Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief // 29 april 2016

Beste vrienden van het Werkspoorkwartier,


Dat er in het Werkspoor veel gebeurd hebben we kunnen horen tijdens het eerste Werkspoor Kwartaal, maar nu staat er aan de overkant van de Cartesiusweg ook veel te gebeuren. Het afgelopen jaar opende de Sligro haar deuren, de NS vroeg bij het Ondernemersfonds geld aan om de mogelijkheden voor een fietspad onder het spoor te onderzoeken en samen met de gemeente is de NS een koersdocument aan het opstellen voor de Cartesiusdriehoek. Ook kwam er minder leuk nieuws over NUtrecht die na een huurconflict het CABgebouw waarschijnlijk zal moeten verlaten. 

In het interview lees je meer over fietsspecialist Peter Macco. Hij opende vorig jaar een Tweewieler Experience Center aan de Nijverheidsweg. Verder in deze nieuwsbrief de terugblik op het eerste Werkspoor Kwartaal en de Inspiratiebijeenkomst Cartesiusdriehoek.

En natuurlijk een nieuwe Raad de Plaat. Winnaars van de vorige Raad de Plaat zijn Harry Velis van
BZN metaal en Dennis Bos van Spot & Speaker. Zij herkenden het buitenterrein van Van Vliet. 

Daarnaast vragen we jullie speciale aandacht voor de oproep van de Bedrijvenkring. Omdat de termijnen van enkele bestuursleden aflopen wordt er naar vernieuwing gezocht. Heb jij interesse om mee te praten over de toekomst van het Cartesiusgebied en de manier waarop de ondernemers daarin samenwerken? Neem dan contact op met het huidige bestuur en zei vertellen je graag meer over wat het bestuur inhoudt: info@bkcartesius.nl
 
Heb je input voor de volgende nieuwsbrief die begin juni verschijnt? Stuur ons dan voor 25 mei een bericht.

Hartelijke groet,
Merel & Lara
Vriendinnen van Cartesius

UPDATE


BAM Infra realiseert in opdracht van ProRail de spooruitbreiding tussen Utrecht Centraal en Leidsche Rijn. Het spoor wordt tussen halte Utrecht Leidsche Rijn en Utrecht Centraal, over een lengte van circa twee kilometer, verdubbelt van twee naar vier sporen. De spooruitbreiding vindt aan de zuidkant van het huidige spoor plaats. 

Ook het viaduct over de Cartesiusweg is onderdeel van de verbouwing. Over de Thomas à Kempisweg, aan de zijde van de Cremerstraat komt een nieuw viaduct voor de twee extra sporen. Daarnaast wordt het bestaande viaduct over de Thomas à Kempisweg verlengd met een extra onderdoorgang voor fietsers en voetgangers.

De Cartesiusweg en de Thomas à Kempisweg blijven gedurende de werkzaamheden bereikbaar voor alle weggebruikers. Ook worden er gedurende de realisatie verkeersmaatregelen getroffen om de doorstroming te bevorderen. BAM Infra is ruim voor de start van de werkzaamheden al in gesprek met onder meer de gemeente en de Bedrijvenkring Cartesiusweg om te overleggen over het inrichten van de tijdelijke verkeerssituatie (tijdelijke verkeersmaatregelen, bevordering doorstroming).

De werkgebieden rondom de viaducten worden met bouwhekwerk afgeschermd. Indien nodig wordt een verkeersregelaar ingezet om te zorgen voor de veiligheid van weggebruikers en bouwmedewerkers.

De werkzaamkheden aan het viaduct over de Cartesiusweg en de Thomas à Kempisweg staan als volgt opgenomen in de planning: september 2016 - zomer 2017 realisatie van het nieuwe viaduct en voorjaar 2018 - zomer 2018 aanpassingen aan bestaande viaduct.

BAM Infra vindt een goede relatie met de omgeving belangrijk en wilt omwonenden en lokale ondernemers zo goed mogelijk voorzien van de juiste informatie over de uitvoering van de werkzaamheden. Daarom zijn zij vanaf donderdag 17 maart gestart met een wekelijks inloopspreekuur. Elke donderdagmiddag tussen 13:00 en 15:00 uur kan men met vragen, opmerkingen en suggesties terecht op het projectkantoor aan de Radonweg 7 Utrecht. 


Uitgebreide beschrijving van de werkzaamheden, verslagen van informatiebijeenkomsten en contactgegevens zijn te vinden op de website

AGENDA

29 april - Cartesius Podium - Nijverheidsweg 16
 

Steven de Waal, lid van de Economic Development Board Utrecht, stelt dat Utrecht een stad is waar resultaten behaald worden door zwermen. Maar hoe werk je samen in een zwerm? Of werk je niet samen en zijn andere processen gaande die het geheel bij elkaar houden? Een gesprek aan de hand van proef-antwoorden. Wees welkom bij 16X. Inloop 15.30 uur, start 16.00 uur. Na afloop een borrel.
Kijk op de website van het Cartesius Museum voor meer informatie. 
 

19 mei - Nightwalk Werkspoor - Station Zuilen naast de locomotief 
 

Elke derde donderdag van de maand onderzoekt Expodium, de staat van het Werkspoorkwartier in het donker. Ga je een keer mee? Wat herkennen we, wat is anders, hoe leert de nacht ons anders kijken naar wat we overdag normaal vinden? Uitkomsten en opbrengsten van de wandelingen komen terecht in het dossier op de website.
Klik op de facebookpagina voor meer informatie.
 

4 - 5 juni - Vlooienmarkt - Tractieweg 41

De Utrechtse Vlooienmarkt, voorheen gehuisvest in de Veemarkthallen, herleeft in de Werkspoorkathedraal. De grote hal biedt ruimte aan meer dan 350 kramen. In het weekend van 4 en 5 juni vindt de eerste editie plaats. De markt is beide dagen geopend van 09.00 tot 16.30 uur. Zelf spullen verkopen? Boek hier een kraam.

20 juni - Werkspoor Kwartaal - Tractieweg 41

Eens per kwartaal worden alle fysieke ingrepen in het Werkspoorkwartier besproken. Onderwerpen zijn o.a. aanpassingen in de infrastructuur, het Werkspoorkwartier beeldmerk in de openbare ruimte, de invulling van de groenstrook langs het spoor en de herontwikkeling van toonaangevende panden. Naast wisselende sprekers is er altijd iemand van het BKC bestuur en de gemeente aanwezig. Aanvang 16 uur. Toegang is vrij.
Heb je vragen of ideeën voor een thema? Neem dan contact met ons op. 

TERUGBLIK


Werkspoor Kwartaal

Er staat in 2016 veel te gebeuren. Eindelijk gaat de transformatie van het gebied zichtbaar worden: nieuwe entrees, langzaamverkeersroutes, de haven en openbare ruimte van de Werkspoorkathedraal, de ontwikkeling van de Cartesius Driehoek. Om iedereen hier goed van op de hoogte te houden is het Werkspoor Kwartaal in het leven geroepen: een informele bijeenkomst die een combinatie is van een informatieavond, een borrel en de ouderwetse Cartesius Tafel. 

Een diverse groep van zo’n 40 personen, bestaande uit bewoners van de Cartesiusweg, Elinkwijk en Keulsekade, ondernemers uit het Werkspoorkwartier en verschillende initiatiefnemers hadden tijd vrijgemaakt in hun agenda om aan te schuiven. In 2016 staat namelijk veel te gebeuren. De ontwikkelingen die in gang zijn gezet door de gebiedsvisie uit 2012 zullen dit jaar (eindelijk) voor zichtbare fysieke veranderingen zorgen. Het Werkspoor Kwartaal is bedoeld om iedereen die betrokken of geïnteresseerd is bij deze veranderingen de kans te geven om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Er is ruimte om nieuwe ideeën voor de fysieke ruimte aan te leveren, input te geven op lopende projecten en kennis te maken met de mensen die de ontwikkelingen mogelijk maken. 

Bij dit eerste Werkspoor Kwartaal hebben we het over de volgende onderwerpen gehad:

Het verslag van deze bijeenkomst is terug te lezen op de website van de Vriendinnen van Cartesius. 


Inspiratiesessie Cartesiusdriehoek

De NS en de gemeente Utrecht werken samen aan een Koersdocument voor de Cartesiusdriehoek. Dit document moet, net zoals de visie op het Werkspoorkwartier uit 2012, een richting geven aan de manier waarop het terrein zich mag ontwikkelen. Het koersdocument wordt opgesteld met input vanuit de omgeving. Bij de inspiratiesessie op dinsdag 12 april waren dan ook vertegenwoordigers van bewonersgroepen en ondernemers uitgenodigd. 

Tijdens de bijeenkomst mochten de aanwezigen gezamenlijk brainstormen over de mogelijkheden van het gebied. Duidelijk is dat er een paar randvoorwaarden zijn; de nieuwe Sligro, de woningbouw die gepland staat langs het spoor, het verkeersleiding gebouw van Prorail en natuurlijk de geluidscontouren. Ook het CAB gebouw moet behouden blijven, maar de invulling staat nog open.*

Het gebied is volgens de gemeente en NS zeer geschikt voor woningbouw. De aanwezigen van de inspiratiesessie werd gevraagd mee te denken welke vormen van woningbouw mogelijk zouden zijn en welke doelgroepen het meest geschikt zijn. Een grote uitdaging is de infrastructuur. Op de Cartesiusweg moet een daling van 30% verkeersbewegingen gerealiseerd worden. Er wordt nu berekend wat voor consequenties dat heeft voor de invulling van de Cartesiusdriehoek. 

De aanwezigen bij de inspiratiesessie worden nog twee keer uitgenodigd om mee te praten. Er worden daarnaast nog bredere sessies georganiseerd waar iedereen die geïnteresseerd is in het gebied kan meepraten. 

*De huidige huurders van het CAB gebouw hebben tijdelijke contracten bij de NS. Het huurcontract van NUtrecht, en daarmee ook dat van onderhuurders zoals Oproer, is onlangs opgezegd, DB's en andere huurders met een eigen contract blijven voorlopig zitten.

INTERVIEW

Begin van dit jaar verwelkomde de Bedrijvenkring Cartesiusweg een aantal nieuwe leden. Een van die leden is fietsenspecialist Peter Macco. Hij opende vorig jaar een Tweewieler Experience Center aan de Nijverheidsweg. 

Wat doet jouw onderneming?

"Wij zijn een familiebedrijf dat al 75 jaar fietsen verkoopt in Utrecht. Mijn vader is begonnen in een vestiging aan de Koolhovenstraat in Zuilen. In 1995 openden we een winkel op de Amsterdamsestraatweg. Vorig jaar opende we de winkel op de Nijverheidsweg. Het is een showroom, verkooppunt, werkplaats en opslag. We hebben nieuwe fietsen, tweedehands fietsen, toebehoren, etc. Inmiddels staat de derde generatie in de zaak." 

Hoe ben je op het Werkspoorkwartier terecht gekomen?
 

"De ruimte aan de Koolhovenstraat hebben we aangehouden als opslag. Ik had daarnaast nog een opslag in Overvecht maar het werd te klein. Ik kende Oostveen al en ben met hem op zoek gegaan naar een nieuwe plek. We hebben heel veel bekeken maar het was het steeds niet. Toen we op de Nijverheidsweg waren, hebben we in 5 minuten beslist. Dat klopte. Het moest nog verbouwd worden maar we hadden er vertrouwen in dat dat goed zou komen. En dat is het ook! We zijn heel blij met het eindresultaat. Het is een prachtig gebouw uit 1926. Dat zie je nog steeds en voldoet daarnaast ook aan de wensen die we hebben voor het huidige gebruik."


Hoe zie jij de toekomst van het Werkspoorkwartier?

"Ik zie een rooskleurige toekomst voor het Werkspoorkwartier. Het gebied ligt heel centraal in Utrecht. Er wordt veel opgeknapt en daar hebben we allemaal baat bij. Het wordt daarmee een aantrekkelijk gebied voor allerlei bedrijfjes. En voor klanten is het ontzettend goed bereikbaar. Zowel met openbaar vervoer als met auto. Er is ruimte om te parkeren en je zit direct aan de grote ontsluitingswegen."

Welke tip uit jouw onderneming zou je aan andere ondernemers willen meegeven?

"Als iedereen zijn eigen stoepie veegt dan maken we er samen een prettiger gebied van, ook voor onze toekomstige klanten."

RAAD DE PLAAT

Misschien ziet deze plek er over een jaar wel heel anders uit! Weet jij wat en waar dit is? Stuur het juiste antwoord voor 25 mei naar vriendinnenvancartesius@gmail.com en win een lunch aan een picknicktafel in het gebied.

ZOEK EN VIND

Ben je op zoek naar materialen, heb je ruimte in de aanbieding of wil je iets leren van een andere ondernemer in het gebied? Plaats dan hier je verzoek. Stuur je kopij voor de volgende nieuwsbrief voor 25 mei naar vriendinnenvancartesius@gmail.com.

Gezocht: bestuursleden BKC

De Bedrijvenkring Cartesiusweg zoekt nieuwe bestuursleden. De BKC behartigt onder meer de belangen van de leden op het gebied van algemene veiligheid, onderhoud, bereikbaarheid en heeft daartoe regulier overleg met o.a. Gemeente Utrecht. Ook werkt de bedrijvenkring samen met stakeholders aan de herontwikkeling van het gebied. Ben jij ondernemer op Demka, Werkpoorkwartier of Cartesius-driehoek en wil je je graag inzetten voor een bedrijventerrein waar ondernemers sterk staan? Meld je dan aan bij het secretariaat van de BKC. 

Stuur een mail naar: info@bkcartesius.nl

Gezocht: bouwmaterialen voor 't Hof van Cartesius

Heb je restmaterialen die een tweede leven verdienen? 't Hof van Cartesius wil ze graag gebruiken! Ze hebben laatst een expeditie georganiseerd voor HU studenten Bouwkunde, Technische Bedrijskunde, Werktuigbouwkunde en Digitale Media. Deze studenten gebruiken het Hof van Cartesius als afstudeeronderzoek, en gaan onderzoeken welke materialen in Utrecht een nieuw leven kunnen krijgen in het Hof. 

Heb je materialen voor 't Hof? Neem dan contact op met Charlotte Ernst.

 

Wil je deze nieuwsbrief uitprinten? Ga dan naar www.vriendinnenvancartesius.nl en download de nieuwsbrief in de rechter kolom.
 

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door:
Bedrijvenkring Cartesiusweg en Gemeente Utrecht
Copyright © 2016 Vriendinnen van Cartesius, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp