Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief // 28 Januari 2016

In ontwikkeling!

Al sinds de Ontwikkelingsvisie van 2012 staat het Werkspoorkwartier in de schijnwerpers: kleine en grote events vonden plaats op het terrein, een aantal markante gebouwen die al jaren leeg stonden krijgen een nieuwe bestemming en ondernemers hebben steeds meer behoefte om zich gezamenlijk te profileren. Soms zijn die ontwikkelingen heel zichtbaar, maar vaker zijn het nog kleine en voorzichtige stappen. Als wij een voorspelling mogen doen voor 2016, dan verwachten wij dat het anders wordt. Dat de ontwikkeling van het terrein écht zichtbaar zal worden: niet alleen voor de ondernemers op het terrein, maar voor het grote publiek! 

Een echte aanjager van die zichtbaarheid en ontwikkeling van het terrein is de Werkspoorkathedraal. In deze nieuwsbrief gaan wij in gesprek met de drijvende kracht daarachter: Bob Scherrenberg. Als échte Utrechtse ondernemer vertelt hij graag over hoe hij zich in gaat zetten voor het Werkspoorkwartier. 

Maar ook de openbare ruimte is in ontwikkeling: er komen langzaamverkeersroutes, o.a. tussen Station Zuilen en de Werkspoorhaven. Ondernemers en andere belanghebbenden zijn nauw betrokken bij het ontwerp. In deze nieuwsbrief lees je een terugblik op de startbijeenkomst op 21 januari.

En: je hebt ze misschien al wel gezien in het Werkspoorkwartier of misschien prijkt hij al op je deur: de stickers met het beeldmerk! Ben jij Werkspoorkwartier en daar trots op en wil je dat laten zien? Dan kun je een sticker voor op je raam of deur opvragen bij Juul Rameau. Stuur een mail naar info@juulrameau.com met je adres dan komt de sticker naar je toe!

En wist jij wat de Raad de Plaat van december was? Natuurlijk de schildering bij De Ridder Verf op de Tractieweg 80! De winnaars van een lunch zijn Marcel van den Brink van Bakker Verhuur en Rutger Ipenburg! Wil jij ook kans maken op zo’n lunch? Stuur ons dan snel je inzending voor de Raad de Plaat van deze maand!

En heb je input voor de volgende nieuwsbrief die begin maart verschijnt? Stuur ons dan voor 1 maart een bericht.

Hartelijke groet,
Marleen, Merel & Lara
Vriendinnen van Cartesius

SCHOON, HEEL EN VEILIG

 

Levens redden bij een hartstilstand 

Verschillende ondernemers in het Werkspoorkwartier hebben informatie opgevraagd over beschikbare AED's op ons bedrijventerrein. Een goede vraag, want wellicht is niet eens altijd bekend wat een AED is. Voor ons de aanleiding om alle informatie van de Nederlandse Hartstichting op een rijtje te zetten.

Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Een AED is nodig bij een hartstilstand. Het hart moet dan gedefibrilleerd worden, een soort resetten van het hart. 

Bij een hartstilstand is het belangrijk dat er zo snel mogelijk een AED gehaald wordt:

  • iemand die in de buurt is weet een AED te hangen, bijvoorbeeld op de sportclub of in een winkelcentrum of bedrijf;
  • de 112-centrale roept burgerhulpverleners op om een  AED te halen.

Burgerhulpverleners zijn vrijwilligers die oproepbaar zijn bij een hartstilstand in de buurt. Bij een hartstilstand stuurt de 112-centrale een bericht aan meerdere burgerhulpverleners in de buurt. Zij krijgen het verzoek om direct naar het slachtoffer te gaan of het eerst een AED te halen.

Op veel openbare plekken hangt al een AED: op luchthavens, in winkelcentra en kantoren of bij sportverenigingen. Ze zijn herkenbaar aan het groen-witte logo.
De Hartstichting wil dat er overal in Nederland binnen 6 minuten een AED beschikbaar is bij een hartstilstand. Daarom moeten zoveel mogelijk AED’s worden geregistreerd bij het oproepsysteem.

Dus heb je zelf een AED of ken je een ondernemer met een AED? Meld deze AED dan aan bij het oproepsysteem in onze regio. Wil je weten waar de AED's in het Cartesiusgebied hangen? Bekijk dan deze kaart op de website van het Rode Kruis.
 

AGENDA

18 februari, Nightwalk Werkspoor, Station Zuilen naast de locomotief 
 

Elke derde donderdag van de maand onderzoekt Expodium, met jou? de staat van het Werkspoorkwartier in het donker. Wat herkennen we, wat is anders, hoe leert de nacht ons anders kijken naar wat we overdag normaal vinden? Uitkomsten en opbrengsten van de wandelingen komen terecht in het dossier op de website.
Klik op de facebookpagina voor meer informatie.
 

25 februari, Klankbordgroepoverleg, Cartesiusweg 11

Tijdens deze besloten bijeenkomst in Buurtcentrum Oase bespreekt de klankbordgroep de eerste concepten voor de langzaamverkeerroute vanaf Station Zuilen. Uitkomsten uit dit overleg worden opgenomen in de eerstvolgende nieuwsbrief die begin maart verschijnt. 

25 - 28 maart, SCHAFT Food Fair - Werkspoorkathedraal

In het paasweekend staat de 100 jaar oude Werkspoorkathedraal in het teken van de allereerste indoor food fair van Utrecht: SCHAFT! De oude fabriek vormt een lang weekend een indoor food-walhalla, vol gezellige bars, vintage foodtrucks en nostalgische kermisattracties. De toegang is gratis en voor iedereen, jong of oud, die houdt van lekker eten, drinken en gezelligheid. Lees hier meer. 

TERUGBLIK


Startbijeenkomst Werkspoorpad - 21 januari

De omgeving van de Vlampijpstraat wordt opnieuw ingericht. Er wordt o.a. gekeken naar verbetering van de langzaamverkeersroutes voor wandelaars en fietsers in het gebied. Onderdeel hiervan is een wandelroute tussen station Zuilen en de Werkspoorhaven, welke ook de verschillende initiatieven in de Vlampijpzone verbindt. “Het doel van de aanpassingen is om de nieuwe plekken en initiatieven in het gebied zichtbaar te maken en met elkaar te verbinden”, aldus Twan Toonen (Projectleider gemeente Utrecht). Ondernemers en belanghebbenden worden uitgenodigd om mee te denken. Op donderdagavond 21 januari kwam een groep van zo’n 25 ondernemers, initiatiefnemers en bewoners samen in Buurtcentrum Oase voor de startbijeenkomst.

Ontwerpproces met ondernemers
De uitgangspunten voor de ontwikkeling zijn vastgelegd in een programmakaart. Deze is in 2013 tot stand gekomen met inzet en betrokkenheid van ondernemers, initiatiefnemers en bewoners van de omliggende buurten. Voordat de eerste schop de grond in gaat, moeten de uitgangspunten vertaald worden naar een concreet ontwerp van de langzaamverkeerroutes. De gemeente wil de belanghebbenden graag betrekken bij dit proces. De startbijeenkomst vormt de aftrap van een ontwerpproces waar ondernemers, initiatiefnemers en bewoners nauw bij betrokken zijn.

Ontwerpfase voor de zomer afgerond
De gemeente wil samen met de betrokkenen komen tot een Voorlopig Ontwerp (V.O.) van het Werkspoorpad. De planning is dat dit ontwerp in de periode februari – juni 2016 wordt gevormd. In die periode komt de klankbordgroep drie keer bijeen om de schetsen van het ontwerpteam te bespreken en de functie en de uitstraling van het Werkspoorpad te vormen. In juni 2016 is er weer een brede informatiebijeenkomst voor alle ondernemers en bewoners. Tijdens die bijeenkomst wordt het ontwerp gepresenteerd en wordt aangegeven wat er praktisch gaat gebeuren en wanneer. De uitvoering zal naar verwachting starten in het 4e kwartaal van 2016.

Klankbordgroep dekt verschillende belangen
Het ontwerpteam - bestaande uit o.a. landschapsarchitect en stedenbouwkundige van de Gemeente Utrecht en (landschaps)architecten Gerwin de Vries en Charlotte Ernst die beiden al meerdere initiatieven hebben ontplooit in het gebied - kunnen nu aan de slag met de eerste schets. Vervolgens komt de klankbordgroep de komende maanden drie keer bijeen. De klankbordgroep vormt een afspiegeling van de verschillende belangen in het gebied en bestaat uit acht personen. Op dit moment hebben in ieder geval zitting: Lou Vos (vertegenwoordiger van de Vlampijpateliers), Martijn Groeneveld (ondernemer op de Vlampijpstraat en bestuurslid Bedrijvenkring), Juul Rameau (kunstenaar en ontwikkelaar van het beeldmerk), Mark Margés (wijkagent), Frederik Nubé (ondernemer coffeeshop op de Vlampijpstraat) en Paul Beckers (vertegenwoordiger bewoners van Cartesiusweg). 

Ook meedoen?
Wil jij ook aansluiten bij de klankbordgroep? Tot en met maandag 1 februari kan je je nog opgeven. Vervolgens wordt gekeken naar een evenwichtige verdeling en een selectie gemaakt.
Het proces wordt begeleid door de Vriendinnen van Cartesius. Wil je op de hoogte blijven? Volg dan deze nieuwsbrief. Heb je specifieke vragen? Mail of bel ons of schiet iemand uit de klankbordgroep aan. 
 

INTERVIEW

Was je 25 januari op de nieuwsjaarsbijeenkomst voor ondernemers van Demka, Cartesiusdriehoek en het Werkspoorkwartier? Dan heb je al gehoord over de drive en de plannen van Bob Scherrenberg - één van de nieuwste ondernemers van het terrein én met een grote ambitie om een aanjager te zijn van de transformatie: "Als het aan mij ligt wordt het Werkspoorkwartier een bestemming op zich". 

Wat doet jouw onderneming?

Overvecht Vastgoed is een echt Utrechts familiebedrijf, dat is ontstaan uit het de gelijknamige Tuincentrum Overvecht winkels. We zijn een onderneming die vastgoed ontwikkelt om dit vervolgens in de eigen portefeuille te houden. Er zit dus vrijwel altijd een lange termijn gedachte achter een aankoop. Aanvankelijk waren dat vooral andere tuincentra, maar inmiddels dus ook oud industrieel erfgoed als bijvoorbeeld de Werkspoorkathedraal, het Transformatorhuis en Tractieweg 50. De Werkspoorkathedraal is zeker het meest uitdagende project dat wij tot op heden hebben aangepakt.

Hoe ben je op het Werkspoorkwartier terecht gekomen?
 

Als je in Utrecht woont ben je al snel bekend met de bijzondere plekken en mogelijkheden. In dit geval werd ik benaderd door een makelaar. Hij tipte mij de Werkspoorkathedraal. Ik was meteen verkocht. Ik was niet alleen onder de indruk van het gebouw maar ook door de goede ligging. Het Werkspoorkwartier is heel goed bereikbaar met de fiets, de auto én met het OV. En natuurlijk het haventje! Dat zijn aspecten waarom we in dit gebied geloven.


Hoe zie jij de toekomst van het Werkspoorkwartier?

Positief! Het Werkspoorkwartier is nu een gemengd bedrijventerrein wat weinig zeggend is. In de toekomst zijn we nog steeds een gebied met diverse bedrijven maar wel met de focus op creatieve bedrijvigheid. Er zijn mensen die daar direct belang bij hebben maar ook voor de bedrijven die niet direct met de creatieve industrie te maken hebben, heeft deze ontwikkeling een meerwaarde. Het bedrijventerrein wordt een plek waar innovatie plaatsvindt, waar je mee geassocieerd wil worden, een gebied waar veel gebeurt en met een positief imago. Ik ga me er voor inzetten dat ons bedrijventerrein toegankelijker wordt en een bestemming an sich. Voor bewoners van de stad Utrecht een plek voor een drankje en wat te eten. Een fijnere werk en verblijfsomgeving. 

Welke tip uit jouw onderneming zou je aan andere ondernemers willen meegeven?

Ik heb tips genoeg! Maar in dit geval denk ik vooral: samenwerken. Door elkaar op te zoeken en de samenwerking aan te gaan, maken we samen een succes van het Werkspoorkwartier! Met gedeelde kennis en gezonde durf kom je ver.

RAAD DE PLAAT

Misschien ziet deze plek er over een jaar wel heel anders uit! Weet jij wat en waar dit is? Stuur het juiste antwoord voor 1 maart naar vriendinnenvancartesius@gmail.com en win een lunch aan een picknicktafel in het gebied.

ZOEK EN VIND

Ben je op zoek naar materialen, heb je ruimte in de aanbieding of wil je iets leren van een andere ondernemer in het gebied? Plaats dan hier je verzoek. Stuur je kopij voor de volgende nieuwsbrief voor 1 maart naar vriendinnenvancartesius@gmail.com.

Gezocht: bestuursleden BKC

De Bedrijvenkring Cartesiusweg zoekt nieuwe bestuursleden. De BKC behartigt onder meer de belangen van de leden op het gebied van algemene veiligheid, onderhoud, bereikbaarheid en heeft daartoe regulier overleg met o.a. Gemeente Utrecht. Ook werkt de bedrijvenkring samen met stakeholders aan de herontwikkeling van het gebied. Ben jij ondernemer op Demka, Werkpoorkwartier of Cartesius-driehoek en wil je je graag inzetten voor een bedrijventerrein waar ondernemers sterk staan? Meld je dan aan bij het secretariaat van de BKC. 
 
Stuur een mail naar: info@bkcartesius.nl

Gezocht: ondernemer voor KVO team

Het bedrijventerrein kent een werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen en deze zoekt versterking. De werkgroep komt vier keer per jaar bijeen en houdt twee keer per jaar een schouw op het terrein. Gezamenlijk wordt er gekeken hoe het terrein beter Schoon, Heel en Veilig gehouden kan worden. Wil jij een bijdrage leveren?

Neem contact op met de Bedrijven Kring Cartesiusweg.

Gezocht: locatie voor 5e picknicktafel

De Schaverij heeft vijf picknickbanken gemaakt om op verschillende locaties in het Werkspoorkwartier te plaatsen en daar ontmoeting mogelijk te maken. Vier van de banken hebben inmiddels een goede locatie gevonden op het bedrijventerrein. De vijfde bank zoekt nog een plek! Wil jij een bank adopteren en laten plaatsen op een openbaar toegankelijke plek bij je bedrijf?

Mail naar: info@schaverijutrecht.nl

 

Wil je deze nieuwsbrief uitprinten? Ga dan naar www.vriendinnenvancartesius.nl en klik op de downloadlink in de rechter bovenhoek.
 

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door:
Bedrijvenkring Cartesiusweg en Gemeente Utrecht
Copyright © 2016 Vriendinnen van Cartesius, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp