·         Belevingsdag Customer Excellence (26 januari 2017)

·         Regio Noord (9 februari 2017)

·         Workshop Crisis Communicatie (16 maart 2017)

·         Landelijke Bijeenkomst (20 april 2017)  

Belevingsdag Customer Excellence (26 januari 2017)
De Belevingsdag Customer Excellence op donderdag 26 januari a.s. in Rotterdam zal definitief doorgang vinden. Aanmelden kan nog, maar dat moet je er wel snel bij zijn. De belevingsdag organiseert de bdKO in samenwerking met N&WStrategy, de organisatie die in 2015 de studiereis rond Customer Excellence organiseerde. Tijdens de belevingsdag, met het thema “jezelf onderscheiden begint met weten wie je bent en waar je voor staat”,  worden bedrijfsbezoeken gebracht aan het Oogziekenhuis, de Markthal en het hotel CitizenM.  Voor het volledige programma en aanmelden klik hier. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar!

Regio Noord bijeenkomst (9 februari)
Op donderdagmiddag 9 februari organiseert de bdKO de eerste kleinschalige regiobijeenkomst van dit jaar voor de regio Noord (provincies Groningen, Friesland en Drenthe). Voor deze bijeenkomst is de bdKO te gast op het kantoor SKSG, met dank aan het bdKO-lid Enno v.d. Werff.  Voor deze bijeenkomst is een spreker uitgenodigd die een toelichting zal verzorgen op de prognose van de arbeidsmarkt voor de KO in het noorden.  De leden uit drie noordelijke provincies ontvangen rechtstreeks een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Uiteraard zijn leden uit andere provincies ook van harte welkom. Klik hier voor meer informatie.

Workshop Crisis Communicatie (16 maart 2017)
Waar gaat het vaak mis als zich iets ernstig heeft voorgedaan? Het antwoord is simpel: met de communicatie. Efficiënt en effectief communiceren bij crises en crisisjes draagt in belangrijke mate bij tot het beteugelen van een crisis. Op donderdagmiddag 16 maart 2017 organiseert de bdKO in samenwerking met Iwécom de workshop Crisis Communicatie. In februari volgt het programma en de uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Landelijke Bijeenkomst / ALV (20 april 2017)
Met als thema “Kijk vooruit en benut de kansen!, Hoe pak jij je strategische rol als directeur/bestuurder op in een continue veranderende omgeving?’, vindt op donderdag 20 april a.s. de voorjaars Landelijke Bijeenkomst/ALV van de bdKO plaats. Locatie is het theater Maitland bij De Baak in Driebergen-Zeist. Tezamen met de Baak zal het thema ingevuld worden met een aantal masterclasses rond strategisch management. Zodra het programma definitief is, zal het in de nieuwsbrief en op de site gecommuniceerd worden.   

HHB tekent voor 3 jaar hoofdsponsor van de bdKO
Gisteren heeft HHB het nieuw sponsorcontract voor 3 jaar getekend. HHB zal vanaf nu onder de naam KOC.online het sponsorschap verder vervolg geven. Klik hier voor de foto's van het ondertekenen.

Nieuw lid
Als nieuw lid van de bdKO heeft zich aangemeld de heer Prins (Kindercentra Puck & Co).

Vacature directeur/bestuurder Stichting Kinderopvang Zoeterwoude (SKZ)
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude met 50 medewerkers en 9 kleine locaties kinderopvang en peuteropvang zoekt een nieuwe directeur/bestuurder. Voor hier meer informatie. Reacties zijn mogelijk tot 24 januari a.s.

Herhaalde oproep voor leden intervisiegroep
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld stond heeft zich n.a.v. de bijeenkomst over intervisie tijdens de laatste Landelijke Bijeenkomst een nieuwe intervisiegroep gevormd. Bij deze de herhaalde oproep voor geïnteresseerde leden die graag -in onderling overleg- een intervisiegroep willen starten. Ben jij geïnteresseerd, meld je dan aan bij het bureau (bureau@bdko.nl), zodat jullie met elkaar in contact gebracht kunnen worden.

Tweede Kamerverkiezingen 15 maart a.s.
Voor meer informatie over de komende Tweede Kamerverkiezingen, de deelnemende partijen, de lijsttrekkers en de verkiezingsprogramma’s zie www.parlement.nl. Zie voor de volledige verkiezingsprogramma’s de sites van de verschillende politieke partijen. Na de verkiezingen zal de bdKO met de (nieuwe) woordvoerders kinderopvang wederom ‘aan tafel met’ bijeenkomsten organiseren.

Copyright © 2017 Bdko
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bent ingeschreven bij de BdKO.

Ons adres is:
 
BdKO
Röntgenlaan 19
2719 DX Zoetermeer, Zuid-Holland


This email was sent to bureau@bdko.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Bdko · Röntgenlaan 19 · Zoetermeer, Zuid-Holland 2719 DX · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp