Copy
Sidste nyt fra FSTA, Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur
Ser denne email underlig ud?
Se den i en internet browser

Forum for sygehus teknik og arkitektur

Husk at tilmelde dig temadagen


Torsdag den 2. februar holder FSTA en temadag om brandbekæmpelse via vandtågeanlæg. 

FSTA’s formand, Kaj Hyldgaard, vurderer, at vandtågeanlæg bliver det mest anvendte brandbekæmpelsessystem på de danske sygehusbyggerier fremadrettet.

”Mange af de sygehusbyggerier, der er i støbeskeen og udføres for tiden, planlægger at anvende disse vandtågeanlæg. Det generelle vidensniveau om vandtågeanlæg er på et sted, hvor vi stille og roligt opbygger den nødvendige viden om fordele og ulemper ved at benytte vandtågeanlæg,” siger Kaj Hyldgaard og fortsætter:

”Derfor vil vi i FSTA gerne sætte fokus på området og vidensdele på tværs af de mange forskellige interessegrupper, der gennem de seneste år har diskuteret de mange forskellige løsningsmuligheder, som vandtågeanlæg kan medføre. Forsikrings-branchen har udtrykt et ønske om lidt forsigtighed med vandtågeanlæg, som FSTA også gerne vil formidle i den generelle forståelse af anvendelsen af disse anlæg."

FSTA’s bestyrelse håber derfor, at branchen og de forskellige interessegrupper tager godt imod denne mulighed for at debattere vandtågeanlæg i den bredeste forstand og vælger at deltage i temadagen for at dele viden på området Det gælder især bygherrer, driftspersonale, entreprenører, beredskabspersoner, brandrådgivere, komponentleverandører m.m. 

Temadagen finder sted i HUSET i Middelfart fra kl. 9.30-15.00 og byder på forskellige indlæg og debat. 

Se programmet.

Det koster 1.200 kroner + moms at deltage, og du kan tilmelde dig her.  
Copyright © 2017 FSTA, All rights reserved.

 
Email Marketing Powered by Mailchimp