Copy
Sidste nyt fra FSTA, Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur
Ser denne e-mail underlig ud?
Se den i en internet browser

Forum for sygehus teknik og arkitektur

Ny viden om el-installationer på hospitaler forbedrer sikkerheden
 


Mere end 120 projekterende ingeniører, el-installatører, leverandører af el-materiel og driftsansvarlige på landets hospitaler deltog den 29. april i FSTA’s temadag om el-installationer og el-sikkerhed på hospitalerne.

El er en kritisk patientnær forsyning, og er derfor et vigtigt emne for FSTA. Vi vil gerne være med til at sikre korrekte installationer og den største sikkerhed for patienter og personale. Det forklarer Kaj Hyldgaard, formand i FSTA. 

Peter Kjær fra Elsikkerhed.dk styrede dagens program, der bl.a. bød på en gennemgang af stærkstrømsbekendtgørelsen, som erstattes af den nye Elsikkerhedslov den 1. januar 2016. Der var også indlæg om, hvordan el-ingeniører arbejder med projektering, regler for stikkontakter, normer og jordforbindelser, fordele ved montagedåser (den såkaldte Europadåse) og de tre stikkontaktsystemer, der er tilladte i Danmark. 

Se de forskellige indlæg fra dagen og find mere relateret viden 
Flere af deltagerne påpegede udfordringerne ved, at der findes mange forskellige måder at lave el-installationer på og lige så mange forskellige holdninger til, hvilken løsning der er bedst. 

Ejner Juul Christiansen, funktionsleder for el på Odense Universitetshospital, mener at dialog om de forskellige muligheder og udfordringer er den bedste vej frem:

”Hvis man indgår i dialog, kan man for alvor begynde at udvikle og blive klogere på, hvad de forskellige løsninger og valg får af betydning.” 

Kaj Hyldgaard håber, at temadagen kan bidrage til en fortsat dialog om el-installationer og el-sikkerhed på hospitaler:

”Det kunne jo være, at der var nogle af alle de dedikerede deltagere, der har lyst til at sætte sig sammen og arbejde videre. Det kunne fx være oplagt at udarbejde en vejledning i, hvordan man på en sikker måde kan lave el-installationer på et hospital.”

Læs mere om, hvad deltagerne havde at sige om deres arbejde og udfordringer med el-installationer på hospitalerne, samt hvad de fik ud af at deltage i temadagen.

Hvis du har interesse i at indgå i yderligere dialog om el-installationer og el-sikkerhed på hospitaler så kontakt FSTA på mail: info@fsta.dk. 

Forsmag på de nye el-regler


På et åbent dialogmøde med Sikkerhedsstyrelsen og Dansk Standard, der blev holdt i Fredericia den 19. maj, fik 250 deltagere en forsmag på de nye el-regler, som træder i kraft pr. 1. januar 2016. 

Som noget nyt vil der i fremtiden være paragraffer i stedet for fortløbende nummerering og krav til digital indberetning af dine installationer.

Læs mere
Copyright © 2015 FSTA, All rights reserved.

 
Email Marketing Powered by Mailchimp