Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief 7 september 2018

Beste ondernemers van Nieuw Overvecht,


In deze nieuwsbrief oa: 
  • Uitnodiging Netwerkbijeenkomst Nieuw Overvecht
  • Versterking Ondernemerschap
  • Kracht van (Over)vecht online
Namens het bestuur van ONO veel leesplezier en energieke groet, 
Vriendinnen van Nieuw Overvecht
Lara Simons & Merel Daniel

UITNODIGING

Netwerkbijeenkomst - Veiligheid en Ondermijning
 

Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht nodigt ondernemers en vastgoedeigenaren uit voor de netwerkbijeenkomst van Bedrijventerrein Nieuw Overvecht. Op woensdag 26 september brengen we samen met burgemeester van Zanen een toost uit op het ondernemerschap in Nieuw Overvecht. Thema van deze bijeenkomst is Veiligheid en Ondermijning.

Burgemeester van Zanen opent de bijeenkomst om 17.30 uur. Vervolgens verzorgt het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) een presentatie over ondermijning; de vermenging van boven- en onderwereld op bedrijventerreinen. Gezamenlijk kijken we naar de directe omgeving van uw eigen bedrijf, bespreken we wat ‘opvallend’ is in Nieuw Overvecht en wanneer en waar melding gedaan kan worden. Zo werken we samen aan een veiliger Nieuw Overvecht.

Programma
17.30 Welkom met een hapje
17.40 Welkom bij Mango Mobility  door Anneke van Roemburg
17.45 Burgemeester Jan van Zanen
18.00 Presentatie van het RIEC over ondermijning
18.20 Ervaringsverhaal over ondermijning op Nieuw Overvecht
18.30 Lokaal beeld per straat: wat is opvallend
18.45 Dinerbuffet door Taksim-Utrecht
19.30 Rondleiding door Electric Experience Center

Locatie: Mango Mobility, Franciscusdreef 74

Deze bijeenkomst is dé gelegenheid om uw buren wat beter te leren
kennen en om kennis te maken met de bestuursleden en de activiteiten van
Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht.

Aanmelden kan tot 20 september via info@nieuwovervecht.nl. De bijeenkomst is gratis voor ondernemers gevestigd op Bedrijventerrein Nieuw Overvecht.

INTERVIEW
Anneke van Roemburg

Op woensdag 26 september host Mango Mobility de netwerkbijeenkomst van Bedrijventerrein Nieuw Overvecht. Mango Mobility is Nederlands eerste Electric Experience Center. Je kan hier allerlei elektrisch vervoer uitproberen en aanschaffen, van fiets en scootmobiel tot brommobiel. Wij zijn vast langsgegaan bij dit bijzondere bedrijf en maakten kennis met Anneke van Roemburg, salesmanager van Mango Mobility Utrecht. Lees meer...

Versterking Ondernemerschap

Het project Versterking ondernemerschap in de wijk Overvecht is door de ondernemers van Nieuw Overvecht enthousiast ontvangen. In totaal hebben zo'n 25 ondernemers zich aangemeld met 1 of meer opdrachten, die uitgevoerd gaan worden door leerlingen van ROCMN.  Lees meer...

Kracht van (Over)vecht online

Afgelopen winter vond het atelier Kracht van [Over]vecht plaats. en team van ontwerpers en experts onder leiding van Jandirk Hoekstra van H+N+S Landschapsarchitecten onderzoek naar de potentie van de Vechtzone voor de wijk Overvecht op drie thema’s: gezond en sociaal, water en klimaat, energie en circulair. Lees meer...

ZOEKTOCHT FINANCIERING NRU

De gemeente wil drie onderdoorgangen op de vernieuwde NRU, maar moet daarvoor nog wel meer geld bij elkaar krijgen. Ondanks een aangenomen motie in de Tweede Kamer komt er voorlopig geen geld van het Rijk vrij. Lees meer...

 

BLIJF IN CONTACT

Contact met de Vriendinnen? Mail naar nieuwovervecht@vriendinnenvan.nl.
Het laatste nieuws over Nieuw Overvecht, lees je op de website of via Twitter #nieuwovervecht. 

 

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door:
Gemeente Utrecht en Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht
Copyright © 2018 Vriendinnen van, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp