Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief # 10 maart 2017

Beste ondernemers, gebruikers en geïnteresseerden in Nieuw Overvecht,

Het bedrijventerrein Nieuw Overvecht biedt aan veel werkgelegenheid aan de stad Utrecht. Er is een uiteenlopend aanbod van arbeidsplaatsen en daarmee ook een groot potentieel aan stage mogelijkheden. In deze nieuwsbrief speciale aandacht voor vacatures en werkervaringsplekken. 

Daarnaast aandacht voor werkzaamheden binnen het bedrijventerrein en een interview met Mariska van sportclub David Lloyd, al 15 jaar gevestigd in Nieuw Overvecht. 

Heeft u een onderwerp dat u graag besproken wilt zien in de volgende nieuwsbrief? Mail dan naar nieuwovervecht@vriendinnenvan.nl. 

Groet,
Vriendinnen van Nieuw Overvecht
Lara Simons & Merel Daniel

DOE MEE

Werkervaringsplekken via de Stagestraat

Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht vindt het belangrijk om mensen uit Overvecht de kans te geven om werkervaring op te doen op ons bedrijventerrein. Hiervoor is de samenwerking aangegaan met de Stagestraat. Stagestraat bemiddelt tussen mensen die om wat voor een reden dan ook niet aan een baan kunnen komen, maar wel erg gemotiveerd zijn. Deelnemers behouden hun uitkering en houden ook hun sollicitatieplicht. Een werkervaringsplek betekent dus geen garantie op een baan, maar een baan zoeken vanuit een stage is makkelijker dan vanaf de bank. Mocht u in uw bedrijf ruimte hebben om iemand een zetje terug de arbeidsmarkt op te geven, neem dan contact met de Vriendinnen van Nieuw Overvecht op. De eerste bedrijven hebben zich al aangemeld, u doet toch ook mee? 
Bekijk ook de video voor de ervaringen van de Stagestraat in Winkelcentrum Overvecht. 

NIEUWE WEBSITE

Nieuwe website met meer ruimte voor vacatures en nieuws!

Begin april vernieuwen we de website van Nieuw Overvecht. Op de nieuwe website komt meer aandacht voor nieuwsberichten, vacatures en portretten van verschillende ondernemers in het gebied. Heeft u nieuws over uw bedrijf, een nieuwe dienst of nieuw product die u aanbiedt waarvan uw buren op de hoogte moeten zijn, of heeft u een vacature die breed in Overvecht gedeeld kan worden? Laat het weten! Wilt u geinterviewd worden, voor deze nieuwsbrief, of voor de site, dan kunt u ook contact met de Vriendinnen van Nieuw Overvecht opnemen. Daarnaast komt op de site uitleg over de werkervaringsplekken van de Stagestraat en contactgegevens van onderwijsinstellingen voor reguliere stages. 

ONDERNEMERSFONDS

Hoe werkt het Ondernemersfonds?

Iedere eigenaar of gebruiker van een bedrijfspand betaalt OZB-niet woningen. Dit geld is bedoeld om de eigen werkomgeving te verbeteren. In Nieuw Overvecht wordt het geld met name besteed aan veiligheidsmaatregelen zoals camerabeveiliging. Het bestuur van Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht is de beheerder van het fonds voor dit gebied. In de video ziet u een uitgebreide uitleg over hoe het Ondernemersfonds Utrecht werkt. 

STOEPEN TENNESSEEDREEF

De stoepen van de Tennesseedreef en Texasdreef in het noordelijke deel van het bedrijventerrein zijn verzakt. De gemeente heeft eind vorig jaar een begin gemaakt aan het ophogen van de stoepen. De komende maanden, afhankelijk van de weersomstandigheden, worden de stoepen opgehoogd. Gezien de parkeerdruk in het gebied worden er, waar mogelijk, extra parkeerplekken gerealiseerd door vlakken met waterpasserende stenen aan te leggen. Ook de huidige parkeervakken worden opnieuw bestraat om het water beter af te voeren. Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met de opzichter Louis van Lint, l.van.lint@utrecht.nl.

SCHOON, HEEL EN VEILIG

Valt je iets op in de Openbare Ruimte? Gebruik de app!

De gemeente Utrecht heeft een gebruiksvriendelijke app ontwikkeld waarmee je makkelijk overlast kan melden. Het gaat hierbij vooral om zwerfvuil, struiken die gesnoeid moeten worden, straatverlichting die stuk is, enz. Wanneer een melding is gedaan wordt deze zo snel mogelijk opgepikt door de gemeente. In de app kunt u ook zien waar anderen een melding over gedaan hebben. De app werkt het beste op mobiel of tablet, maar is ook via de computer te gebruiken. 

INTERVIEW

Lekker sporten en ontspannen bij David Lloyd

Wie nog nooit binnen is geweest bij de sportclub David Lloyd kijkt z’n ogen uit. Wat zijn hier veel en mooie faciliteiten! Van tennisbaan, tot zwembad, tot uitgebreid restaurant en een kinderspeeltuin. Ik word welkom geheten door Mariska Hendriks, sales consultant. “Haha, ja die reactie krijg ik vaker, mooi he? Mensen verwachten niet zoveel voorzieningen in dit pand, maar van boksen tot squashen, het is allemaal mogelijk.” 

David Lloyd zit alweer 15 jaar in dit hoekje van Nieuw Overvecht, een beetje verstopt tegenover de Vechtse Banen. “We zitten hier mooi, hebben een grote parkeerplaats en zijn goed bereikbaar. De ligging is alleen minder handig om onze bekendheid te vergroten.” David Lloyd is een Brits bedrijf met 7 locaties in Nederland, 2 in Belgie en Spanje en 81 in het Verenigd Koninkrijk. Leden kunnen in alle filialen terecht. “We richten ons op jonge gezinnen die het door de combinatie van carrière en zorg voor kleine kinderen lastig vinden om aan sporten toe te komen. We hebben dan ook de mogelijkheid om de kleintjes in de crèche achter te laten. Als ouders klaar zijn gaan ze vaak daarna nog even samen zwemmen. Door het uitgebreide aanbod van voorzieningen zijn onze gasten vaak meerdere uren bij ons binnen.Mensen komen hier echt als uitje.”

“Onze klanten komen voornamelijk uit Maarsen, Zuilen, Overvecht en een enkeling komt uit het centrum. Ook komen veel sportclubs bij ons trainen zoals de hockeydames van Kampong, tennissers van Mental Vision, waaronder tennisster Bibiane Schoofs, maar ook basketbalclub BCU en voetbalclub DHSC. Naast de jonge gezinnen (kinderen onder de 18 jaar mogen gratis mee sporten op een abonnement van 54 euro per maand) komen hier ook veel gepensioneerden die hier een nieuwe en sociale invulling van hun dagen vinden door met elkaar te gaan sporten. 

“Sinds we hier zitten hebben we regelmatig samengewerkt met andere bedrijven op het terrein. Bij de Vechtse Banen hangen bijvoorbeeld reclameborden van ons en in ruil maken wij ook weer reclame voor hen, en met Loogman autowasserette hebben we een flyeractie gedaan. Een volgende met wie we contact zouden willen hebben is Ballorig, we denken dat daar mooie kansen liggen. Leuk om in de vorige nieuwsbrief te lezen dat zij daar ook voor open staan. 

We hebben ook een tijd lang een actie gehad dat medewerkers van het ONO terrein 1x per maand gratis mochten komen sporten. Deze actie is nu al lang verwaterd maar misschien wordt het tijd er weer eens naar te kijken.” 

“Nieuw Overvecht vinden wij heel prettig, het heeft een mooie uitstraling en is goed bereikbaar. Het zou wel interessant zijn om te weten welke bedrijven er nog meer gevestigd zijn en beter op de hoogte te zijn van welke samenwerkingskansen er liggen. We staan open voor gezamenlijke acties om de bekendheid van de verschillende bedrijven op het terrein te vergroten.  

AGENDA

19 april, Roadshow 'Laat je niet overvallen'

Namens de werkgroep KVO zijn alle ondernemers uitgenodigd voor de gratis bijeenkomst 'laat je niet overvallen'. In deze interactieve voorlichtingsbijeenkomsten leren ondernemers en hun medewerkers hoe zij het risico op een overval, afpersing, winkeldiefstal en agressie kunnen verkleinen. Aanmelden kan via deze site

10 mei, Algemene ledenvergadering ONO en netwerkborrel

Zet 10 mei vast in uw agenda! Het is dan weer tijd voor de ledenvergadering van de ondernemersvereniging. Hèt moment om mee te beslissen en u te laten informeren over zaken die van belang zijn voor alle ondernemers en vastgoedeigenaren op dit terrein. Uiteraard wordt het programma afgesloten met een borrel. De agenda en locatie volgen nog. 

BLIJF IN CONTACT

Contact met de Vriendinnen? Mail naar nieuwovervecht@vriendinnenvan.nl.
De deadline voor het aanleveren van kopij is 10 april 2017. 
Het laatste nieuws over Nieuw Overvecht, lees je op de website
Blijf op de hoogte van de Ondernemersvereniging via Twitter #nieuwovervecht. 

 

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door:
Gemeente Utrecht en Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u gevestigd bent op het bedrijventerrein Nieuw Overvecht of heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven over dit terrein.
Mocht u geen prijs (meer) stellen op deze nieuwsbrief dan kunt u zich uitschrijven door middel van deze link. 
Copyright © 2017 Vriendinnen van, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp