Copy
Sidste nyt fra FSTA, Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur
Ser denne email underlig ud?
Se den i en internet browser

Forum for sygehus teknik og arkitektur

Få indflydelse på FSTA's generalforsamling 

Kære medlem i FSTA


Alle medlemmer af FSTA inviteres hermed til den femte ordinære generalforsamling, der afholdes onsdag den 12. oktober kl. 16.30-17.30 på Hotel Comwell i Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding. Samme sted som Årskonferencen foregår de følgende to dage.   

Den foreløbige dagsorden kan hentes her. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal stiles skriftligt og være modtaget af formand, Kaj Hyldgaard senest onsdag den 21. september. 

På den årlige generalforsamling skal der vælges medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen består nu af syv medlemmer og to suppleanter. Hvis du går med et ønske om at stille op til en bestyrelsespost, suppleantpost eller kritisk revisor, skal du ligeledes sende en skriftlig meddelelse til Kaj Hyldgaard senest onsdag den 21. september. Husk at meddele om du ønsker at stille op til bestyrelse, suppleant eller begge poster samt posten som kritisk revisor. De valgbare, nuværende bestyrelsesmedlemmer, er alle villige til at fortsætte deres arbejde i FSTA.

Vi offentliggør den endelige dagsorden med evt. indkomne forslag og valgbare personer til bestyrelsen på www.fsta.dk senest onsdag den 28. september.

For at kunne håndtere stemmeafgivelse på generalforsamlingen vil der ved indgangen til generalforsamlingslokalet blive uddelt stemmekort. Der er én person pr. medlemskab, som kan afgive stemme på FSTA’s generalforsamling. Den person der først møder op til generalforsamlingen fra en medlemsvirksomhed får udleveret stemmekort.

FSTA’s bestyrelse håber, at den kommende generalforsamling vil føre foreningen sikkert videre i alle medlemmers interesse.

På bestyrelsens vegne,
 
Kaj Hyldgaard
Formand i FSTA
Copyright © 2016 FSTA, All rights reserved.

 
Email Marketing Powered by Mailchimp