Copy
Sidste nyt fra FSTA, Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur
Ser denne email underlig ud?
Se den i en internet browser

Forum for sygehus teknik og arkitektur

Deltag i FSTA’s generalforsamling
og få indflydelse 


Alle medlemmer af FSTA inviteres hermed til den fjerde ordinære generalforsamling, der afholdes onsdag den 7. oktober kl. 16.30-17.30 på Hotel Comwell i Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding. 

Den foreløbige dagsorden kan hentes her. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal stiles skriftligt og være modtaget af formand, Kaj Hyldgaard (kh@fsta.dk), senest onsdag den 16. september. 

På den årlige generalforsamling skal der vælges medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen består nu af syv medlemmer og to suppleanter. Hvis du går med et ønske om at stille op til en bestyrelsespost, suppleantpost eller kritisk revisor, skal du ligeledes sende en skriftlig meddelelse til Kaj Hyldgaard (kh@fsta.dk) senest onsdag den 16. september. Husk at meddele om du ønsker at stille op til bestyrelse, suppleant eller begge poster samt posten som kritisk revisor.

Det er FSTA’s ønske, at bestyrelsen sammensættes så bredt som muligt både geografisk og interessegruppemæssigt. Der håbes derfor på, at der er repræsentanter fra de forskellige regionale områder i Danmark. Herudover tilsigter bestyrelsen også, at der i videst muligt omfang også er repræsentanter fra de forskellige interessegrupper, der tæller FSTA’s medlemmer. Det vil sige:

•    De tekniske ledere på hospitalerne 
•    Udstyrs- og systemleverandører
•    Arkitekter, ingeniører og andre rådgivere
•    Entreprenører fra de forskellige håndværksfag

Den endelige dagsorden med evt. indkomne forslag og valgmulige personer til bestyrelsen offentliggøres på www.fsta.dk senest onsdag den 23. september.

For at kunne håndtere evt. stemmeafgivelse på generalforsamlingen vil der ved indgangen til generalforsamlingslokalet blive uddelt stemmekort. Der er én person pr. medlemskab, som kan afgive stemme på FSTA’s generalforsamling. Den person der først møder op til generalforsamlingen fra en medlemsvirksomhed får et stemmekort.

FSTA håber, at den kommende generalforsamling må føre foreningen sikkert videre i alle medlemmers interesse.

På bestyrelsens vegne, 
Kaj Hyldgaard
Copyright © 2015 FSTA, All rights reserved.

 
Email Marketing Powered by Mailchimp