Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Uitnodiging informatie- en gespreksavond:
ChristenUnie uit college

Beste leden en betrokkenen,

Er is de afgelopen weken veel gebeurd in en om onze partij. Op 3 juli stemden we voor het 2521-zwembad waar we ons tijdens de verkiezingen juist zo kritisch over hadden uitgelaten. Dit nadat we een compromis hadden bereikt over de randvoorwaarden. Diezelfde avond werd ons door de coalitiepartners VVD en D66 de wacht aangezegd, waardoor we ons genoodzaakt voelden uit de coalitie te stappen. Onze wethouder heeft vervolgens haar ontslag aangeboden.

Graag willen we u in de gelegenheid stellen om hier met ons over in gesprek te gaan. Hoe heeft u dit beleefd? Wat zou u ons willen zeggen en waar wilt u ons op aanspreken? Welke vragen heeft u? We willen graag naar u luisteren en zijn bereid om aan te geven waarom we dingen hebben gedaan, zoals ze zijn gegaan. Ook leveren we graag informatie over de achtergronden, waar we dat kunnen.

Daarom nodigen we u van harte uit voor deze informatie- en gespreksavond.

Wanneer: donderdag 17 juli 20:00
Waar: Schutterszaal Oude Stadhuis
          (ingang tegenover Hema)

Daniël Jumelet en Dicky Voordijk-Nieuwenhuis zullen hun visie geven op alles wat er is gebeurd en vertellen hoe zij het hebben beleefd. 

Iedereen die zich betrokken weet bij ChristenUnie Culemborg is welkom! Dus uiteraard leden, maar ook al diegenen die meeleven met ons werk en onze missie.

Agenda

19:30  Zaal open
20:00  Welkom en opening
20:10  Wat is er precies gebeurd?
           Fractievoorzitter: Daniël Jumelet
           Ex-wethouder: Dicky Voordijk-Nieuwenhuis
20:45  Vragen/opmerkingen
21:30  Hoe nu verder
21:50  U kunt ons helpen!
22:00  Borrel

Sprekers


Daniël Jumelet:
Onze fractie-voorzitter zal vertellen hoe hij het proces rondom het zwembad en onze kritische houding hierin heeft beleeft. Toen hij onze wethouder terugtrok uit het college op 7 juli, gaf hij de volgende verklaring:

www.cu-culemborg.nl/verklaringfractie

Dicky Voordijk Nieuwenhuizen:
Onze wethouder was genoodzaakt al na 2,5 maand haar wethouderschap van Culemborg neer te leggen. Ook zij zal over haar ervaringen vertellen en al uw vragen hierover beantwoorden. Zij gaf op 7 juli de volgende verklaring: 

www.cu-culemborg.nl/verklaringwethouder

Groet

U bent van harte uitgenodigd!

Met vriendelijke groet,Simone Visser
Voorzitter ChristenUnie Culemborg
voorzitter@cu-culemborg.nl
ChristenUnie Culemborg
Lindeboom 8
4101 WH Culemborg
info@cu-culemborg.nl
www.cu-culemborg.nl
www.facebook.com/ChristenUnieCulemborg
www.twitter.com/CU_Cborg
Copyright © ChristenUnie Culemborg 2014