Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief #8 december 2015

Beste vrienden van Werkspoorkwartier,

Dit is alweer de achtste en laatste nieuwsbrief van 2015! Bijna 330 abonnees ontvangen de nieuwsbrief iedere 6 weken en een groot deel daarvan leest hem regelmatig. Een goed teken dat zo veel mensen geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van het Werkspoorkwartier! Er is veel in beweging. In deze nieuwsbrief lees je onder andere welke plannen - gefinancierd uit het Ondernemersfonds - er dit jaar zijn uitgevoerd. Maar ook lees je met welke projecten voor 2016 de ondernemers hebben ingestemd. 

Eén van die plannen is het meer zichtbaar maken van het beeldmerk van het terrein. Het beeldmerk dat door Juul Rameau is ontwikkeld, wordt in 2016 zichtbaar door middel van o.a. stoeptegels op het terrein. En, je kunt het beeldmerk natuurlijk ook zelf gebruiken op je website of voor andere uitingen. De eerste nieuwsbrief van 2016 bevat een toolkit voor het gebruik van dat nieuwe beeldmerk. Kan je niet wachten? Neem dan contact op met Juul via info@juulrameau.com

De Raad de Plaat van nieuwsbrief #7 is juist geraden door Petra van der Laar van PL3 Ontwerp. Zij herkende de schildering als de raamdecoratie op het pand van Stadwerken. Petra wordt uitgenodigd voor een heerlijke lunch op locatie. Wil jij dat ook? Raad dan de Plaat van deze maand!

Heb je iets voor de agenda van de volgende nieuwsbrief, wil je een oproep doen of geïnterviewd worden als ondernemer in Werkspoorkwartier? Stuur dan voor
18 januari 2016 een bericht aan vriendinnenvancartesius@gmail.com.

Wij wensen jullie allemaal fijne feestdagen en een bruisende start van 2016! Wij zien jullie graag in januari op één van de bijeenkomsten (zie agenda).

Hartelijke groet,
Marleen & Merel
Vriendinnen van Cartesius

SCHOON, HEEL EN VEILIG

 

De decembermaand staat weer voor de deur. Dat betekent vaak gezelligheid en ook drukte, zeker voor ondernemers en bedrijfsleiders. De gemeente Utrecht wil zich samen inzetten om de jaarwisseling en de aanloop daarnaar toe zo veilig mogelijk te laten verlopen. Met aandacht voor de volgende punten kunnen we de kans op incidenten en schade verkleinen:

Tijdens de aanloop naar de jaarwisseling:

  • Als je iets verdachts ziet of mensen betrapt op brandstichting of vuurwerkvandalisme, bel dan meteen 112. Noteer bijzondere kenmerken van de verdachte en eventueel het kenteken van het voertuig. Snel optreden van de politie helpt bij de opsporing en kan incidenten voorkomen.
  • Als je materiaal verkoopt dat als brandstof kan dienen, vragen wie aandacht te hebben voor de omstandigheden en de personen aan wie je deze verkoopt. Bel 112 als de omstandigheden waaronder producten worden gekocht rond de jaarwisseling verdacht zijn. In het verleden zijn brandstichters die dergelijke materialen hadden aangekocht met hulp van ondernemers opgespoord. Het kan gaan om aanmaakblokjes, benzine, spiritus.  
  • Zet eigendommen zoals papier- en vuilcontainers, pallets en verpakkingsmaterialen zoveel mogelijk binnen in de weken voor de jaarwisseling en tijdens de jaarwisseling. Dit verkleint de kans op brandstichting en het opblazen van containers. 

Tijdens de jaarwisseling:

  • Door tijdens oudejaarsavond en -nacht de buitenverlichting en binnenverlichting (of een deel ervan) van je bedrijfspand te laten branden, wordt het surveilleren voor toezichthoudende diensten vergemakkelijkt. 
  • Zorg dat contactpersonen bereikbaar zijn, voor het geval dat er toch een calamiteit plaatsvindt.  

Melden overlast, vandalisme en vervuiling
Natuurlijk kun je meldingen van overlast, vervuiling en vandalisme (door bijvoorbeeld vuurwerk) ook doorgeven aan het betreffende wijkbureau, telefoon: 030-2860000 of via www.utrecht.nl/melding

AGENDA

12 dec, PLAY - UNMAKING THE NETHERLANDS, Tractieweg 4

Wees welkom in de Werkspoorkathedraal voor de laatste Play attractie van dit seizoen. Bij SEVENTEEN PLAYGROUNDS buigen wij ons over de vraag hoe speeltuinen vandaag de dag worden aangelegd. PLAY THE CITY introduceert een vernieuwende wijze waarbij games worden ingezet om gebruikers, passanten, bewoners en beleidsmakers over de inrichting van de publieke ruimte te laten nadenken. Toegang € 5,-. Meer informatie is te vinden op de website

21 jan, Startbijeenkomst herinrichting Vlampijpzone, Cartesiusweg 11

De herinrichting van de Vlampijpstaat e.o. gaat van start. De gemeente wil ondernemers uit het Werkspoorkwartier graag betrekken bij de nadere invulling van het Programma van Eisen en het ontwerp en nodigt daartoe alle ondernemers uit voor een Startbijeenkomst op donderdag 21 januari van 17.30 tot 19.00 uur in Buurtcentrum De Oase. Aanmelden kan via vriendinnenvancartesius@gmail.com

25 jan, Nieuwjaarsreceptie BKC, Tractieweg 41

Op 25 januari proost de Bedrijvenkring Cartesiusweg met haar leden op het nieuwe jaar. Tijdens deze speciale nieuwjaarsbijeenkomst vormt de Werkspoorkathedraal het decor voor een winters diner. Leden zijn welkom met een introducé en ontvangen een persoonlijke uitnodiging per mail.

25 jan, Update ontwikkeling Werkspoorhaven, Tractieweg 41

Ben je benieuwd hoe het staat met de ontwikkeling van de Werkspoorkathedraal? En de functie die de Werkspoorhaven daarin krijgt? En wat betekent dit voor de rest van het bedrijventerrein? Voorafgaand aan de Nieuwjaarsreceptie vertelt eigenaar Bob Scherrenberg je graag meer over zijn plannen en beantwoordt al je vragen. Aanmelden kan via vriendinnenvancartesius@gmail.com

TERUGBLIK


Ondernemersfonds: terugkoppeling 2015 en stemming 2016 

Welke plannen – gefinancierd uit het Ondernemersfonds - zijn in 2015 gerealiseerd? En voor welke projecten wordt er voor 2016 geld toegekend? Op maandag 23 november kwamen zo’n 25 ondernemers samen in KidZcity voor een terugkoppeling en om te stemmen over de nieuwe besteding. En deze werkwijze is vrij uniek in Utrecht. Alan Grommers, fondsmanager van het Ondernemersfonds Utrecht en aanwezig bij de vergadering: “De besluitvorming over het besteden van het geld gaat in Cartesius op een erg democratische manier. Daarmee onderscheiden jullie je van andere gebieden in Utrecht”. 

Terugblik gerealiseerde plannen 2015
In november 2014 stemden de ondernemers over vijf ingediende plannen voor het terrein. Hoe staat het inmiddels met de realisatie? Vier van de vijf plannen zijn gerealiseerd. Zo heeft de Schaverij vier picknickbanken gemaakt en verspreid door het gebied, voor één bank zoeken zij nog een geschikte plek. Het bleek noodzakelijk dat ondernemers de banken ‘adopteren’ aangezien er toch een beetje rommel blijft liggen en een juiste locatie gezocht moet worden om ze neer te zetten. En ook kunnen de ondernemers vanaf januari 2016 een kleurrijk bloemenperk verwachten langs de Nijverheidsweg. Charlotte Ernst deed hiervoor een aanvraag en heeft dit – na heel wat overleg met de gemeente – uiteindelijk kunnen realiseren. Het bloembollenmengsel zal de komende 7 jaren van januari tot mei bloeien, in de kleuren blauw, paars en wit. De Vriendinnen van Cartesius stelden voor drie bijeenkomsten te organiseren, waarin ondernemers werden geïnformeerd en samen besluiten konden nemen over o.a. het beeldmerk, de infrastructuur en ontwikkeling Werkspoorhaven. De eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden in februari 2015. De startbijeenkomst over de infrastructuur vindt plaats op 21 januari 2016. De bijeenkomst over de Werkspoorhaven staat gepland op 25 januari 2016. En, het Werkspoorkwartier heeft inmiddels een heel eigen beeldmerk! Juul Rameau heeft zich hier het afgelopen jaar voor ingezet. De fysieke realisatie van het beeldmerk vergde heel wat overleg met diverse instanties, maar het resultaat is er: er worden in 2016 totaal zestig stoeptegels gelegd en alle ondernemers ontvangen een sticker met het beeldmerk er op. Het vijfde plan dat destijds werd ingediend bleek niet realiseerbaar: de recycle prullenbakken bleken duurder dan verwacht en er was onvoldoende draagvlak bij ondernemers. De initiatiefnemer heeft het volledige bedrag teruggegeven aan het fonds.

Stemming aanvragen 2016
Vier partijen hebben een aanvraag ingediend voor financiering in 2016. Allereerst presenteert Juul Rameau een plan dat een vervolg is op het in 2015 ontwikkelde beeldmerk. Om dit beeldmerk meer zichtbaar te maken voor de toepassing daarvan in de openbare ruimte, o.a. op de spoorbrug, het viaduct en op een aantal vlaggenmasten vraagt zij in totaal 19.000 euro aan. Vervolgens presenteert Charlotte Ernst een plan voor een algemene visie op de entrees van het gebied. Door een co-financiering vanuit het ondernemersfonds en de gemeente, verwacht zij het plan voor 15.000 euro vanuit het fonds te kunnen uitvoeren. De Vriendinnen van Cartesius stellen voor om de nieuwsbrief ook in 2016 voort te zetten. Zij vragen de helft van het bedrag aan bij het Ondernemersfonds (5.700 euro) en de andere helft bij de gemeente. Tot slot dient de NS een verzoek in voor financiering van een onderzoek naar de langzaam-verkeer-tunnel onder het spoor van de Cartesiusdriehoek naar de Daalsedijk. Zij vragen een financiering 25.000 euro aan.

Het BKC-bestuur voegt hier twee plannen aan toe: een reservering voor een nieuwe website voor het Werkspoorkwartier a 3.000 euro en een reservering voor extra surveillance naast het cameratoezicht a 20.000 euro.

Na de presentaties volgt een korte koffiepauze, waarin de ondernemers elkaar vinden voor overleg. Vervolgens wordt er 1 voor 1 over de ingediende plannen gestemd. Uiteindelijk gaan er voor elk ingediende plan meer groene stemformulieren omhoog dan rode en worden alle ingediende plannen goedgekeurd. 


Hoe gaat het nu verder?
Nu de ondernemers hebben ingestemd met de financiering van deze projecten, toetst het Ondernemersfonds de toekenning nog op een aantal randvoorwaarden. Eén van de belangrijkste grondbeginselen van het fonds is dat er geen overheveling van gemeentelijke taken mag plaats vinden. Voor twee plannen geldt dat er co-financiering moet worden gevonden bij andere partijen, waarover nog duidelijkheid moet worden verkregen. In de nieuwsbrieven zal regelmatig een update verschijnen van de lopende projecten.

Heb je praktische vragen over het Ondernemersfonds? Neem contact op met Alan Grommers (fondsmanager): 06-20 42 11 12 of alan@ondernemersfondsutrecht.nl.

 

INTERVIEW

Als je uit wilt leggen waar het Werkspoorkwartier is, weten de meeste mensen - van binnen én buiten Utrecht - het wel als je KidZcity noemt. Daarom deze nieuwsbrief een interview met de Burgemeester van deze indoor speelstad voor kinderen: Rolf van Hamersveld.  

Wat is KidZcity?

"KidZcity is één van de grootste indoor speelsteden van Nederland, geschikt voor kinderen van 4 t/m 11 jaar. We vervullen een regiofunctie. Ouders en kinderen van circa 35 km rondom Utrecht weten ons te vinden. Onze 2 hallen tellen maar liefst 6000m2. En die ruimte hebben we nodig. Op een regenachtige zaterdag in de vakantie om 13.00 uur hebben we soms 1000 - 1200 man binnen. Ik zeg dan tegen de ouders die perse nog naar binnen willen dat het voor kinderen nog steeds een feest is, maar dat zij een paar vreselijke uren tegemoet gaan. Geen eigen tafel, een rij bij de wc, je snapt het wel. Met zoveel mensen binnen kunnen wij natuurlijk niet de service garanderen die we normaal bieden."

Hoe zijn jullie op het Werkspoorkwartier terecht gekomen?

"We zochten een gebouw om een kartcentrum te starten. Dan heb je een groot pand nodig. De gemeente kwam met Vlampijpstraat 79 op de proppen. Op de 2de verdieping zaten drie zaalvoetbalvelden. Maar dat leverde niet voldoende geld op. We kregen toen de kans het hele pand te kopen en de begane grond te verhuren aan de klimmuur, het squashcentrum en het fitnesscentrum. Na vier jaar het kartcentrum te hebben gerund, bleef er eigenlijk maar weinig over onder de streep. We besloten het over een andere boeg te gooien. Kartcentrum gesloten. Half jaar verbouwd en in 2000 KidZcity geopend."

Hoe zie jij de toekomst van het Werkspoorkwartier?

"Ik ben een negatief mens. Bij mij is het glas meestal half leeg. Dus je begrijpt na 16 jaar geluiden dat het allemaal beter moet, vele initiatieven en nog veel meer beloftes verder, ik geen verwachting heb dat op korte termijn de uitstraling van het gebied en inzet van belanghebbenden sterk zal veranderen.
De leegstand begint zich wel vanzelf op te lossen en dat is een goede zaak. Maar vroeger was er veel meer betrokkenheid, iedereen kende elkaar. Ze kwamen bij elkaar op de verjaardag, bij wijze van. Dat is niet meer. Het is lastig om mensen te mobiliseren en te enthousiasmeren. Er zijn een heleboel kleine ondernemers bijgekomen. Sommige zijn heel enthousiast en betrokken. Die kunnen invulling en uitstraling geven aan ons terrein. Dat zie ik wel gebeuren, maar op termijn."

Welke tip uit jouw bedrijf zou je graag aan andere ondernemers mee willen geven?

Wat je niet moet doen is de steentjes tellen voordat je ergens aan begint. Gewoon beginnen en jezelf ten dienst stellen van het bedrijf, dan komt je eigen ik vanzelf boven drijven!

RAAD DE PLAAT

Weet jij wat en waar dit is? Stuur ons het juiste antwoord voor 18 januari en win een lunch aan een picknicktafel in het gebied.

ZOEK EN VIND

Ben je op zoek naar materialen, heb je ruimte in de aanbieding of wil je iets leren van een andere ondernemer in het gebied? Plaats dan hier je verzoek. Stuur je kopij voor de volgende nieuwsbrief voor 18 januari naar vriendinnenvancartesius@gmail.com.

Gezocht: CrossFit U1 zoekt nieuwe locatie

Fitnessschool CrossFit U1, nu gevestigd op de Vlampijpstraat 129, is op zoek naar grotere huisvesting in het Werkspoorkwartier. Zij zoeken een bedrijfsruimte van minstens 400m2. Heb jij een ruimte die past bij deze wensen of een idee wie verder kan helpen? Neem dan contact op met Paul en Lynda Posthouwer. 

Stuur een mail naar: info@crossfitu1.nl 

Gezocht: ondernemer voor KVO team

Het bedrijventerrein kent een werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen en deze zoekt versterking. De werkgroep komt vier keer per jaar bijeen en houdt twee keer per jaar een schouw op het terrein. Gezamenlijk wordt er gekeken hoe het terrein beter Schoon, Heel en Veilig gehouden kan worden. Wil jij een bijdrage leveren? 

Neem contact op met de Bedrijven Kring Cartesiusweg

Gezocht: bestuursleden BKC

De Bedrijvenkring Cartesiusweg zoekt nieuwe bestuursleden. De BKC behartigt onder meer de belangen van de leden op het gebied van algemene veiligheid, onderhoud, bereikbaarheid en heeft daartoe regulier overleg met o.a. de gemeente Utrecht. Ook werkt de bedrijvenkring samen met stakeholders aan de herontwikkeling van het gebied. Ben jij ondernemer op Demka, Werkspoorkwartier of Cartesius-driehoek en wil je je graag inzetten voor een bedrijventerrein waar ondernemers sterk staan? Meld je dan aan bij het secretariaat van de BKC. 

Stuur een mail naar: info@bkcartesius.nl

Gezocht: locatie voor vijfde picknickbank

De Schaverij heeft vijf picknickbanken gemaakt om op verschillende locaties in het Werkspoorkwartier te plaatsen en daar ontmoeting mogelijk te maken. Vier van de banken hebben inmiddels een goede locatie gevonden op het bedrijventerrein. De vijfde bank zoekt nog een plek! Wil jij een bank adopteren en laten plaatsen op een openbaar toegankelijke plek bij je bedrijf? Neem dan contact op met de Schaverijinfo@schaverijutrecht.nl.

 

Wilt u deze nieuwsbrief uitprinten? Ga dan naar www.vriendinnenvancartesius.nl en klik op de downloadlink in de rechter kolom.
 

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door:
Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht, Bedrijvenkring Cartesius
Copyright © 2015 Vriendinnen van Cartesius, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp