Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief #7 oktober 2015

Beste vrienden van Werkspoorkwartier,

De kogel is door de kerk! Na jaren van voorbereiden wordt de Vlampijpzone aangepakt. Er staan drie grote veranderingen op stapel. Naast de aanpassingen in de infrastructuur zijn er twee ondernemers die invulling gaan geven aan de groenstrook langs het spoor. In deze nieuwsbrief geven we de laatste stand van zaken. 

De Raad de Plaat van nieuwsbrief #6 is juist geraden door Erik Ankoné van de Creative Beards. Hij herkende de boei in het water van de Werkspoorhaven. Erik Ankoné wordt uitgenodigd voor een heerlijke lunch op locatie. Wil jij dat ook? Raad dan de Plaat van deze maand!

Heb je iets voor de agenda van de volgende nieuwsbrief, wil je een oproep doen of geïnterviewd worden als ondernemer in Werkspoorkwartier? Stuur dan voor
1 december 2015 een bericht aan vriendinnenvancartesius@gmail.com.

Wij kijken er naar uit om samen de volgende stappen te zetten voor een ondernemend en bruisend Werkspoorkwartier!

Hartelijke groet,
Marleen & Merel
Vriendinnen van Cartesius

SCHOON, HEEL EN VEILIG

 

Donkere Dagen Offensief

Het Donkere Dagen Offensief (DDO) is weer van start gegaan in de gemeente. Elk jaar als de donkere dagen aanbreken geeft de gemeente tips aan bewoners en ondernemers om hun woningen en omgeving veiliger te maken. Dit jaar is het thema van DDO: Stop Heling!

Wat kun je zelf doen?

  • Registreer waardevolle spullen met de stopheling app. Deze app kan kentekens en een groot deel van de serienummers automatisch inscannen. Ook biedt de app de mogelijkheid om waardevolle spullen op te slaan, inclusief serienummer en foto. Erg handig voor de verzekering of een eventuele aangifte.
     
  • Koop geen gestolen spullen. Het kopen van gestolen goederen is heling en dat is strafbaar. Wees dus alert bij het kopen van tweedehands spullen, of dat nu in een winkel is of via internet. Met serienummers van elk product kan je eenvoudig controleren of het product gestolen is of niet. De app zoekt uit of het product als gestolen geregistreerd staat in de database van de Nederlandse politie. Let op: een product dat niet is geregistreerd kan alsnog gestolen zijn want soms is er nog geen aangifte gedaan of is deze aangifte nog niet verwerkt.
     
  • Meld verdachte situaties, ook bij heling. Bij het vermoedde dat er ergens gestolen goederen verhandeld worden, moet dit gemeld worden bij de politie. Dat kan ook anoniem via 0900-8844 of 0800-7000.
     

AGENDA

12 nov, PLAY - UNMAKING THE NETHERLANDS, Tractieweg 41

Wees welkom in de Werkspoorkathedraal voor de laatste Play attractie van dit seizoen. Bij SEVENTEEN PLAYGROUNDS buigen wij ons over de vraag hoe speeltuinen vandaag de dag worden aangelegd. PLAY THE CITY introduceert een vernieuwende wijze waarbij games worden ingezet om gebruikers, passanten, bewoners en beleidsmakers over de inrichting van de publieke ruimte te laten nadenken. Toegang € 5,-. Meer informatie is te vinden op de website

14 nov, Ricciotti’s JuR Festijn, Tractieweg 41

Het Ricciotti ensemble is een reizend ensemble dat muziek naar de mensen toe brengt. Ze spelen alle stijlen muziek, van klassiek, jazz tot pop. Zelden in concertzalen maar juist op bijzondere locaties. Tijdens de Junior Ricciotti dag, op 14 november, geven zes verschillende jongerenorkesten op verschillende plekken in Nederland spontane optredens. Aan het eind van de dag komen alle jongeren bij elkaar in de Werkspoorkathedraal voor een spetterend slotoptreden. 

23 nov, stemming ingediende plannen Ondernemersfonds, Vlampijpstraat 79

Op maandagavond 23 november worden de initiatieven gepresenteerd die budget aanvragen uit het Ondernemersfonds. Aan het eind van de presentaties wordt ter plekke gestemd over het wel of niet gunnen van het aangevraagde budget. Ondernemers uit het Cartesiusgebied worden per brief uitgenodigd om aanwezig te zijn en hun stem uit te brengen tijdens deze avond bij KidZcity. Aansluitend vindt de Algemene Leden Vergadering van de Bedrijven Kring Cartesiusweg plaats. 

UPDATE


Vlampijpzone op de schop 

Er staat veel te gebeuren aan de Vlampijpzone. De infrastructuur wordt aangepast, de invulling van de groenstrook langs het spoor gaat van start en er ligt een voorstel om een coffeeshop te openen aan de Vlampijstraat. Deze stappen zijn bepalende bij de ontwikkeling van het gebied.  

Aanpassingen infrastructuur
De officiele goedkeuring van het College van Burgemeester en Wethouders op de Programmakaart Vlampijpzone betekent dat onderstaande drie plannen uitgevoerd kunnen worden

1) Een langzaam-verkeer-route die de verbinding vormt tussen drie belangrijke plekken in de Vlampijpzone, namelijk de entree bij Station Zuilen, de onderdoorgang bij het Julianapark en het gebied bij het Amsterdam Rijnkanaal;
2) De herinrichting van de openbare ruimte bij station Zuilen;
3) Het vergroten van de parkeercapaciteit in de Vlampijpstraat, passend binnen de parkeernormen.

Met de goedkeuring van het College kunnen de werkzaamheden binnenkort van start. Aan de precieze invulling van het traject en de planning zullen we meer aandacht besteden in de volgende editie van deze nieuwsbrief. 

Komst van een coffeeshop
Op 28 september vond een openbare informatie-bijeenkomst plaats waarbij de ondernemer die een coffeeshop wil openen op de Vlampijpstraat zijn plannen presenteerde en burgemeester van Zanen toelichting gaf over de keuze van de plek en het coffeeshopbeleid van de Gemeente Utrecht. Omwonende en ondernemers werden geinformeerd over de procedure en er was ruimte om vragen te stellen. O.a. Wim Pot, voorzitter van de Bedrijven Kring Cartesiusweg, heeft tijdens deze avond de zorgen van ondernemers op het voorstel geuit. Het verslag van de avond is terug te lezen op de website van de gemeente. Mariken Gaanderse en Charlotte Ernst schreven samen een blog over de situatie.

Start van 't Hof van Cartesius
Bij het opstellen van de Programmakaart Vlampijpzone heeft de gemeente een 'call for plans' uitgedaan en initiatiefnemers opgeroepen plannen in te dienen voor de groenstrook langs het spoor. 't Hof van Cartesius is het enige plan dat haalbaar is geacht en goedgekeurd. 't Hof van Cartesius is een creatieve broedplaats waar creatieve ondernemers zelf meebouwen aan hun atelier of studio. De eerste fase, drie paviljoens, zullen ten zuiden van de bushalte richting het station worden gebouwd. In onderstaand interview met Charlotte Ernst, initiatiefneemster van 't Hof van Cartesius, lees je meer over haar project. 

INTERVIEW

Gedreven initiatiefnemers vormen het bedrijventerrein om tot een creatief werklandschap. Charlotte Ernst is een van deze initieatiefnemers. Zij initieerde 't Hof van Cartesius.

Wie ben je?

"Ik ben architect en stedenbouwkundige, en houd me bezig met stedelijke strategie. Voornamelijk transformatie en co-creatie. Ik heb onder andere het ontwerp gedaan van de NDSM-werf in Amsterdam Noord. Eerst nog een onbekend ruw gebied maar inmiddels de creatieve hotspot die iedereen kent. Samen met LINT landscape architecture, ben ik initiatiefneemster van ’t Hof van Cartesius. 't Hof wordt een groene buitenwerkplek (losse paviljoens rondom een collectieve binnentuin) die tegelijkertijd zal dienen als Living Lab voor de circulaire economie. Daar kunnen startende, creatieve ondernemers vanuit co-creatie zelf meebouwen aan hun eigen atelier van restmaterialen en zal innovatie op het gebied van upcyclen van materialen en energiezuinige systemen zichtbaar worden. We experimenteren met flexibele stedenbouw. Voor vastgoedontwikkelaars is 'tijdelijk' niet interessant. Voor creatieve ondernemers is een jaar al heel lang. Wij springen in dat gat."

Hoe ben je op het Werkspoorkwartier terecht gekomen?

"Ik heb een voorliefde voor dit soort gebieden. Vergeten plekken in de stad met veel potentie. Als geboren en getogen Utrechtse ging ik ook in mijn eigen stad zoeken naar dit soort plekken. En dan niet alleen als ontwerper maar juist ook als gebruiker. Het is mooi om dat te koppelen. Waar is behoefte aan en hoe kunnen we dat vormgeven. Het Werkspoorkwartier heeft de potentie om een creatieve hotspot te worden. De gemeente omschreef dit zelfde beeld in de ontwikkelvisie en riep initiatiefnemers op een plan in te dienen. Toen dacht ik meteen: hier wil ik aan meewerken!"

Hoe zie jij de toekomst van het Werkspoorkwartier?

"Bruisend! En hopelijk ook groener. Er is een goede mix tussen traditionele en creatieve ondernemers. De sfeer van het Werkspoor is weer terug, industrie is zichtbaar. Hopelijk is er blijvend ruimte voor experiment zoals ‘t Hof als living lab voor circulaire economie."

Welke tip uit jouw bedrijf zou je graag aan andere ondernemers mee willen geven?

“Verbeter de wereld en begin bij jezelf! Kijk wat je met jouw expertise kan bijdragen en doe dat ook. Dit gebied maken we samen.

RAAD DE PLAAT

Weet jij wat en waar dit is? Stuur ons het juiste antwoord voor 1 december en win een lunch aan een picknicktafel in het gebied.

ZOEK EN VIND

Ben je op zoek naar materialen, heb je ruimte in de aanbieding of wil je iets leren van een andere ondernemer in het gebied? Plaats dan hier je verzoek. Stuur je kopij voor de volgende nieuwsbrief voor 1 december naar vriendinnenvancartesius@gmail.com.

Aanbod: voordeling aansluiten op glasvezelnetwerk

Ondernemers in het Werkspoorkwartier kunnen nu voordeling aansluiten op een glasvezel verbinding. Door het hele gebied in één keer aan te sluiten is financieel voordeel mogelijk. Bovendien is er vanuit het Ondernemersfonds budget beschikbaar om een gedeelte van de aansluitkosten te betalen. Het betreft een  50 Mbps / 50 Mbps verbinding die met acht ondernemers wordt gedeeld. Vaste kosten per maand komen dan op € 50,- excl. btw per ondernemer. Een ondernemer kan ook een eigen hoofdverbinding nemen, de kosten zijn dan acht keer zo veel.
Interesse in de mogelijkheden? 

Neem contact op met de Bedrijven Kring Cartesiusweg

Gezocht: ondernemer voor KVO team

Het bedrijventerrein kent een werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen en deze zoekt versterking. De werkgroep komt vier keer per jaar bijeen en houdt twee keer per jaar een schouw op het terrein. Gezamenlijk wordt er gekeken hoe het terrein beter Schoon, Heel en Veilig gehouden kan worden. Wil jij een bijdrage leveren? 

Neem contact op met de Bedrijven Kring Cartesiusweg

Aanbod: werkplek voor creatieve ondernemers

Ben jij creatief ondernemer en wil je een leuke werkplek? De Schaverij zoekt mensen: er zijn 2 plekken vrijgekomen bij het raam van elk € 160,= excl. per maand. Je kan er per direct in, maar een later stadium is ook bespreekbaar. Er zitten al tekstschrijvers, animatoren, designers, tekenaar, regisseurs en interactive designers. 

Stuur een berichtje naar: info@schaverijutrecht.nl.

 

Wilt u deze nieuwsbrief uitprinten? Ga dan naar www.vriendinnenvancartesius.nl en klik op de downloadlink in de rechter kolom.
 

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door:
Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht, Bedrijvenkring Cartesius
Copyright © 2015 Vriendinnen van Cartesius, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp