Copy
Danish Beauty Awards Nyhedsbrev - Fredag den 10. december 2021

DBA og beautyåret 2021

Skal dommerpanelet tage dine yndlingsprodukter med i betragtning i vurderingerne, og skal de teste årets bedste behandling, butik, salon eller spa? Kender du Årets Ildsjæl? Så er tilmeldingen i fuld gang. Sig det videre! Early Bird-fristen nærmer sig. Det er den 14. december 2021. Sidste frist er den 14. januar 2022. Se meget mere på www.danishbeautyaward.dk. Login er DBA2022 på www.danishbeautyaward.dk/tilmeld-produkt/.

Året har på trods af sundhedsudfordringer budt på dejlige skønhedsoplevelser, overraskende nyheder til hår, ansigt og krop. Vidunderlige og innovative produkter, der kan noget særligt. Køn, klima og krise har også betydning for beautybranchen. Det bliver interessant at se, hvordan de 13 dommere vil vurdere alt det nye fra året 2021.

Beauty-forbrugerne kan foretage meget traditionelle skønhedsvalg, hvor retro og relationer sender tankerne tilbage til mormors plejeprodukter, men vi kan også vælge både lokalt, blåt og grønt med tankerne på oceaner, klima og klode. Vi elsker Årets Dufte, men tænker også meget på Care & Protect. Vi priser Årets Solprodukter, men har i løbet af året talt meget om glød, så Årets Glød har sin helt egen kategori i 2022.

Mennesker står bag nye som gamle beautybrands. Produktudvikling og produktion har fundet sted i både ind- og udland. Entreprenante mennesker har startet helt nyt op eller fundet stærke, spændende brands i udlandet og taget dem til det danske marked – til vores glæde. Dygtige behandlere har ladet deres ekspertise om skønhed komme vores hud, hår og negle til gode. Alle de mennesker og produkter skal vi hylde ved årets prisfest den 29. april 2022 i Tivoli Congress Center.

Spørgsmål?
Kontakt Anne-Dorte Mathiesen på adm@danishbeautyaward.dk eller tlf. 22912476.

DBA and the beauty year 2021

Should the judging panel take your favorite products into consideration in the assessments, and should they test the best treatment, shop, salon or spa of the year? Do you know the Fiery Soul of the Year? Then the registration is going on with full speed. Pass it on!The Early Bird deadline is approaching. It is 14 December 2021. The final deadline is 14 January 2022. See more at www.danishbeautyaward.dk. Login is DBA2022 at www.danishbeautyaward.dk/en/submit-product/

The year has, despite health challenges, offered wonderful beauty experiences, surprising product news for hair, face and body. Wonderful and innovative products that are something special. Gender, climate and crisis also have an impact on the beauty industry. It will be interesting to see how the 13 judges will evaluate everything from the year 2021.

Beauty consumers can make very traditional beauty choices, where thoughts are sent back to grandma's care products, but we can also choose locally, blue and green with the thoughts to the oceans, climate and planet. We love the Fragrances of the Year, but also think a lot about Care & Protect. We praise Sun Products of the Year, but have talked a lot about glow during the year, so the Glow of the Year has its very own category in 2022.

There are people behind new and old beauty brands. Product development and production have taken place both in Denmark and abroad. Entrepreneurial people have started up completely new or found strong, exciting brands abroad and have taken them to the Danish market - to our delight. Skilled therapists have let their expertise on beauty benefit our skin, hair and nails. We must pay a tribute to all these people and products at this year's award show on April 29, 2022 in Tivoli Congress Center in Copenhagen.

Questions?
Contact Anne-Dorte Mathiesen at adm@danishbeautyaward.dk or phone +4522912476.

Skønneste hilsner fra
DANISH BEAUTY AWARD
Anne-Dorte Mathiesen
Følg Danish Beauty Award
Facebook Facebook
Instagram Instagram
YouTube YouTube
Twitter Twitter
View this email in your browser
Copyright ©  2007-2021 Danish Beauty Award - All rights reserved.
 
Danish Beauty Award - Blomstermarken 25 - DK-3060 Espergærde - Denmark
M: +45 2291 2476 - E: adm@danishbeautyaward.dk - W: danishbeautyaward.dk 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Danish Beauty Award · Blomstermarken 25 · Espergærde 3060 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp