Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief // 18 oktober 2016

Beste vrienden van het Werkspoorkwartier,


Tijdens de Duurzame Week in Utrecht opende 't Hof van Cartesius haar deuren voor een sneakpreview. In de groenstrook langs de Vlampijpstraat ontstond een tijdelijk dorp met bouwsels, een stadstuin, ontmoetingsplek en informatiestand. Er kwamen veel mensen kijken! Een hoopvol begin, op weg naar de ontwikkeling van een bruisende Vlampijpzone.

Lou Vos, pandvertegenwoordiger van de Vlampijpateliers vertelt in de Nieuwsbrief over het atelierpand en hoe zij tegen de ontwikkelingen in Werkspoorkwartier aankijkt.

Het is niet te missen, er wordt fink gesloopt op de Nijverheidsweg. Lees verderop wat de nieuwe plannen zijn. Ook aan de andere kant van de Cartesiusweg staat veel te gebeuren. Het koersdocument Cartesiusdriehoek is zo goed als af. Wij lichten vast een tipje van de sluier.

Groet!
Merel & Lara
Vriendinnen van Cartesius

SCHOON, HEEL EN VEILIG


De Gemeente Utrecht, Politie, Brandweer (VRU) en Bedrijvenkring Cartesiusweg werken samen om ons bedrijventerrein Schoon, Heel en Veilig te krijgen en te houden. Door deze samenwerking zijn wij in het bezit van het Keurmerk Veilig Ondernemen.

De werkgroep KVO, bestaande uit vertegenwoordigers van de genoemde partijen, spant zich in om dit keurmerk te behouden. Daarvoor is het nodig dat ondernemers laten weten hoe zij het bedrijventerrein ervaren op gebied van Schoon, Heel en Veilig.

De werkgroep verzoekt alle ondernemers, bedrijfsleiders en pandeigenaren om de online vragenlijst in te vullen. Een hoge respons op de enquête is belangrijk. Met het invullen van deze enquête draag je niet alleen bij aan het behouden van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen, maar heb je ook invloed op de maatregelen die de komende drie jaar genomen kunnen worden.

Het invullen van de enquête vergt slechts enkele minuten. De gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld, alleen totaalcijfers worden weergegeven. De vragenlijst kan ook op papier toegezonden worden. Neem hiervoor contact op per mail of telefoon 06-28310511 met Fadua Azrar, Projectleider Bedrijvigheid en Veiligheid van Gemeente Utrecht.

Robert de Koning, procesbegeleider MKB Nederland, is telefonisch bereikbaar op nummer 06-11351701, of per mail voor vragen over de enquête en het traject. 

UPDATE

Het bouwbord stond er al een tijdje en inmiddels is de sloop in volle gang. Toch kregen we veel vragen over de plannen met het voormalig Eneco pand aan de Nijverheidsweg 15. Het zit als volgt:

Meijer Realty Partners heeft een overeenkomst gesloten met Stedin over de aankoop en renovatie van het kantoor van Stedin aan de Nijverheidsweg 15. Het kantoor was voorheen in gebruik door Joulz en wordt nu in gebruik genomen door Stedin.

Het gebouw is ontworpen in de 70'er jaren door van Ardenne Architecten uit Arnhem. Vanuit duurzaamheidsperspectief is er gekozen om het gebouw ingrijpend te renoveren, waarbij het kantoor weer gaat voldoen aan de huidige maatstaven van kantoorgebruik. Naast het renoveren van het gebouw (van casco tot installatietechniek) wordt het kantoorgedeelte van ca. 14.800m2 verkleind tot 7.800m2, wat de functionaliteit van het gebouw ten goede komt. Hierbij worden ca. 400 – 500 werkplekken gecreëerd.

Inmiddels zijn alle benodigde vergunningen verstrekt en is er begonnen met de sloopwerkzaamheden. Verwacht wordt dat de totale bouwtijd ruim 1 jaar zal duren. Janssen de Jong Bouw, aannemer van het project, is bereikbaar voor vragen over de uitvoering van de bouwwerkzaamheden op nummer: 088-3559355. 

TERUGBLIK

Afgelopen woensdag vond de derde en laatste inspiratiesessie over de Cartersiusdriehoek plaats. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt aan een koersdocument. Een veelbelovend plan! Het document is nog niet helemaal af, er wordt nog gewerkt aan o.a. parkeren en verkeersbewegingen.

Op hoofdlijnen ziet het plan er als volgt uit:

  • Er worden tussen de 2200 tot 2400 woningen gerealiseerd;
  • Woningen voor gezinnen, senioren en starters;
  • Een mix van koop, (middeldure) huur en sociale woningbouw (25%);
  • Fietsers staan voorop, de wijk wordt autoluw;
  • Fietsen en gebruik van OV wordt gestimuleerd, door o.a. het inrichten van gebruiksvriendelijke fietsparkeerplaatsen onder de woningen en het aanpassen van de entrees bij station Zuilen;
  • Er komt veel groen in de vorm van een groot park, groene daken en groene gevels;
  • De publieksfuncties in het CAB gebouw worden uitgebreid, gekeken wordt of het dak ook gebruikt kan worden;
  • De ontwikkelplannen van KeyStone worden passend gemaakt en meegenomen in dit plan;
  • Totdat de wijk af is wordt er middels placemaking gewerkt aan de identiteit en het bekend maken van dit bijzondere gebied.
Nieuws over de ontwikkelingen van de Cartesiusdriehoek nemen we in komende nieuwsbrieven mee. 

AGENDA

2 november - relatiebijeenkomst Ondernemersfonds - Centraal Museum

2017 is uitgeroepen tot nationaal feestjaar, met als thema: ‘Mondriaan to Dutch Design’. Het is dan precies 100 jaar geleden dat de internationale kunstbeweging De Stijl werd opgericht in Leiden. Tijdens de relatiebijeenkomst van het Ondernemersfonds Utrecht worden de mogelijkheden van dit themajaar voor Utrecht en haar ondernemers verkend. Aanmelden voor 24 oktober via de mail. Meer info is te vinden op de website van het Ondernemersfonds

20 oktober - stadswandeling Expodium - Emmy van Lokhorststraat 2

Expodium hanteert het lopen als onderzoeksmethode van stadsverkenning. Deze donderdag lopen ze van de Kersenboomgaard naar de Werkspoorkathedraal. Twee plekken in Utrecht. Hoe verhouden deze twee plekken zich tot elkaar? Is er een relatie tussen deze twee plekken in de periferie? Kunnen we rond het centrum lopen zonder aan het centrum te denken? Meer informatie over het programma is te vinden op de facebookpagina.

6 t/m 7 november - Bright Day - Tractieweg 41

Ervaar virtual reality in volle teugen. Doe mee aan drone racen. Duik in smart techology. Maak een 3D-selfie. Bewonder het nieuwste Dutch design. En sta versteld over de vele toepassingen van robots. Je maakt het allemaal mee op het techfest Bright Day in de Werkspoorkathedraal!

21 november - stemming besteding OfU budget - Vlampijpstraat 79

Ondernemers en vastgoedeigenaren uit het Werkspoorkwartier, Demka en Cartesiusdriehoek, stemmen op 21 november over de besteding van het geld uit het Ondernemersfonds. Alle OZB betalers zijn van harte welkom vanaf 18 uur voor een hapje en een drankje bij KidZcity. Aansluitend vindt de stemming plaats en de ALV van de Bedrijvenkring Cartesiusweg.

INTERVIEW


Lou Vos is kunstenaar en woordvoerster van de Vlampijpateliers. Sinds 2004 is zij intensief betrokken bij alle ontwikkelingen rondom het pand. En, als ze naast haar beroepspraktijk als schilder er tijd voor heeft, is ze ook betrokken bij de gebiedsontwikkeling.

De Vlampijpateliers, de oudste en grootste Utrechtse broedplaats voor beeldende kunst, is gevestigd in een oud pand van Werkspoor. Ooit stonden hier de tekentafels waarop treinen werden ontworpen, zoals ‘de hondenkop’. Soms rijden ze nog voorbij op het naastgelegen spoor. Het gebouw heeft lange gangen met aan weerszijden kantoren. Rond 1947 werd het complex verbouwd, functionalistisch, waarbij vorm de functie volgt in een heldere architectuur zonder versieringen. En met grote raampartijen en veel licht.

'Begin jaren 80 trok de kunstacademie erin. En sinds 2001 huurt Sophies Kunstprojecten het van de gemeente. Er werken hier nu ruim 75 beeldend kunstenaars, ontwerpers, illustratoren, meubelmakers en enkele fotografen;  500 euro per maand voor 56m2. Het huurcontract garandeert geen volgende termijn, geen volgende week. Het is nog niet duidelijk wat er met het pand gaat gebeuren. Wordt het opgeknapt door de gemeente? Door Sophies Kunstprojecten? Blijven het ateliers?
Lou wijst naar de ramen ‘Het gaat heel veel geld kosten om dit gebouw duurzaam te maken. Ik kan mij best voorstellen dat sommige ondernemers uit het gebied het aanzien slecht vinden. Het klopt. Ik had een plan het strak te schilderen in grijzen en wit, maar er moet eerst onderhoud gedaan worden. Wij zouden het fantastisch vinden als het pand eindelijk opgeknapt kan worden’.

'Lou duidt de transformatie van het gebied: nieuwe borden bij de entrees en ver ontwikkelde plannen voor de Spoorzone, langzaamverkeersroutes en de haven. Maar het gaat allemaal erg langzaam. Lou, ‘Het zijn die ambtelijke langzame processen. Wat zou het mooi zijn als ons pand in ere hersteld is, met op het dak Werkspoorkwartier en onze naam uitgevoerd in een lichtwerk, zodat iedereen, ook vanuit de trein, weet wat hier gaande is en het gebied zichtbaar wordt. Het moet gaan bruisen; een haventje met terras, een goed restaurant zodat mensen, niet alleen de werknemers, hier iets vinden. Wij kunnen daarin iets betekenen. Dan zou ik jaarlijks een rondje Werkspoorkwartier organiseren langs de ambachtelijke bedrijven en met kunstkijken. Die geplande wandel- en fietsroute komt dan van pas’.

'Dit gebied heeft creatieven nodig om het op de kaart te zetten. Er zijn veel plannen, maar de mensen met ideeën kunnen het technisch en financieel niet waarmaken. Daar moeten matches te maken zijn om het te realiseren, door de gemeente. Anders ben ik bang dat het vuur uitblust. Het duurt dan te lang voordat je iets van de grond krijgt’.  

RAAD DE PLAAT

raaddeplaat

Misschien ziet deze plek er over een jaar wel heel anders uit! Weet jij wat en waar dit is? Stuur het juiste antwoord voor 1 december naar ons en win een lunch aan een picknicktafel in het gebied.

ZOEK EN VIND

Ben je op zoek naar materialen, heb je ruimte in de aanbieding of wil je iets leren van een andere ondernemer in het gebied? Plaats dan hier je verzoek. Stuur je kopij voor de volgende nieuwsbrief voor 1 december naar de Vriendinnen van Cartesius.

Gezocht: bouwmaterialen voor 't Hof van Cartesius

Heb je restmaterialen die een tweede leven verdienen? 't Hof van Cartesius wil ze graag gebruiken! Studenten Bouwkunde, Technische Bedrijskunde, Werktuigbouwkunde en Digitale Media gebruiken het Hof van Cartesius als afstudeeronderzoek, en gaan onderzoeken welke materialen in Utrecht een nieuw leven kunnen krijgen in het Hof. 

Heb je materialen voor 't Hof? Neem dan contact op met Charlotte Ernst.

Aangeboden: gratis werkplek voor energie start-ups

Eneco Centrale Merwedekanaal is een prachtig pand met een indrukwekkende historie. Diverse ruimtes staan momenteel leeg en zijn gratis beschikbaar voor startups die zich bezig houden met duurzame energie. Je hebt de beschikking over vergaderruimtes, een kantine, douche- en kleedruimtes, parkeerplaats, ontvangstruimte, wifi/elektriciteit etc. Kortom je bent van alle gemakken voorzien!

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Neem contact op met Ewoud

 

Wil je deze nieuwsbrief uitprinten? Ga dan naar www.vriendinnenvancartesius.nl en download de nieuwsbrief in de rechter kolom.
 

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door:
Bedrijvenkring Cartesiusweg en Gemeente Utrecht
Copyright © 2016 Vriendinnen van Cartesius, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp