Copy
Nieuwsbrief oktober 2016
Bekijk in uw browser

Woord vooraf

Over enkele weken is het zover, de Landelijke Bijeenkomst over "sterk of slim onderhandelen?, voor welke strategie kies je als directeur /bestuurder bij de onderhandelingen rond een Integraal Kind Centrum". Meld je alsnog aan en neem gerust als gast een collega directeur/bestuurder mee die (nog) geen bdKO-lid is of een collega uit jouw managementteam. Voorafgaand aan de ALV is een actieve presentatie over intervisie als deskundigheidsbevordering. Mocht je meer uit jouw intervisiegroep willen halen of een nieuwe intervisiegroep willen starten: kom dan vooral naar de Landelijke Bijeenkomst. De themabehandeling wordt aan het einde van de ochtend voorafgegaan door de ALV.

De eerder aangekondigde belevingsdag over Customer Excellence zal eind januari 2017 georganiseerd worden in de vorm een klantreis van één dag. De bdKO zal deze klantreis organiseren in samenwerking met N&WStrategy die eerder de Customer Excellence meerdaagse organiseerde. Het programma en de uitnodiging volgen rechtstreeks.

En mocht je al nieuwsgierig zijn naar wat de verschillende politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s over Kinderopvang vermelden, kijk dan bij wetenswaardigheden voor de programma’s van de PvdA, de VVD, het CDA, Groen Links, de SP en D66.

Landelijke Bijeenkomst (17 november)

Tijdens de Landelijke Bijeenkomst op 17 november a.s., waarvoor de bdKO wederom te gast is bij PGGM, wordt het thema ‘Sterk of slim onderhandelen, voor welke strategie kies je als directeur/bestuurder bij de onderhandelingen rond een Integraal Kindcentrum?’ door een keynote spreker en diverse panelgasten besproken. De themabehandeling wordt vooraf gegaan door de ALV én door een interactieve presentatie over intervisie. Vanwege de bereikbaarheid van de locatie (PGGM te Zeist) zijn de begin- en eindtijd file-vriendelijke aangepast. Wees welkom en meld jezelf en eventuele gast(en) alsnog aan. Klik hier voor het volledige programma.

Belevingsdag Customer Excellence (januari 2017)

Aan het begin van het volgende jaar zal de bdKO in samenwerking met N&WStrategy een belevingsdag customer excellence organiseren. De dag zal plaatsvinden in Rotterdam alwaar een bezoek gebracht zal worden aan o.a. het Oogziekenhuis, de Markthal en het hotel CitizenM. De dag biedt daarnaast ruim de gelegenheid voor kennisoverdracht en reflectie rond customer excellence. Het definitieve programma en de uitnodiging worden eind van dit jaar rechtstreeks toegezonden.

Regiobijeenkomst Den Haag e.o. / Wet Werk en Zekerheid

Tijdens de vierde en laatst regiobijeenkomst van dit jaar in Den Haag op het hoofdkantoor van 2Samen werd door de advocate Inge Hofstee een toelichting gegeven op de stand van zaken m.b.t. de Wet Werk en Zekerheid. Aan de orde kwamen het maximale aantal opeenvolgende contracten en het effect ervan dat ‘zittende mensen juist blijven zitten’, de onnodige vertraging van de twee weken bedenktijd, het beperkte aantal gronden voor ontslag bij de rechter en de transitie- en billijke vergoeding. Inge Hofstee is als dienstverlener aan de bdKO verbonden (zie op de site onder bdKO, ledenvoordeel).

Quebble: de leraar van het jaar Rotterdam 2016 over Quebble

In een filmpje legt Aneloes Berends, leraar van het jaar Rotterdam 2016, uit hoe zij met Quebble de communicatie met ouders en andere professionals verbetert en hoe kinderen daarvan profiteren. Een waardevol voorbeeld dat rechtstreeks door de Kinderopvang kan worden overgenomen. Klik hier voor het filmpje.

Tevreden.nl: beëindiging sponsorrelatie

In overleg hebben de bdKO en Tevreden.nl besloten hun sponsorrelatie te beëindigen nu gebleken is dat partijen over en weer andere ideeën hebben over de invulling ervan. Tevreden.nl is ruim 4,5 jaar als één van de hoofdsponsors aan de bdKO verbonden geweest. Een periode waarin op zinvolle wijze is samengewerkt en waarop door zowel Tevreden.nl als de bdKO met genoegen wordt terug gekeken.

Nieuwe leden

Als lid hebben zich aangemeld Louise Joosten (SKA), Ellen Nelissen (Fides KO), Annelies Janssens (KO Heyendael) en Jan Schmitz (SKCN).

Verschillende verkiezingsprogramma’s

Gelet op de Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart a.s. zijn de verschillende concept verkiezingsprogramma’s gepubliceerd. Klik hier voor meer info m.b.t. de verkiezingsprogramma’s van het CDA, de PvdA, de VVD, D66, Groen Links en de SP.

Overleg met NVTK over governance

Eind september vond er overleg plaats tussen delegaties van het bdKO-bestuur en het NVTK- bestuur (toezichthouders KO) over de governance code kinderopvang. Beide organisaties zijn van mening dat de respectievelijke leden gefaciliteerd moeten blijven worden m.b.t. governance. Afgesproken is te bezien of de governance code kinderopvang, die dateert uit 2009, geactualiseerd moet worden gelet op diverse maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen sinds de totstandkoming van de code.

Algemeen overleg Tweede Kamer 28 september jl. over Kinderopvang

Op 28 september jl. debatteerde de commissie SZW van de Tweede Kamer met Minister Asscher over kinderopvang (o.a. kinderopvangtoeslag, financiering, kwaliteit). Het woordelijk verslag van dit overleg is hier terug te vinden verslagen.

Copyright © 2016 Bdko
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bent ingeschreven bij de BdKO.

Ons adres is:
 
BdKO
Röntgenlaan 19
2719 DX Zoetermeer, Zuid-Holland


This email was sent to staal@kinderopvang.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Bdko · Röntgenlaan 19 · Zoetermeer, Zuid-Holland 2719 DX · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp