Copy
Sidste nyt fra FSTA, Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur
Ser denne email underlig ud?
Se den i en internet browser

Forum for sygehus teknik og arkitektur

Beretninger fra IFHE 2016

Fire bestyrelsesmedlemmer og en række medlemmer i FSTA deltog i The International Federation of Hospital Engineering (IFHE) verdenskongres, der fandt sted i Haag i Holland den 17.-20. april. 

Sikkerheden omkring tekniske installationer var ét af de områder, der blev sat fokus på. 

I hele verden er der netop nu et stort fokus på sikkerhedssystemer for ventilation, varme- og vandforsyning. Ifølge bestyrelsesmedlem Thorkil Vandborg er det noget, vi i Danmark kommer til at beskæftige os meget mere med fremover. 

På kongressen blev der også sat fokus på indretning af standardrum for at højne patientsikkerheden. Noget der også er kommet på den danske dagsorden via kvalitetsfondsprojekterne. 

Læs meget mere om konferencen

Årskonference 2016


Bestyrelsen i FSTA er ved at lægge sidste hånd på programmet for Årskonferencen 2016, der finder sted i Kolding den 12.-14. oktober 2016. 

Programmet præsentres i juni, hvor der også åbnes for tilmelding på hjemmesiden. 

FSTA’s bestyrelse ser frem til en spændende Årskonference med plads til både nyheder og erfaringsudveksling.

Vi håber igen i år, at mange medlemmer og interesserede i sygehusbyggeri og hospitalsdrift deltager. Hvis ikke du allerede har gjort det, så sæt gerne et kryds i kalenderen. 

Har du ikke deltaget i FSTA's Årskonference før, kan du læse beretningen fra Årskonferencen 2015 om bl.a. deltagernes oplevelser af og erfaringer med konferencen. 

El-netværket 

FSTA har oplevet en stor interesse for el-netværksgruppen, der har til formål at udveksle viden og erfaringer inden for el-området på de danske hospitaler. 

Fagnetværket tæller 28 medlemmer, som har holdt flere møder. Møderne har bl.a. budt på en række oplæg og debatter, som har givet deltagerne ny viden og sat fokus på en række udfordringer på området. 

Repræsentanter fra el-netværksgruppen bidrager med et foredrag på Årskonferencen og sætter der fokus på et par vigtige emner. 

Næste møde i el-netværksgruppen er den 14. september hos Midtconsult i Herning. Ønsker du at blive en del af dette fagnetværk, kan du kontakte Thorkil Vandborg

Læs mere om el-netværksgruppen og find referaterne fra møderne.
Copyright © 2016 FSTA, All rights reserved.

 
Email Marketing Powered by Mailchimp