Copy
Sidste nyt fra FSTA, Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur
Ser denne email underlig ud?
Se den i en internet browser

Forum for sygehus teknik og arkitektur

Vi vil så gerne have dine input


Du kan stadig nå at komme med ønsker til næste års foredrag på FSTA’s Årskonference. 

FSTA håber, at medlemmer og andre med interesse i sygehusbyggeri og hospitalsdrift vil være med til at præge, hvad vi skal sætte fokus på, når vi igen mødes i oktober 2016. 

Hvis du har forslag til, hvilke foredragsemner der kunne være interessante, må du meget gerne sende en mail herom til info@fsta.dk senest den 1. december. 

Læs mere 

Sikker vandforsyning


Det tværregionale projekt ”Brugsvand, sikring af hygiejnisk kvalitet”, som er affødt af Danske Regioners tværregionale videndelings indsats, skal være med til at sikre høj hygiejnisk kvalitet og en sikker vandforsyning.  

Projektet har haft til formål at bidrage med viden og overvejelser om de forskellige tekniske løsninger og muligheder, som bør tænkes ind i de mange sygehusbyggerier til gavn for både patienter og personale. 

Bag projektet står 14 medlemmer fra alle regioner, som har arbejdet med opsamling, deling og bearbejdning af viden inden for områder som bl.a. vand og infektionshygiejne, råd og anvisninger om legionella i varmt brugsvand, krav til vandbehandlingsanlæg, bakteriereducerende anlæg, varmekilder og energieffektivitet samt forsyningssikkerhed, herunder  nødvandsboring eller nødtilslutning.  

Læs rapporten, der er publiceret på Godtsygehusbyggeri.dk.  

God jul og godt nytår


Julen nærmer sig med hastige skridt, og FSTA ønsker alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår. 

Tak for et fantastisk år. FSTA’s bestyrelse er utrolig glade for, at så mange har deltaget i vores arrangementer i årets løb og har vist interesse i at skabe innovativt sygehusbyggeri og løfte teknisk hospitalsdrift til et højere niveau.

Vi håber, at 2016 ligeledes bliver et fantastisk år fyldt med arrangementer, netværksgrupper og vidensdeling på tværs af faggrupper. 
Copyright © 2015 FSTA, All rights reserved.

 
Email Marketing Powered by Mailchimp