Copy
Nieuwsbrief januari 2016
Bekijk in uw browser

Woord vooraf


Nu het nog kan: de beste wensen voor een mooi, gelukkig en goed kinderopvangjaar 2016!

Voor de eerste maanden van het nieuwe jaar heeft de bdKO de nodige activiteiten voor jullie gepland staan. Natuurlijk de Landelijke Bijeenkomst op dinsdag 12 april waarvoor we dit keer te gast zijn op de prachtige locatie van De Baak t.w. Landgoed de Horst in Driebergen. Als thema is gekozen voor ‘zelfsturing’.

Al eerder in het jaar kan je deelnemen aan o.a. de workshop om meer regie te krijgen over jouw dagelijkse tijd of aan de gezamenlijke workshop met de NVTK over de rollen van toezichthouder en bestuurder en de veranderingen op het gebied van persoonlijke aansprakelijkheid. Daarnaast ben je van harte welkom op de eerste regionale bijeenkomst die in de regio Noord gehouden worden en waarvoor de bdKO te gast is bij één van de leden.

Kortom het begin van een actief en inspirerend verenigingsjaar.  
 
Workshop ‘De balans tussen werk en privé’ (26 januari)
Sta jij wel eens stil bij de vraag of je jouw tijd alleen besteed aan datgene waaraan je die wil besteden? Als je meer regie wil krijgen over jouw dagelijkse tijd, schrijf je dan in voor de workshop ‘de balans tussen werk en privé’ op 26 januari a.s. in Capelle aan den IJssel. Klik hier voor meer informatie over deze workshop.
 
Bijeenkomst Tevreden.nl  bevlogen medewerkerschap (3 maart)
Zie jij passie in jouw medewerkers? En ben jij je ervan bewust dat meer bevlogenheid op de werkvloer leidt tot meer tevreden klanten? Kom dan naar de inspiratiesessie die Tevreden.nl op 3 maart a.s. organiseert over ‘bevlogen medewerkers, haal eruit, wat erin zit’ in Rotterdam.  Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

BdKO- regiobijeenkomst Noord (10 maart)
De aftrap voor de eerste regionale bijeenkomst van de bdKO wordt gegeven met een bijeenkomst voor de regio Noord. De bdKO is hiervoor te gast op het hoofdkantoor van één van de leden, t.w. Doomijn in Zwolle. Doel van de bijeenkomst is om leden regionaal de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten en te netwerken, maar ook om nieuwe leden te werven. Dit jaar zullen er ook regionale bijeenkomst georganiseerd worden in de regio’s rond Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. De uitnodiging voor deze bijeenkomst volgt binnenkort.

Workshop ‘de (werk)relatie tussen bestuurder en toezichthouder – strategisch partnerschap?’ (22 maart)
De grote (financiële) problemen in verschillende sectoren hebben tot veel maatschappelijk debat geleid over het (morele) kompas van bestuurders en de verantwoordelijkheid van toezichthouders. Vallen er voor de kinderopvang hier lessen uit te leren? Hoe staat de handel en wandel van bestuurders en toezichthouders in de kinderopvang ervoor? Wat gaat er komend jaar veranderen op het gebied van persoonlijke aansprakelijkheid voor bestuurders en toezichthouders. Klik hier voor meer informatie over de workshop die de bdKO en de NVTK in samenwerking met Van Doorne advocaten op 22 maart a.s. organiseren.    

Landelijke Bijeenkomst (12 april)
De eerstvolgende Landelijke Bijeenkomst van de bdKO zal plaatsvinden op dinsdag 12 april a.s. Voor deze bijeenkomst is de bdKO te gast op Landgoed de Horst, De Baak  in Driebergen-Rijsenberg. Het theater Maitland op het landgoed staat tot de volledige beschikking van de bdKO. Als thema is gekozen voor ‘zelfsturing’.  Aan de orde zal o.a. komen of jij als directeur/bestuurder wel eens overwogen hebt om je medewerkers te sturen op hun eigen verantwoordelijkheid. En stel dat je daartoe zou besluiten, welke andere manier van leidinggeven dat van jou zal vragen.  Het volledige programma met alle informatie zal je uiteraard rechtstreeks toegezonden worden. Reserveer wel alvast de datum,  t.w. dinsdag 12 april a.s., in je agenda. En wellicht dat je alvast kan nadenken wie je als gast wil meenemen?
 

Berichten van de hoofdsponsoren

  
Tevreden.nl: Tevreden.nl gaat in 2016 de diept in, duikt u mee?  
Ja? Leuk! Dan zien wij u allereerst graag op 3 maart a.s. op de inspiratiesessie bevlogen medewerkers in de kinderopvang. Waar Marja den Boer u vertelt over de inspirerende mensen die zij tegenkwam op haar zoektocht naar haar eigen bevlogenheid. Zie ook onder agenda van deze nieuwsbrief. Voor andere workshops en het Whitepaper van Tevreden.nl klik hier 

Pelosa: Quebble.com | Professional on the move!
In maart 2016 start Pelosa weer met haar Quebble.com | Professional informatiedagen. Het eerste moment zal zijn op 10 maart te Zoetermeer. Met Quebble.com | Professional kunt u de administratieve processen efficiënt en gebruikers vriendelijk organiseren. Klik hier voor meer informatie.

Artikel “Excuses zijn zinloos want dan hoef je niet meer te evalueren”
Zo luidt de titel van het interview met PSV-directeur Toon Gerbrands over continue leren en prestaties verbeteren. Het interview werd afgenomen door Simon van der Veer (TWST) en is één van de vijf meest gelezen artikelen op Managementsite.  Klik hier voor het artikel.

Twee vacatures bdKO-bestuur
Als gevolg van de benoeming van Johan Vriesema tot voorzitter is er een vacature ontstaan voor de functie van penningmeester. Daarnaast zal Jacob Boskma uiterlijk november 2016 zijn bestuursfunctie neerleggen omdat hij niet meer herbenoemd kan worden. Het profiel bestuurslid bdKO en tevens dat voor de penningmeester is jullie op 12 januari toegezonden. Heb je belangstelling voor één van deze functies, meld je dan bij Caroline Emmen (emmen@bdko.nl) of tel: 079-363 81 02.

Nieuwe bdKO-leden
Vanaf begin december hebben zich de volgende nieuwe leden gemeld: Kim van der Schoor (St. Kinderspeelzaal Delft), Annemiek Koppejan (K.O. Walcheren, Middelburg) zij vervangt Edwin van Alphen, Marian Siebum (Kindercentrum Watergraafsmeer) en Berrie Heinrichs (St. Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Culemborg SKPC), zij vervangt Tineke Groen. Allen van harte welkom bij de bdKO.
 

Copyright © 2015 Bdko
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bent ingeschreven bij de BdKO.

Ons adres is:
 
BdKO
Röntgenlaan 19
2719 DX Zoetermeer, Zuid-Holland